Programy rewitalizacji

Skontaktuj się

Maria Murawska

Senior Menedżer

Czym są programy rewitalizacji?

Opracowując program rewitalizacji, postępujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rewitalizacji.

 • Metody tworzenia programu rewitalizacji

  Opracowując program rewitalizacji wykorzystujemy narzędzia i metody planowania strategicznego, takie jak: metoda ekspercka, analiza SWOT, metoda aktywnego planowania strategicznego oraz metody pośrednie – technika „burzy mózgów”, warsztaty planowania strategicznego, konsultacje społeczne.

 • Diagnoza delimitacyjna i obszaru rewitalizacji

  Diagnoza delimitacyjna i diagnoza obszaru rewitalizacji są opracowywane na podstawie badań metodą desk research, obejmującą dane pierwotne i dane wtórne dotyczące stanu istniejącego jednostki. Dane zastane wraz z bieżącą informacją statystyczną umożliwiają przeprowadzenie analizy stanu faktycznego.

 • Doświadczony zespół

  Nasi analitycy i moderatorzy od lat współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego nad opracowywaniem dokumentów strategicznych. Wielokrotnie przeszliśmy procedurę tworzenia, konsultowania i uzgadniania programów rewitalizacji, zgodnie z przepisami Ustawy o rewitalizacji.

Zakres wsparcia

 • Faza przygotowawcza tworzenia programu rewitalizacji
  1. Organizacja spotkania z przedstawicielami samorządu w celu określenia sposobu pracy nad dokumentem
  2. Przygotowanie pytań i zakresu danych niezbędnych do opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)
  1. Przygotowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy zawierającej wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  2. Przygotowanie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Wprowadzenie zmian w dokumencie wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych
 • Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji (GPR) dla wyznaczonego obszaru
  1. Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
  2. Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
  4. Uzyskanie opinii projektu GPR od instytucji wskazanych w ustawie o rewitalizacji
  5. Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii
  6. Wysyłka projektu Gminnego Programu Rewitalizacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  7. Przygotowanie ostatecznej wersji Programu Rewitalizacji do uchwalenia
 • Powołanie Komitetu Rewitalizacji (KR)
  1. Ustalenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  3. Przygotowanie projektu uchwały odnośnie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Strategia rozwoju gminy 7 kluczowych kroków

Cykl artykułów o najistotniejszych elementach strategii rozwoju gminy

Zobacz cykl

Proces realizacji

Opracowywanie programu rewitalizacji odbywa się w trzech etapach.
 • Etap I

  Wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

 • Etap II

  Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji (GPR) dla wyznaczonego obszaru

 • Etap III

  Powołanie Komitetu Rewitalizacji (KR)

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Dlaczego Grant Thornton?

Dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z samorządami

Skutecznie wspieramy JST w pracy nad programami rewitalizacyjnymi, pozyskiwaniu dotacji oraz w wytyczaniu ich kierunków rozwoju na kolejne lata. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pozyskaliśmy miliardy złotych na inwestycje publiczne, takie jak: budowa i remont dróg, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca pomaga w rozwoju lokalnych społeczności.

 • 20+

  opracowanych strategii rozwoju

 • 30+

  opracowanych programów rewitalizacji

 • 500+

  napisanych wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności

 • Miliardy

  złotych pozyskanego wsparcia na projekty samorządowe

Zapytaj o ofertę usługi

Programy rewitalizacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Wsparcie dla samorządów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów