Unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

Skontaktuj się

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident

Czym jest jest unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo?

Taksonomia UE wprowadzona rozporządzeniem 2020/852 ma za zadanie wesprzeć inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, tak aby promować inwestycje w działalności zrównoważone środowiskowo. Zabieg ten ma na celu zwiększenie zakresu ochrony środowiska, za pomocą alokowania kapitałów inwestorów w działalności ekologiczne oraz zwalczanie zjawiska „greenwashingu”. Taksonomia, będąca system klasyfikacji, określa, które działalności gospodarcze można uznawać za zrównoważone zgodnie z europejskimi standardami ma za zadanie ułatwić inwestorom, przedsiębiorstwom czy konsumentom podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, współpracy czy zakupów spełniających wymogi ESG.

 • Dla kogo jest unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo?

  Ocena zgodności działań firmy z kryteriami taksonomii UE jest niezbędna dla m.in. organizacji, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Ocenę zgodności z kryteriami taksonomii, powinny rozważyć również firmy, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania .

 • Kiedy skorzystać z oceny zgodności działań firmy z kryteriami taksonomii UE?

  Dyrektywa ESRD oraz Standardy ESRS weszły w życie w styczniu 2023 roku. W Dyrektywie określono jakie organizacje i kiedy rozpoczną swój obowiązek składania Raportów ESG. ocena zgodności działań firmy z kryteriami taksonomii zrównoważonej środowiskowo jest podstawowym wymaganiem w raportowaniu ESG.

 • Co zyskasz dzięki ocenie ryzyk i szans klimatycznych?

  Dzięki ocenie ryzyk i szans klimatycznych zyskasz m.in. wiedzę na temat wypływu pozytywnego i negatywnego działalności firmy na środowisko, zmniejszysz negatywnego wpływu na środowisko, wzrost zaufania interesariuszy, łatwiejszy dostęp do zielonego finasowania, wizerunek świadomej organizacji, zwiększenie konkurencyjności oraz otrzymasz raport Zgodności z kryteriami Taksonomii UE.

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja działalności firmy pod kątem kwalifikacji wynikającymi z regulacji unijnych

  –  Ocena zgodności kwalifikacji tych działalności z technicznymi kryteriami kwalifikacji wynikającymi z regulacji unijnych.

  –  Ocena zgodności kwalifikacji tych działalności z wymogami minimalnych gwarancji w odniesieniu do 4 zagadnień: praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i nieuczciwej konkurencji oraz praktyk podatkowych.

  –  Ocena zgodności planów inwestycyjnych z technicznymi kryteriami kwalifikacji wynikającymi z regulacji unijnych.

 • Raport Zgodności z kryteriami Taksonomii UE

  Dokument zawierający ocenę, które z działalności firmy można uznawać za zrównoważone zgodnie z europejskimi standardami.

Raportowanie ESG

Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju – najważniejsze informacje

Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny

  Identyfikacja procesów i działań organizacji.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu Zgodności z kryteriami Taksonomii UE.

Identyfikacja procesów i działań organizacji.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie weryfikacji wybranych wskaźników GRI ale przeprowadziliśmy weryfikację pierwszych dobrowolnych raportowań za rok 2023 sporządzonych zgodnie ze standardami ESRS. Co warto podkreślić, nasze prace były wykonywane przez firmę audytorską i biegłych rewidentów.

Posiadamy więc niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt