Fundacja Rodzinna

Skontaktuj się

Maja Jabłońska

Senior Counsel, Radca prawny

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to podmiot posiadający osobowość prawną, który pozwala na łatwiejsze planowanie i wdrażanie sukcesji, a także zarządzanie majątkiem. Jest to narzędzie do budowy rodzinnego kapitału, a jego wykorzystanie może być sposobem na ograniczenie ryzyka podziału majątku rodzinnego. Istotą fundacji rodzinnej pozostaje fakt, iż beneficjenci fundacji nie są jej wspólnikami ani nie uzyskują udziału we współwłasności majątku fundacji, a jedynie prawo do wypłat określonych w statucie fundacji, przy czym beneficjentami fundacji będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne bądź organizacje pożytku publicznego. 

 • Dla kogo jest fundacja rodzinna?

  Fundacja rodzinna może być rozwiązaniem dla rodzin biznesowych – właścicieli firm prywatnych oraz innych aktywów. Może również służyć do utworzenia podmiotu, który będzie właścicielem aktywów majątkowych i będzie prowadził działalność np. społeczną czy charytatywną, w sytuacji, gdy zabraknie członków rodziny. Dodatkowo fundacja rodzinna jest atrakcyjnym rozwiązaniem, dla osób pozostających w związkach partnerskich.

 • Kiedy skorzystać z fundacji rodzinnej?

  Z fundacji rodzinnej warto skorzystać przy planowaniu i wdrażaniu sukcesji, a także w przypadku chęci akumulowania i pomnażania majątku rodzinnego. Wykorzystanie fundacji rodzinnej pozwoli na harmonijne przekazywanie majątku w kolejnych pokoleniach rodziny, a także wspierania wybranych osób lub celów, bez przekazywania poszczególnych składników majątku spadkobiercom.  

 • Co można zyskać dzięki fundacji rodzinnej?

  Fundacja rodzinna pozwala na pomnażanie majątku rodzinnego i jego retencję w jednym podmiocie, ponieważ aktywa wniesione do fundacji rodzinnej, nie stają się własnością jej beneficjentów. Fundacja rodzinna nie ma wspólników, a jej beneficjenci nie otrzymują udziału we własności fundacji. Co więcej, status beneficjenta jest niezbywalny. Fundacja rodzinna pozwala na ograniczenie roszczeń zachowkowych, gdyż aktywa wniesione na więcej niż 10 lat przed otwarciem spadku nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy zachowku.

Nasze wsparcie w powołaniu Fundacji Rodzinnej

 • Ukształtowanie ładu korporacyjnego (przygotowanie statutu fundacji)

  Odpowiednie ukształtowanie ładu korporacyjnego jest konieczne dla harmonijnego funkcjonowania fundacji rodzinnej i realizacji założeń sukcesyjnych. W ramach naszych działań przeprowadzamy warsztaty mające na celu omówienie możliwych do wdrożenia rozwiązań korporacyjnych (w szczególności: określenie beneficjentów fundacji, jej organów i ich składu, wypłat na rzecz beneficjentów, mechanizmów kontroli fundacji rodzinnej). 

 • Rejestracja fundacji rodzinnej

  W następstwie uchwalenia statutu fundacji rodzinnej powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Aby fundacja rodzinna mogła w pełni funkcjonować konieczne jest jej zarejestrowanie w rejestrze fundacji rodzinnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. 

 • Wniesienie aktywów do fundacji rodzinnej

  W momencie zawiązania fundacji rodzinnej, fundatorzy są zobowiązani do pokrycia jej funduszu założycielskiego w kwocie wynoszącej co najmniej 100 tysięcy złotych. W ramach dalszego funkcjonowania fundacji może być do niej wnoszony rozmaity majątek w tym przede wszystkim środki pieniężne, nieruchomości i udziały w spółkach prawa handlowego. Nasze prace koncentrują się na zidentyfikowaniu potencjalnych aktywów i następnie wniesieniu ich do fundacji. 

 • Relokacja udziałów spółek

  Jednymi z kluczowych aktywów, które mogą być wnoszone do fundacji rodzinnej są udziały w spółkach prawa handlowego. Grant Thornton w sposób kompleksowy przeprowadza przez proces relokacji udziałów, który polega na przygotowaniu odpowiednich dokumentów, w tym zgód korporacyjnych i umów przenoszących własność udziałów, a następnie rejestracji tych działań w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Analiza podatkowa transferu aktywów, w tym nieruchomości do fundacji

  Wniesienie do fundacji aktywów, w tym w postaci nieruchomości, wymaga przeprowadzenia analizy prawnej oraz podatkowej, której celem jest przedstawienie kryteriów prawnych i podatkowych zestawionych z przyjętymi założeniami biznesowymi i aspektami prawnymi, w oparciu, o które powinna zostać podjęta decyzja o transferze aktywów, w tym nieruchomości.

 • Bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe

  Będziemy służyć wsparciem w toku działalności fundacji rodzinnej, dostarczając najlepsze rozwiązania dotyczące problemów prawnych, podatkowych i księgowych związanych bieżącym funkcjonowaniem fundacji rodzinnej oraz prowadzonych przez nią inwestycji.

Zobacz pozostałe (1)
Potrzebujesz wsparcia przy powołaniu Fundacji Rodzinnej?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Warsztaty

  Spotkania on-line lub osobiste mające na celu zidentyfikowanie potrzeb klienta i opracowanie podstawowych założeń koniecznych dla rozpoczęcia prac nad statutem fundacji. 

 • Prace nad statutem fundacji

  Na podstawie ustaleń poczynionych podczas warsztatów przygotujemy statut fundacji rodzinnej, który będzie podlegał uzupełnieniom w ramach spotkań z Klientem i czynionych na bieżąc ustaleń. W ramach prac powstanie ostateczna wersja statutu, która będzie podlegała uchwaleniu u notariusza.

 • Rejestracja fundacji rodzinnej w rejestrze

  Przygotowujemy wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze, a także komplet dokumentów konieczny dla dokonania tej rejestracji. Na bieżąco monitorujemy postępy rejestracji w sądzie rejestrowym i kierujemy pisma ponaglające.

 • Przygotowanie dokumentów do relokacji aktywów

  Po rejestracji fundacji rodzinnej w rejestrze podejmujemy prace związane z relokacją aktywów, w szczególności przygotowujemy konieczne zgody korporacyjne i umowy przenoszące własność udziałów spółek.

 • Rejestracja relokacji udziałów w KRS

  W przypadku relokacji udziałów spółek, przygotowujemy wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spotkania on-line lub osobiste mające na celu zidentyfikowanie potrzeb klienta i opracowanie podstawowych założeń koniecznych dla rozpoczęcia prac nad statutem fundacji. 

CYKL ARTYKUŁÓW Fundacja Rodzinna

Jakie są organy fundacji rodzinnej? Jaka jest rola fundatora? Jak wygląda majątek fundacji rodzinnej? Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?  Jakie są zasady odpowiedzialności członków zarządu fundacji rodzinnej ?

Czytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Założymy dla Ciebie Fundację Rodzinną i wspólnie zaplanujemy Twoją sukcesję!

Kompleksowa usługa ukształtowania ładu korporacyjnego, założenia fundacji rodzinnej i relokacji do niej aktywów realizowana przez specjalistów Grant Thornton pozwala na zaplanowanie i wdrożenie założeń sukcesyjnych dostosowanych do Twoich potrzeb. W oparciu o zdobyte przez nas doświadczenie zaproponujemy najbardziej korzystne dla Ciebie rozwiązania i pomożemy je wdrożyć, a także będziemy służyć wsparciem nie tylko w trakcie procesu, ale także po jego zakończeniu.

 • 100+

  zrealizowanych projektów związanych z sukcesją dla wiodących polskich przedsiębiorstw

 • 10+

  lat doświadczenia w projektach sukcesyjnych

 • Doświadczenie

  w rejestracji fundacji rodzinnych

Zapytaj o ofertę usługi

Fundacja Rodzinna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt