Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Skontaktuj się

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Czym jest kalkulacja wynagrodzeń dla kadry wyższego szczebla?

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla to usługa pozwalająca zapewnić poufność wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji. Stanowi istotny element efektywnego i bezpiecznego systemu kalkulacji płac w każdym przedsiębiorstwie oraz budowania jego trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 • Czy poufność wynagrodzenia jest prawnie chroniona?

  Według Kodeksu cywilnego wynagrodzenie pracownika stanowi jego dobro osobiste i jako takie podlega ustawowej ochronie. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę, bez zgody pracownika, jest naruszeniem jego dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Równocześnie, zgodnie ze stanowiskiem MRiPS, „pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawnienia swoich zarobków, a tak zwane klauzule poufności w tym względzie są niedopuszczalne”.

 • Kalkulację wynagrodzeń kadry kierowniczej. Dlaczego warto?

  Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia pracowników o kluczowym znaczeniu dla organizacji może być traktowana jako tajemnica przedsiębiorstwa. Podlega szczególnej ochronie. Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń wiodących pracowników Państwa firmy zespołowi Grant Thornton to gwarancja poufności danych oraz poprawności wyliczeń, umożliwiająca skuteczniejszą realizację zasady ekwiwalentności płacy i pracy. Pozwala także na bezpieczną weryfikację nowych systemów motywacyjnych czy wsparcie płacowe w toku reorganizacji firmy.

Zakres wsparcia

Zakres usług kalkulacji wynagrodzeń kadry wyższego szczebla w Grant Thornton każdorazowo podlega indywidualnym uzgodnieniom.

 • Poufne rozliczanie płac pracowników wyższego szczebla zarządzania
 • Poufna kalkulacja nowych systemów motywacyjnych
 • Obsługa wybranych procesów płacowych podczas reorganizacji u klienta
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Analiza potrzeb klienta

  Zespół ekspertów GT spotyka się z klientem w celu dokładanego poznania jego potrzeb. Prace związane z kalkulacją wynagrodzeń mogą odbywać się na systemie kadrowo-płacowym klienta lub na systemie GT. W ramach poufnej kalkulacji możemy rozliczać płace pracowników wyższego szczebla lub wybrane systemy motywacyjne. Wspieramy także w obsłudze wybranych procesów płacowych podczas reorganizacji u klienta.

 • Przygotowanie propozycji współpracy

  Na podstawie informacji udostępnionych przez klienta przygotowywana jest wstępna propozycja współpracy. Na tym etapie oferta może podlegać modyfikacjom.

 • Badanie niezależności, AML oraz podpisanie umowy

  Jeśli Klient zaakceptuje ofertę, wówczas przystępujemy do badania niezależności i badania AML. Jeśli nie wykażą przeszkód, następuje podpisanie wcześniej wynegocjowanej umowy.

 • Wdrożenie usługi i bieżąca obsługa

  Po zakończeniu formalności przystępujemy do procesu wdrożenia usługi, którego czas zależy od wielkości spółki. Na tym etapie klient poznaje zespół dedykowany do jego obsługi z naszej strony oraz dostarcza niezbędne dane do wdrożenia. Po zakończeniu tego etapu następuje bieżąca obsługa, w ramach której Klient dostarcza w określonych terminach dane zmienne do listy płac.

Zespół ekspertów GT spotyka się z klientem w celu dokładanego poznania jego potrzeb. Prace związane z kalkulacją wynagrodzeń mogą odbywać się na systemie kadrowo-płacowym klienta lub na systemie GT. W ramach poufnej kalkulacji możemy rozliczać płace pracowników wyższego szczebla lub wybrane systemy motywacyjne. Wspieramy także w obsłudze wybranych procesów płacowych podczas reorganizacji u klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Outsourcing wielokrotnie nagradzany

24 czerwca 2021 roku zdobyliśmy statuetkę Outsourcing Stars w kategorii Księgowość, kadry i płace. Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Świadczymy usługi kadrowo-płacowe w takim zakresie i takiej jakości, jak najwięksi gracze na rynku, a w kategorii obsługi klientów nie mamy sobie równych – nasz Net Promoter Score wynosi 96%.

Decydując się na outsourcing kadr i płac w Grant Thornton, pozbywasz się ciężaru troski o pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie własnych pracowników kadrowo-płacowych, ale także redukujesz koszty związane m.in. z kupnem, aktualizacją i doskonaleniem narzędzi IT do obsługi procesów kadrowo-płacowych. Zapewniamy nowoczesne narzędzia, dzięki którym współpraca z nami jest tak komfortowa.

 • 191 000+

  przygotowanych pasków płacowych w ubiegłym roku rozliczeniowym

 • 1350+

  zrealizowanych projektów outsourcingowych tylko w minionym roku

 • 5+ lat

  średni staż pracy osób zatrudnionych w naszym zespole

Zapytaj o ofertę usługi

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów