fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Poufność wynagrodzeń kadry zarządzającej to kluczowy element efektywnego i bezpiecznego systemu kalkulacji płac każdego przedsiębiorstwa.

Outsourcing funkcji płacowych jest w opinii ekspertów Grant Thornton strategicznym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, w szczególności gdy:

  • przeprowadzasz reorganizację działu płacowo-kadrowego i chcesz powierzyć cześć funkcji płacowych na zewnątrz
  • wprowadzasz nowy system motywacyjny dla pracowników wysokiego szczebla i zależy Ci na poufności systemu wynagradzania
  • z innych powodów organizacyjnych lub korporacyjnych zależy Ci, aby informacje o wynagrodzeniach kadry zarządzającej pozostały poufne
Zobacz prezentację

Więcej informacji na temat kalkulacji wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnienia wynagrodzeń) można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing płac i kadr Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane