Biografia

Małgorzata jest odpowiedzialna za obszar doradztwa strategicznego, tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw oraz strategii sukcesyjnych.

Od 25 lat współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i redefiniowania modeli biznesowych, budowania oraz wdrażania strategii, doskonalenia systemów organizacyjno-zarządczych, jak również implementowania rozwiązań innowacyjnych.

Pomaga budować wizję, tożsamość i efektywność firm rodzinnych oraz wspiera je w wypracowywaniu skutecznych rozwiązań, prowadząc warsztaty rozwojowe. Członek zespołu branżowego do spraw firm rodzinnych.

Posiada potwierdzone kompetencje pozwalające prowadzić procesy coachingu w oparciu o 11 kluczowych kompetencji coacha International Coach Federation.  Prelegentka na konferencjach i wydarzeniach biznesowych.

W 2017 roku dołączyła do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej