Dorota Kosińska

Senior Menedżer

Biografia

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej z zakresu rachunkowości i finansów oraz Studiów Podyplomowych o kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada kwalifikacje poświadczone licencją Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Menedżer Działu Księgowego w Grant Thornton z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego. W trakcie swojej kariery realizowała m.in. projekty z branży: nieruchomości i budownictwo oraz handlu detalicznego i hurtowego. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu oraz efektywnym koordynowaniu kilkunastoosobowymi zespołami. Odpowiedzialna za dostarczanie wysokiej jakości usług outsourcingowych partnerom biznesowym. Specjalizuje się w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz raportowaniu.

Jako wieloletni praktyk z dziedziny rachunkowości i finansów zdobyte doświadczenie zawodowe przekazuje słuchaczom w trakcie licznych szkoleń. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się także w licznych publikacjach w mediach branżowych oraz na firmowym blogu i w newsletterze.

Ostatnie publikacje

Nasi eksperci