fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Usługa biznes plan pozwala kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego takiego jak np. ekspansja zagraniczna, wprowadzenie nowego produktu na rynek czy otwarcie nowego kanału sprzedaży.

Ocena dokonywana jest w oparciu o biznes plan, w którym stronę ekonomiczną przedsięwzięcia przedstawiamy w formie modelu finansowego uwzględniającego projekcje finansowe związane z planowaną inwestycją. Zakres dodatkowych analiz strategicznych, marketingowych i finansowych ustalamy każdorazowo z Klientem. Mogą one obejmować np. analizę branży i pozycji rynkowej konkurentów, opracowanie zarysu strategii (oferta produktowa, cennik, kanały dystrybucji, sposób promocji), pogłębioną ocenę rentowności przedsięwzięcia.

A może szukasz zwiększenia efektywności?

Elementy biznes planu z Grant Thornton

  • Ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja rynkowa, produktowa, finansowa)
  • Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu finansowego oraz innych istotnych informacji (np. konkurencja, kooperanci, klienci)
  • Opracowanie biznes planu wraz z modelem finansowym, uwzględniającym projekcje finansowe (np. przychodów i kosztów, sposobów finansowania)
  • Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Analiza wrażliwości na kluczowe zmienne rynkowe, produktowe, finansowe
  • Sformułowanie rekomendacji

Ważne

Do realizacji usługi biznes plan istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych i informacji handlowo-marketingowych z ostatnich trzech lat działania firmy oraz umożliwienie spotkań z kluczowymi osobami związanymi z przedmiotem projektu.

W wyniku prac klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, wraz z naszą rekomendacją. Pozwala to właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy faktów dotyczących strategii, marketingu i finansów planowanej inwestycji.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo finansowe Zobacz wszystkie

Stopy procentowe zjadają zysk spółek

W maju Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zaskoczyła rynek, tym razem mniejszą niż oczekiwali ekonomiści podwyżką stóp procentowych. Dane przeanalizowane przez Grant Thornton wskazują, że w ramach obecnego cyklu podwyżek hipotetyczny zysk netto spółek…

Najczęściej czytane