Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT (inaczej: podatek estoński lub ryczałt estoński) to w praktyce alternatywny system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, formalnie definiowany w ustawie jako ryczałt od dochodów spółek. Istotą ryczałtu jest odroczenie momentu uiszczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do momentu, w którym dochodzi do wypłaty zysków na rzecz wspólników. Ponadto, podatek płacony jest co do zasady wyłącznie od tej części generowanych zysków, która przeznaczona jest dla wspólników. Wdrożenie tego modelu opodatkowania nie tylko całkowicie zmienia zasady obowiązujące spółkę prowadzącą działalność, ale również pozwala na preferencyjne opodatkowanie po stronie wspólników. W efekcie, estoński CIT w wielu sytuacjach stanowi bardzo efektywną alternatywę nie tylko dla klasycznych zasad opodatkowania CIT, ale również dla przedsiębiorców prowadzących biznes w formie indywidualnych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek, jawnych, czy też spółek komandytowych.

 • Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

  Z estońskiego CIT mogą korzystać spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A. lub P.S.A.) oraz spółki osobowe (sp.k. lub S.K.A), które spełniają wszystkie warunki korzystania z tego opodatkowania, w szczególności w uproszczeniu: ich udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadają udziałów (podobnych praw) w innych spółkach, zatrudniają co najmniej 3 osoby, złożą do US zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT, przygotowują sprawozdanie finansowe zgodnie z UoR, a nie MSR, ich przychody z działalności operacyjnej są wyższe niż tzw. przychody pasywne.

 • Kiedy wdrożyć estoński CIT?

  Każdy podmiot, który spełnia warunki korzystania z estońskiego CIT bądź jest bliski ich spełnienia powinien poważnie rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania. Dotyczy to zarówno wszelkich spółek jak i jednoosobowych przedsiębiorców, bowiem w praktyce często uzasadnione, korzystne i wystarczające jest dokonanie dodatkowo odpowiedniej zmiany formy prawnej. W praktyce każda firma rodzinna lub prywatna, nie działająca w strukturach grup kapitałowych, prowadząca działalność operacyjną ma szansę zwiększyć efektywność. Wdrożenie estońskiego CIT możliwe jest w dowolnym momencie roku.

 • Korzyści z wdrożenia estońskiego CIT?

  Jeżeli firma nie dokonuje szeroko rozumianych transferów do wspólników albo są one w dopuszczalnym katalogu, nie ma obowiązku płacenia CIT. A jeśli wspólnicy decydują się na wypłatę części lub całości zysków, nie przekreśla to zastosowania ryczałtu. Efektywna stopa opodatkowania wypłacanych zysków zwykle jest niższa niż w przypadku standardowego rozliczenia podatku CIT/PIT. Im większa część zysków przeznaczonych jest na reinwestycje, tym większa skala korzyści. Zakończenie okresu stosowania ryczałtu nie musi oznaczać obowiązku zapłaty podatku od wypłaconych zysków.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień
INFORMATOR Estoński CIT realną szansą na brak opodatkowania

Przewodnik dla podatników dotyczący ryczałtu od dochodów spółek – systemu opodatkowania CIT na 2024 r.

Zobacz raport

Zakres wsparcia

 • Analiza możliwości skorzystania z estońskiego CIT i kalkulacja potencjalnych oszczędności

  Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi doradcze w zakresie możliwości i skutków skorzystania z estońskiego CIT weryfikując spełnianie przez daną firmę warunków korzystania z tego modelu opodatkowania oraz dokonując szczegółowych kalkulacji, oceniających poziom możliwych korzyści i warunki ich uzyskania.

 • Doradztwo w zakresie reorganizacji biznesu przygotowującej do skorzystania z estońskiego CIT

  W przypadku, gdy estoński CIT jest optymalnym modelem opodatkowania, ale dana firma nie spełnia warunku prowadzenia działalności w odpowiedniej formie prawnej, doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy i sposobu jej uzyskania. Nasi specjaliści kompleksowo wdrażają też procesy przekształceń i inne zmiany reorganizacyjne, z uwzględnieniem zagadnień prawnych, podatkowych i księgowych

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie rozpoczęcia korzystania z estońskiego CIT

  Zespół Grant Thornton przygotowuje wszystkie wymagane dokumenty związane z rozpoczęciem stosowania estońskiego CIT, a także przekazuje szczegółowe instrukcje i praktyczne wytyczne dla służb wewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki danego biznesu.

 • Doradztwo w zakresie stosowania estońskiego CIT

  Nasi doradcy wpierają również Klientów w zakresie stosowania estońskiego CIT w praktyce. Pomagają rozstrzygać wątpliwości prawne i podatkowe oraz na bieżąco odpowiadają na pojawiające się w praktyce pytania.

Myślisz o wdrożeniu estońskiego CIT?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza przedwdrożeniowa

  Etap ten ma na celu dokonanie szczegółowej analizy służącej identyfikacji i ocenie możliwości, warunków oraz konsekwencji wdrożenia estońskiego CIT.

 • Reorganizacja – zmiana formy prawnej

  Bardzo często wdrożenie poprzedzone jest przeprowadzeniem odpowiednio zaplanowanych i przygotowanych działań reorganizacyjnych polegających na kompleksowym wsparciu w procesie zmiany formy prawnej lub innych zmianach w strukturze własnościowej biznesu lub podmiotów powiązanych.

 • Wdrożenie

  Faza mająca na celu wdrożenie nowego modelu opodatkowania w sposób sprawny, skuteczny i bezpieczny. Na tym etapie służby wewnętrzne Klienta są przygotowywane przez naszych doradców do stosowania nowych reguł opodatkowania z uwzględnieniem specyfiki danego biznesu.

 • Opieka powdrożeniowa

  Nasi doradcy oferują bieżące wsparcie i konsultacje związane z bieżącym funkcjonowaniem w nowym modelu opodatkowania odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości, które towarzyszą bieżącej działalności.

Etap ten ma na celu dokonanie szczegółowej analizy służącej identyfikacji i ocenie możliwości, warunków oraz konsekwencji wdrożenia estońskiego CIT.

CYKL ARTYKUŁÓW Estoński CIT

Czy estoński CIT się opłaca? Czy można rozpocząć korzystanie z ryczałtu estońskiego w trakcie roku? Jakie problemy z rozliczeniami podatkowymi w CIT można wyeliminować przechodząc na ryczałt estoński? Jak będzie wyglądało wdrożenie tego modelu opodatkowania w 2023 r.?

Czytaj

Dlaczego Grant Thornton?

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 100+

  zrealizowanych projektów w Estońskim CIT

wideo: Estoński CIT – Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Zapytaj o ofertę usługi

Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt