Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW co roku idą w górę. Przeciętna pensja członka zarządu w wyniosła w 2022 roku 917 tys. zł brutto i była o 15% wyższa niż rok wcześniej. To jednak niewielki wzrost biorąc pod uwagę inflację oraz fakt, że w tym czasie przychody i zyski spółek wzrosły o 30%.

Statystyczna spółka z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za 2022 rok (ostatnie dostępne dane) wypłaciła swoim zarządom ponad 3,5 mln zł brutto, co w przeliczeniu na jednego członka zarządu daje około 917 tys. zł brutto na głowę. To o 15% wyższa kwota niż w poprzednim roku.

To niemal dokładnie tyle, ile w ubiegłym roku wyniosła inflacja (14,4%). Kadra menedżerska spółek z GPW nie odbiegała istotnie od ogólnych tendencji w polskiej gospodarce. Jej zarobki nominalnie wzrosły, ale niemal cały ten wzrost pochłonęła inflacja.

Podwyżki zarządów spółek z GPW wyglądają jednak znacznie skromniej, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w tym samym czasie przychody i zyski zarządzanych przez nich spółek rosły dwukrotnie szybciej – odpowiednio o 30% i 29%. Oznacza to, że wynagrodzenia członków zarządu stanowią coraz mniejszy „ciężar” w wynikach finansowych spółek.

RAPORT Skromne podwyżki płac prezesów z GPW

Wyniki badania przeprowadzonego na bazie sprawozdań finansowych spółek giełdowych

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Badanie sprawozdań finansowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.