Dorota Kosińska

Partner (Warszawa)

Biografia

Dorota od początku swojej kariery zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty dla klientów z wielu branż, zwłaszcza: usług, nieruchomości, budownictwa oraz handlu detalicznego i hurtowego. Do zespołu Grant Thornton dołączyła w 2012 roku.

Na co dzień nadzoruje pracę zespołów księgowych, kontrolując prawidłowość realizowanych kontraktów. Rozstrzyga pojawiające się wątpliwości merytoryczne i weryfikuje prawidłowość dokumentów sporządzanych dla klientów – zgodnie z wymogami polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Odpowiada za dostarczanie najwyższej jakości usług outsourcingowych partnerom biznesowym.

Absolwentka SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie jako wykładowca i prelegent szkoleń dla kandydatów na głównych księgowych.

 

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej