Analiza rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dotacji

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Czym jest analiza planów przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dotacji?

Analiza planów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dotacji to proces konsultacji przy optymalnym sformułowaniu zakresu projektu i doradztwo w wyborze właściwego programu, w którym można aplikować o wsparcie.

 • Dla kogo?

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze RP, którzy planują nowe inwestycje i inna działania rozwojowe oraz poszukują możliwości ich wsparcia finansowego.

 • Kiedy z niej skorzystać?

  Z usługi można skorzystać zawsze wtedy, kiedy firma poszukuje wsparcia finansowego swoich projektów.

 • Co można zyskać?

  Wsparcie w identyfikacji najkorzystniejszych źródeł finansowania wraz z harmonogramami prowadzonych naborów.

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja źródeł finansowania projektu

  Pierwszym etapem prac zmierzających do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych jest odpowiednie zidentyfikowanie możliwości dofinansowania projektu, na który chcieliby Państwo uzyskać dotację. Prawidłowe zrozumienie Państwa potrzeb inwestycyjnych pozwoli nam na wskazanie odpowiedniego programu unijnego oraz przygotowanie wniosku spełniającego wymagane kryteria w taki sposób, aby projekt uzyskał wysoką pozycję na liście rankingowej projektów i uzyskał dofinansowanie.

 • Monitorowanie dostępnych funduszy

  Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, zarówno z programów ogólnokrajowych, jak i z regionalnych. W pierwszym okresie znane są ogólne wytyczne dotyczące poszczególnych programów. Szczegółowe warunki pojawiają się w późniejszym okresie, dlatego też znając Państwa potrzeby na bieżąco monitorujemy wszystkie programy pod kątem ich odpowiedniego doboru do Państwa projektu.

 • Ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE

  Kolejnym etapem jest ocena szans uzyskania dotacji z przedstawionych przez naszych specjalistów konkretnych programów. Ustalenie zakresu inwestycji,  jej kluczowych wskaźników oraz warunków brzegowych jest niezbędne do zoptymalizowania szans na pozyskanie środków unijnych. Szanse te oceniamy w oparciu o zasady realizacji projektów, procedurę dotyczącą wyboru i oceny wniosku oraz  priorytetowe kryteria oceny zawarte w szczegółowych wytycznych do konkursu.

 • Analiza możliwości wykorzystania funduszy unijnych

  Wynikiem naszych prac będzie przedstawiony Państwu dokument, który zawiera analizę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych w ramach wskazanych programów. Decyzja o ubieganiu się o wsparcie podjęta na podstawie przedstawionego dokumentu jest pierwszym krokiem do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Fundusze europejskie dla firm 2021-2027
Poznaj je!

Proces realizacji

 • Spotkanie z Klientem

  Omawiamy z Klientem jego potrzeby rozwojowe, do realizacji których poszukuje wsparcia finansowego. Wskazujemy te projekty/pomysły, które mają szanse na pozyskanie wsparcia ze środków UE.

   

 • Wskazanie szans uzyskania pomocy finansowej

  Z przedstawionych przez Klienta potrzeb rozwojowych, wskazujemy te projekty, które mają szanse na pozyskanie wsparcia finansowego na ich realizację.

 • Podsumowanie analizy planów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

  Przekazujemy Klientowi dokument, który zawiera informacje o możliwych źródłach pozyskania wsparcia na realizację wybranych projektów.

Omawiamy z Klientem jego potrzeby rozwojowe, do realizacji których poszukuje wsparcia finansowego. Wskazujemy te projekty/pomysły, które mają szanse na pozyskanie wsparcia ze środków UE.

 

Dlaczego Grant Thornton?

Grant Thornton to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Obecna jest w ponad 140 krajach, gdzie posiada ponad 700 biur i zatrudnia ponad 62 tys. osób.

Na polskim rynku działa od 1993 roku, posiada 8 biur i zatrudnia ponad 1000 osób.

W zakresie pozyskiwania i rozliczenia dotacji posiadamy wieloletnią praktykę w doradzaniu polskim przedsiębiorcom. Doświadczenie pracowników sięga 2003 r., czyli funduszy przedakcesyjnych. Nasi eksperci kompleksowo wspierają klientów od momentu zidentyfikowania możliwości pozyskania wsparcia, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenie uzyskanego dofinansowania. Jakość naszych usług jest podparta latami doświadczeń w doradzaniu firmom o zróżnicowanych profilach działalności i skali oferowanych przez nie produktów i usług.

 • 20 lat

  doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji

 • 50+

  projektów dla firm rocznie

 • MILIONY €

  pozyskanych dotacji dla firm

Zaufali nam m.in.

Venbud

Usługi kompleksowego serwisu instalacji wentylacyjnych

 • Zakres usługi

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Astar

Producent sprzętu do fizykoterapii

 • Zakres usługi:

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Galeco

Dostawca systemów odprowadzania wody deszczowej

 • Zakres usługi

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

MP Alamentti

Producent płyt warstwowych z wełny mineralnej, garaży oraz kontenerów

 • Zakres usługi

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

JKB Group

E-commerce

 • Zakres usługi

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

10Clouds

Producent aplikacji

 • Zakres usługi

  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Brookvent

Producent nawiewników okiennych

 • Zakres usługi

  Pozyskanie dofinansowania i rozliczenie dotacji

C-Tech

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • Zakres usługi

  Pozyskanie dofinansowania i rozliczenie dotacji

Kapka

Producent mąki

 • Zakres usługi

Martex

Producent opakowań kartonowych

 • Zakres usługi

  Pozyskanie dofinansowania i rozliczenie dotacji

Nasza usługa „Dotacje dla firm” skierowana jest do małych, średnich i dużych firm oraz instytucji.

Do organizacji o tym statusie kierujemy odpowiedzi na zapytania ofertowe w pierwszej kolejności, w związku z dużym zainteresowaniem Klientów. Nie specjalizujemy się w obsłudze osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, jednoosobowych działalności gospodarczych i mikro firm.

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dotacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt