Ochrona danych osobowych (RODO)

Jak skonstruować informację o przetwarzaniu danych osobowych w e-commerce, czyli politykę prywatności

Opracowanie polityki prywatności dla biznesu typu e-commerce może nastręczać pewnych trudności. Jaki powinien być zakres zawartych w niej informacji, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych, kto jest odbiorcą danych – to tylko kilka z obszarów, na które trzeba zwrócić uwagę.

Opracowanie polityki prywatności dla biznesu typu e-commerce może nastręczać pewnych trudności. Jaki powinien być zakres zawartych w niej informacji, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych, kto jest odbiorcą danych – to tylko kilka z obszarów, na które trzeba zwrócić uwagę.


Sprawdzenie procesora a konieczność zawarcia umowy powierzenia danych osobowych

Mimo upływu 4 lat od rozpoczęcia stosowania przepisów RODO administratorzy nadal mają problem z realizacją prostego obowiązku, jakim jest zawieranie umów powierzenia danych osobowych do…

Mimo upływu 4 lat od rozpoczęcia stosowania przepisów RODO administratorzy nadal mają problem z realizacją prostego obowiązku, jakim jest zawieranie umów powierzenia danych osobowych do…


Zmiana w postrzeganiu przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji?

Dotychczas zarówno PUODO, jak i sądy, konsekwentnie negowały ewentualne przetwarzanie danych osobowych „na zapas”. Czy najnowszy wyrok, to przełom w linii orzeczniczej WSA?

Dotychczas zarówno PUODO, jak i sądy, konsekwentnie negowały ewentualne przetwarzanie danych osobowych „na zapas”. Czy najnowszy wyrok, to przełom w linii orzeczniczej WSA?


Możliwość weryfikacji certyfikatów COVID a RODO

W grudniu 2021 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt dotyczy m.in. możliwości…

W grudniu 2021 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt dotyczy m.in. możliwości…


Imprezy świąteczne i informacje o szczepieniach a RODO

W ostatnim czasie coraz więcej dyskusji narasta wokół tematu związanego z uprawnieniem pracodawcy do przetwarzania danych osobowych dotyczących szczepień pracowników. Wątpliwości rodzi także np. organizacja…

W ostatnim czasie coraz więcej dyskusji narasta wokół tematu związanego z uprawnieniem pracodawcy do przetwarzania danych osobowych dotyczących szczepień pracowników. Wątpliwości rodzi także np. organizacja…


RODO a dyrektywa o sygnalistach

Jak wskazuje dyrektywa o ochronie praw sygnalistów, katalog osób, od których pracodawca może otrzymać dane osobowe oraz które będzie musiał przetwarzać w związku ze zgłoszeniem…

Jak wskazuje dyrektywa o ochronie praw sygnalistów, katalog osób, od których pracodawca może otrzymać dane osobowe oraz które będzie musiał przetwarzać w związku ze zgłoszeniem…