Połączenia i podziały spółek

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Czym są połączenia i podziały spółek?

Połączenia i podziały spółek są częstym elementem procesów reorganizacji przedsiębiorstw. Wspieramy w przygotowaniu i wdrożeniu krok po kroku danego scenariusza reorganizacji. Zespół prawników, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz finansistów, tworzony jest adekwatnie do wyzwań związanych z danym procesem. Wybór danego scenariusza reorganizacji powinien zawsze być dokonywany z uwzględnieniem okoliczności biznesowych a także skutków prawnych, podatkowych i księgowych, jakie niesie za sobą wdrożenie danego wariantu.

 • Na czym polega połączenie spółek?

  Połączenie spółek polega na przeniesieniu całości majątku spółki na inną, istniejącą spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) albo na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek kilku łączących się spółek.

 • Na czym polega podział spółek?

  Podział spółki polega na przeniesieniu poszczególnych części majątku istniejącej spółki kapitałowej na inne spółki już istniejące lub nowo zawiązane.

 • Korzyści z połączenia lub podziału spółek?

  Mogą one służyć uproszczeniu struktury grupy kapitałowej, konsolidacji biznesu, optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, dywersyfikacji ryzyk, czy przejęciu określonych zasobów. Procesy te często są również elementem strategii rozwoju poprzez nabywanie innych podmiotów.

Zakres wsparcia

 • Ocenę bieżącej sytuacji oraz efektywności potencjalnej reorganizacji

  W tym identyfikacja celów, które mają zostać osiągnięte w związku z reorganizacją.

 • Opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy reorganizacji

  W celu osiągnięcia założonych celów procesu.

 • Doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji

  Naszym kluczowym celem jest wdrożenie u Klienta dokładnie takiej reorganizacji, jakiej potrzebuje. Po poznaniu działalności Klienta, jego faktycznych potrzeb – biznesowych, podatkowych i prawnych – rekomendujemy najbardziej optymalny scenariusz reorganizacji

 • Identyfikacja wszelkich skutków prawnych, podatkowych i księgowych

  Związanych z połączeniem spółek lub podziałem spółki.

 • Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu reorganizacji

  Jednym z pierwszych kroków połączenia albo podziału jest przemyślenie i zaplanowanie procesu, z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta. Zadania, które stoją przed nami i naszym Klientem opisujemy w szczegółowym, ale przejrzystym harmonogramie. Dzięki temu nasz Klient ma świadomość, jakie działania będą realizowane w toku procesu, a także, jakie szacunkowe terminy zakładamy dla wdrożenia poszczególnych działań.

 • Przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza reorganizacji

  W szczególności planu połączenia, planu podziału, uchwał organów spółek, niezbędnych zawiadomień i wniosków.

 • Przygotowanie niezbędnych wycen

  Procesy reorganizacji mogą wymagać przygotowania wyceny np. wartości spółki. Jeszcze przed wdrożeniem reorganizacji doradzamy, czy przygotowanie wyceny będzie w danym scenariuszu potrzebne. Szeroki zespół doradców Grant Thornton wspiera Klientów także w samym przygotowaniu odpowiednich wycen

 • Badanie planu połączenia lub planu podziału

  Badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta.

 • Wsparcie w ramach procesu

  Wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku wdrażanym procesem reorganizacji (w tym w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach). Koordynacja i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanych w związku z reorganizacją.

 • Bieżące doradztwo

  Bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu reorganizacji.

Zobacz pozostałe (5)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza spółki, poznanie potrzeb Klienta i zaplanowanie procesu

  Na tym etapie przyglądamy się działalności Klienta. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa spółki, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

 • Wdrożenie reorganizacji

  Na tym etapie prowadzimy Klienta przez wszystkie formalności związane z połączeniem czy podziałem. Kompleksowo zajmujemy się procesem: od kontaktu z notariuszem, przez opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, po złożenie wniosku do KRS i bieżące monitorowanie wpisów.

 • Bieżące konsultacje w trakcie wdrożenia procesu oraz po nim

  Zdajemy sobie sprawę, że połączenie czy podział są wyzwaniem organizacyjnym dla całej spółki czy też grupy spółek. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala wspierać Klientów we wszystkich bieżących sprawach związanych z reorganizacją. Istotne jest dla nas również to, żeby przekazać Klientom wskazówki co do wszystkich formalnych spraw, które należy załatwić po reorganizacji.

Na tym etapie przyglądamy się działalności Klienta. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa spółki, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

RAPORT Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych

Analiza efektywnej stawki podatkowej Grup Kapitałowych z GPW

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Usługa szyta na miarę!

Corocznie realizujemy szereg procesów obejmujących połączenia lub podziały spółek. Każdy proces reorganizacji poprzedzamy wnikliwą analizą skutków prawnych, podatkowych i księgowych danego rozwiązania. Nasze doświadczenie w procesach reorganizacji pozwala nam na prezentowanie szerokiego spektrum rozwiązań, rzetelną ich ocenę oraz sprawne, bezpieczne i kompleksowe wdrożenie.

W procesach połączeń i podziałów spółek wspieramy duże grupy kapitałowe, w których nieustannie toczą się szeroko rozumiane działania reorganizacyjne. Procesy reorganizacyjne realizujemy dla prywatnych przedsiębiorców, przywiązujących coraz większą wagę do takich elementów jak bezpieczeństwo, planowanie podatkowe, czy też przejrzysta struktura prowadzonego biznesu.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 50+

  zrealizowanych połączeń/podziałów

Grant Thornton on Twitter

Zadowoleni klienci

Josera

Producent pasz i karmy dla zwierząt

 • Zakres usługi

  Podział spółki

Puratos

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Połączenie spółek

Cewe

Fotoprodukty

 • Zakres usługi

  Połączenie spółek

Clip

Logistyka i transport

 • Zakres usługi

  Połączenie spółek

Zibi

Dystrybutor towarów luksusowych

 • Zakres usługi

  Połączenie spółek

Zapytaj o ofertę usługi

Połączenia i podziały spółek

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt