Badanie sprawozdań finansowych

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Czym jest badanie sprawozdań finansowych?

Sprawozdania finansowe obrazują stan finansów każdej firmy – zawierają one informacje istotne zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej jak i urzędów, inwestorów czy darczyńców. Tylko badanie, przegląd i sporządzenie sprawozdań finansowych przez doświadczonych ekspertów gwarantuje zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

 • Dla kogo jest badanie sprawozdań?

  Akcjonariusze, zarządy, banki czy inwestorzy oczekują, że sprawozdanie finansowe, publikowane przez Zarząd spółek, odzwierciedla jej cały potencjał i rzeczywisty obraz majątkowy.

 • Cel badania

  Celem badania jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych, oraz zmniejszenie ryzyka decyzji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

 • Dlaczego badanie jest ważne?

  Złożoność transakcji realizowanych w spółkach sprawia, że konieczne jest uzyskanie gwarancji, że dane, które są efektem procesów sprawozdawczości są realne i prawidłowe.

Zakres wsparcia

W ramach usługi badania sprawozdań finansowych realizujemy:

 • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych)

  Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

 • Sporządzanie sprawozdań

  W tym konsolidacja sprawozdań finansowych

 • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych
 • Konsultacje i szkolenia
PURPUROWY INFORMATOR Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Dowiedz się

Proces realizacji

Etapy badania sprawozdań finansowych w Grant Thornton:
 • Poznanie organizacji

  W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa działalność, organizację, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie.

 • Badanie wstępne i właściwe

  Następnie prace dzielimy zazwyczaj na badanie wstępne, dokonywane jeszcze przed zamknięciem roku sprawozdawczego i badanie właściwe, wykonywane po jego zakończeniu.

 • Opinia i raport biegłego rewidenta

  Wnioski z badania przedstawiane są Państwu w postaci opinii i raportu biegłego rewidenta. W przypadkach, gdy jest to właściwe kierujemy do Zarządu lub Rady Nadzorczej list prezentujący ważne a nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie wyniki przeprowadzonego audytu.

W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa działalność, organizację, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie.

Dlaczego Grant Thornton?

Wieloletnie doświadczenie

Badania sprawozdań finansowych są realizowane przez zespół ponad 100 audytorów. Nasze doświadczenie pozwala na dostosowanie zarówno strategii, jak i planu badania do Państwa specyfiki branżowej.

Podnoszenie efektywności prac, zachowanie terminów raportowania i zmniejszanie kosztów alternatywnych badania sprawozdań finansowych to wynik dbałości o jakość przepływu informacji między Zespołem Grant Thornton a naszymi Klientami. Takie podejście stanowi kluczowy element budowania partnerstwa pomiędzy stronami procesu badania sprawozdania finansowego.

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 4. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet

Zapytaj o ofertę usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt