fbpx

Małgorzata Kuik

Partner

Biografia

Małgorzata jest odpowiedzialna za obszar doradztwa biznesowego o charakterze strategicznym i operacyjnym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży konsultingowej.

Koordynuje prace zespołów realizujących usługi w zakresie konsultingu biznesowego, biorąc bezpośredni udział w realizacji najważniejszych projektów. Specjalizuje się w tworzeniu i redefiniowaniu modeli biznesowych, budowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju, doskonaleniu systemów organizacyjno-zarządczych, jak również implementowanie rozwiązań innowacyjnych w organizacjach. Jest również ekspertem w obszarze doradztwa transakcyjnego.

Z sukcesem zrealizowała kilkadziesiąt procesów M&A o wartości do kilkuset milionów złotych. Pełni funkcję wicelidera zespołu doradztwa dla branży „Energia i zasoby naturalne”. Członek Rady Programowej „Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych” oraz „Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji”. Prelegentka na konferencjach i szkoleniach. Certyfikowany Project Manager (Certified Project Management Associate IPMA Level D®).

W 2017 roku dołączyła do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Nasi eksperci