Ochrona danych osobowych (RODO)

Zapewnienie ochrony danych osobowych gwarancją bezpiecznego biznesu

Ochrona danych osobowych (RODO)

Rozumiemy potrzeby każdego biznesu

W zależności od modelu biznesowego oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej zagadnienie ochrony danych osobowych różni się stopniem skomplikowania i podatnością na ryzyka. Niektóre z nich mogą powodować zagrożenia krytyczne dla działalności całego podmiotu.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Dwa modele współpracy

Wspieramy przedsiębiorców stojących przed wyzwaniem wdrożenia regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w dwóch modelach:

 • Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych osobowych – to usługa dedykowana przede wszystkim firmom, które chcą powierzyć obszar ochrony danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Obejmuje zarówno wsparcie administratorów danych osobowych, jak i podmiotów przetwarzających.
 • Audyt i wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych – to usługa kierowana do przedsiębiorców, którzy chcą przeanalizować stopień spełnienia obowiązków i na tej podstawie wdrożyć/ulepszyć system ochrony danych osobowych. W jej ramach, oferujemy również szkolenia, warsztaty i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wymaganych przez RODO i inne przepisy prawa ochrony danych osobowych.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Jak skonstruować informację o przetwarzaniu danych osobowych w e-commerce, czyli politykę prywatności

Opracowanie polityki prywatności dla biznesu typu e-commerce może nastręczać pewnych trudności. Jaki powinien być zakres zawartych w niej informacji, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych, kto jest odbiorcą danych – to tylko kilka z obszarów, na które trzeba zwrócić uwagę.

Sprawdź

Sprawdzenie procesora a konieczność zawarcia umowy powierzenia danych osobowych

Mimo, że od rozpoczęcia stosowania przepisów RODO minęło już kilka lat administratorzy nadal mają problem z realizacją prostego obowiązku, jakim jest zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania oraz kontrolą procesora. Co warto na ten temat wiedzieć?

Sprawdź

Na jaką ochronę mogą liczyć sygnaliści?

Zgłoszenie, bądź publiczne ujawnienie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, naturalnie może budzić obawę poniesienia negatywnych konsekwencji w środowisku pracy przez osobę zgłaszającą (sygnalistę). Jednakże, naprzeciw takim zagrożeniom wychodzą przepisy projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zwaną także ustawą o sygnalistach), które przewidują liczne środki ochronne przysługujące osobom dokonującym przedmiotowych zgłoszeń.

Sprawdź

Zadowoleni Klienci

Bolsius

Producent świec, zniczy i wkładów

Meant4

Branża IT

MBE Group

Usługi z zakresu rekrutacji i employer brandingu

Miele

Producent AGD

Focus Hotmelt Europe

Producent klejów termotopliwych

More Code

Branża IT

AppManager

Firma doradcza

Resinex

Dystrybucja tworzyw sztucznych i elastomerów

Ornsson Solutions

Firma doradcza

GMF Group

Branża rolnicza

SkyCash

Płatności mobilne

NaviParking

Branża IT

Solvera

Producent elementów złącznych

Legrand

Branża elektrotechniczna

FAQ Ochrona danych osobowych (RODO)

 • 1. Jakie dane podlegają ochronie RODO?

  Ochronie na podstawie RODO podlegają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • 2. Co nie podlega RODO?

  RODO nie stosuje się, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, nie żyje,
  • osoba, której dane dotyczą, jest osobą prawną,
  • dane są przetwarzane w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową osoby przetwarzającej dane.
 • 3. Czym są szczególne kategorie danych osobowych?

  Szczególne kategorie danych osobowych stanowią dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 • 4. Kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych?

  Naruszenie ochrony danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Rodzaje naruszeń ochrony danych osobowych:

  • naruszenie poufności – nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych,
  • naruszenie integralności – nieuprawniona lub przypadkowa modyfikacja danych osobowych,
  • naruszenie dostępności – przypadkowa lub nieuprawiona utrata dostępu do danych osobowych lub ich zniszczenie.
 • 5. Jakie są najczęstsze naruszenia ochrony danych osobowych?

  Najczęstsze naruszenia ochrony danych osobowych:

  • mail lub korespondencja papierowa wysłana na niewłaściwy adres,
  • dołączanie do przesyłek nadmiarowych dokumentów zawierających dane innej osoby,
  • zgubienie lub zniszczenie nośnika danych,
  • udostępnienie danych niewłaściwej osobie,
  • ataki cyberprzestępców.
 • 6. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów RODO?

  Maksymalny wymiar kary administracyjnej wynosi do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym zastosowanie ma kara wyższa).

 • 7. Gdzie się zgłosić w przypadku naruszenia danych osobowych?

  W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza się je organowi nadzorczemu – w przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Zobacz pozostałe (2)

Skontaktuj się

Łukasz Jarecki

Associate

Specjalizacje

Łukasz Jarecki

Łukasz doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym pełni również funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie audytów prawnych i procesów wsparcia w zakresie wdrożenia niezbędnych rozwiązań z obszaru ochrony danych osobowych zgromadzone w toku prac nad kilkunastoma projektami. Na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem związanym z zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych w oparciu o polskie oraz unijne prawodawstwo. Odpowiada w szczególności za opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przeprowadzenia analizy ryzyka, ocenę naruszeń oraz ocenę transferu danych osobowych poza EOG. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe Prawo nowych technologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2021 roku dołączył do Departamentu Outsourcingu Grant Thornton. W 2023 roku dołączył do Kancelarii Prawnej Grant Thornton.

Grant Thornton on Twitter

Eksperci RODO z doświadczeniem

Od momentu wejścia w życie nowych regulacji zrealizowaliśmy dziesiątki projektów z zakresu RODO. Współpracujący z nami Klienci powierzają nam elementy procesu spełnienia wymogów Rozporządzenia jak i w całości przekazują nam opiekę nad tym zagadnieniem. Nasze publikacje, newslettery i webinary gromadzą setki uczestników chcących poszerzyć wiedzę z zakresu danych osobowych.

 

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 miastach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Ochrona danych osobowych (RODO)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Jarecki

Associate

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Jarecki

Associate

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Ochrona danych osobowych (RODO)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów