fbpx

GrantThornton

Badanie sprawozdań finansowych

Treść artykułu

Sprawozdania finansowe obrazują stan finansów każdej firmy – zawierają one informacje istotne zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej jak i urzędów, inwestorów czy darczyńców. Tylko badanie, przegląd i sporządzenie sprawozdań finansowych przez doświadczonych ekspertów gwarantuje zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

Celem usług audytorskich Grant Thornton jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

Ważne

Akcjonariusze, zarządy, banki czy inwestorzy oczekują, że sprawozdanie finansowe, publikowane przez Zarząd spółek, odzwierciedla jej cały potencjał i rzeczywisty obraz majątkowy. Złożoność transakcji realizowanych w spółkach sprawia, że konieczne jest uzyskanie gwarancji, że dane, które są efektem procesów sprawozdawczości są realne i prawidłowe.

Badania sprawozdań finansowych są realizowane przez zespół ponad 100 audytorów. Nasze doświadczenie pozwala na dostosowanie zarówno strategii, jak i planu badania do Państwa specyfiki branżowej.

Podnoszenie efektywności prac, zachowanie terminów raportowania i zmniejszanie kosztów alternatywnych badania sprawozdań finansowych to wynik dbałości o jakość przepływu informacji między Zespołem Grant Thornton a naszymi Klientami. Takie podejście stanowi kluczowy element budowania partnerstwa pomiędzy stronami procesu badania sprawozdania finansowego.

Zobacz prezentację

Etapy badania sprawozdań finansowych w Grant Thornton

W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa działalność, organizację, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie.

Następnie prace dzielimy zazwyczaj na badanie wstępne, dokonywane jeszcze przed zamknięciem roku sprawozdawczego i badanie właściwe, wykonywane po jego zakończeniu.

Wnioski z badania przedstawiane są Państwu w postaci opinii i raportu biegłego rewidenta. W przypadkach, gdy jest to właściwe kierujemy do Zarządu lub Rady Nadzorczej list prezentujący ważne a nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie wyniki przeprowadzonego audytu.

Zakres usługi badanie sprawozdań finansowych:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • Sporządzanie sprawozdań (w tym konsolidacja sprawozdań finansowych)
  • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych
  • Konsultacje
  • Szkolenia

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami i audytorami!

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane