Biznesplan i modelowanie finansowe

Czym jest biznesplan i modelowanie finansowe?

Biznesplan to kompleksowy dokument zawierający plan rozwoju przedsiębiorstwa lub analizę opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego takiego jak np. ekspansja zagraniczna, wprowadzenie nowego produktu na rynek czy otwarcie nowego kanału sprzedaży. Modelowanie finansowe to podstawowe narzędzie, które pozwala poprzez analizę danych i oczekiwanych celów pozwala na podjęcie słusznych decyzji biznesowych. Model finansowy ułatwia również planowanie finansowe, a także pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej.

Biznesplan oraz model pozwalają właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podejmować decyzję w zakresie prowadzonego biznesu lub o realizacji projektu na podstawie rzetelnej i kompleksowej analizy przesłanek dotyczących strategii, kształtowania się rynku i sytuacji finansowej samego przedsiębiorstwa.

 • Kto może skorzystać z biznesplanu i modelowania finansowego?

  Biznesplan oraz model finansowy pozwalają właścicielom oraz dyrektorom odpowiedzialnym za rozwój biznesu podjąć kluczowe dla przyszłości przedsiębiorstwa decyzje. Przedsiębiorca, który stoi przed decyzją związaną z podjęciem nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego potrzebuje bowiem rzetelnej informacji o skutkach podejmowanych działań.

 • Co jest niezbędne dla biznesplanu i modelowania finansowego?

  Do przygotowania modelu niezbędne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych i informacji handlowo-marketingowych z ostatnich kilku lat, które pozwolą na wspólne wypracowanie założeń dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Kluczowe będą również spotkania i dyskusje z osobami na co dzień zarządzającymi danym biznesem.

 • Jakie są korzyści z biznesplanu i modelowania finansowego?

  Opracowanie biznesplanu pozwala właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy faktów dotyczących strategii, marketingu i finansów planowanej inwestycji.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie czy weryfikacja modelu

  Zakres naszego wsparcia może objąć nie tylko przygotowanie biznesplanu lub modelu finansowego. Weryfikacja materiału przygotowanego samodzielnie lub przez innych doradców jest często niezbędnym elementem procesu pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych. Banki wymagają by modele finansowe były weryfikowane przez niezależnych doradców by sprawdzić czy nie zawierają one błędów kalkulacyjnych oraz oparte są na realnych założeniach biznesowych.  

 • Ocena obecnej sytuacji firmy

  Przed rozpoczęciem rozważań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa niezbędne jest poznanie jego obecnej sytuacji finansowej. Nawet najlepsze pomysły rozwojowe mogą okazać się nieskuteczne jeśli zostaną uruchomione w złym momencie lub przez przedsiębiorstwo, które nie jest gotowe na tak istotne zmiany.

 • Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego

  Biznesplan musi zawierać szczegółowy opis rozważanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dokumenty tego typu często udostępniane są również podmiotom trzecim, np. inwestorom lub bankom które mają brać udział w finansowaniu inwestycji. Opis inwestycji jest zatem kluczowy dla tych odbiorców którzy nie znają szczegółów oraz korzyści związanych z planowanymi działaniami.

 • Zebranie kompletu danych do modelu

  Model finansowy oraz biznesplan będą zawierać szereg założeń dotyczących rozważanej inwestycji. Dane wsadowe pochodzić będą zarówno z wnętrza organizacji jak również z rozmaitych źródeł zewnętrznych, tj. baz danych rynkowych, informacji publikowanych przez konkurentów oraz ekspertów rynkowych.

 • Opracowanie biznesplanu

  Założenia biznesowe przeanalizowane z Klientem zostaną przekalkulowane w modelu finansowym oraz szczegółowo opisane w biznesplanie. Efektem prac jest zarówno arkusz z kalkulacjami jak również raport zawierający streszczenie głównych założeń oraz ocenę efektywności planowanej inwestycji.

 • Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

  Koncepcja rozważanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie przełożona na konkretne liczby, dzięki czemu możliwe będzie przygotowanie i przeanalizowanie prognozowanych przepływów pieniężnych wynikających z danej inwestycji. Na tej podstawie możliwa będzie ocena czy planowane działania pozwolą osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu w zamierzonym horyzoncie inwestycyjnym.

 • Analiza wrażliwości

  Prognozowanie przyszłych zdarzeń obarczone jest znacznym poziomem niepewności. Dlatego jednym z głównych elementów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych jest analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie czy nawet przy wyjątkowo pesymistycznych założeniach przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne z perspektywy oczekiwanych poziomów rentowności oraz pozwoli na zachowanie płynności całego biznesu.

 • Sformułowanie rekomendacji

  Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz pozwolą na ocenę rozważanego przedsięwzięcia oraz wybór spośród wszystkich dostępnych możliwości. Analiza opłacalności oraz ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem pozwolą na ostateczną rekomendację czy dane przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane do realizacji.

Zobacz pozostałe (3)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Opracowanie biznesplanu wraz z modelem finansowym

  Opracowanie biznesplanu pozwala właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy faktów dotyczących strategii, marketingu i finansów planowanej inwestycji.

 • Przygotowanie dodatkowych analiz

  Zakres dodatkowych analiz strategicznych, marketingowych i finansowych ustalamy każdorazowo z Klientem. Mogą one obejmować np. analizę branży i pozycji rynkowej konkurentów, opracowanie zarysu strategii (oferta produktowa, cennik, kanały dystrybucji, sposób promocji), pogłębioną ocenę rentowności przedsięwzięcia.

Opracowanie biznesplanu pozwala właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy faktów dotyczących strategii, marketingu i finansów planowanej inwestycji.

Dlaczego Grant Thornton?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w modelowaniu finansowym oraz przygotowywaniu i weryfikowaniu biznesplanów. Zespół Corporate Finance realizuje co roku kilkadziesiąt projektów związanych z prognozowaniem finansowym dla przedsiębiorstw z rozmaitych branż oraz regionów. Na etapie realizacji projektów jesteśmy w stanie podzielić się zdobytym wcześniej doświadczeniem oraz wiedzą ekspercką z obszarów finansowych, prawnych, podatkowych i wielu innych. Ściśle współpracując z pozostałymi zespołami doradztwa w Grant Thornton, możemy odpowiedzieć kompleksowo nawet na najtrudniejsze kwestie dotyczące przyszłości danego przedsiębiorstwa.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Polski Fundusz Rozwoju

Branża finansowa

 • Zakres usługi

  Audyt modeli finansowych projektów inwestycyjnych

Suez

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 • Zakres usługi

  Przygotowanie modelu finansowego grupy kapitałowej

Totalizator Sportowy

Gry liczbowe, loterie pieniężne

 • Zakres usługi

  Przygotowanie modelu finansowego dotyczącego struktury sieci bukmacherskiej w Polsce

YES Biżuteria

Dystrybucja dóbr luksusowych

 • Zakres usługi

  Przygotowanie modelu finansowego grupy kapitałowej

Integer

Branża logistyczna

 • Zakres usługi

  Audyt modelu finansowego pod projektu inwestycyjnego realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Zapytaj o ofertę usługi

Biznesplan i modelowanie finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt