Zmiany w zakresie nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej, przygotowane przez Ministerstwo Finansów, co prawda będą korzystne dla części podatników, natomiast przedsiębiorcy o wysokich dochodach w dalszym ciągu będą zobowiązani do płacenia tej wysokiej kwoty składki zdrowotnej. Z tego względu estoński CIT nadal będzie atrakcyjną alternatywą do rozważenia dla przedsiębiorców.

Zmiany w składce zdrowotnej – kto zyska, kto straci?

Rewolucja podatkowa, która miała miejsce wraz z wprowadzeniem „Polskiego Ładu” objęła swoimi zmianami również sposób nałożenie dodatkowych obciążeń w postaci składki zdrowotnej (dla przedsiębiorców rozliczanych wg stawki liniowej składka zdrowotna stanowi 4,9% dochodu). Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w rozliczaniu od początku 2025 roku.

Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że najbardziej skorzystają Ci, którzy uzyskują stosunkowo niskie dochody. Natomiast zmian praktycznie nie odczują przedsiębiorcy, którzy generują wysokie dochody, zwłaszcza przedsiębiorcy rozliczający się wg podatku liniowego 19%.

Jak obecnie nalicza się składkę zdrowotną?

Od 2022 roku, podstawą obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową i wg skali  jest dochód podatkowy:

  • przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – w tym przypadku danina ta wynosi aż 9% od dochodu.
  • przedsiębiorcy korzystający z tzw. podatku liniowego są obciążeni składką zdrowotną na poziomie 4,9%.

W stosunkowo najlepszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu – tam składka zdrowotna określona jest ryczałtowo i zależy od progu osiąganych przychodów.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Zapowiedzi dotyczące składki zdrowotnej od 2025 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów:

  • W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, od stycznia 2025 roku składka zdrowotna ma być ponownie ryczałtowa – stała, niezależna od osiąganego dochodu. Ma ona wynieść 9% z 75% płacy minimalnej, tj. wg obecnych danych ok. 310 zł miesięcznie.
  • Przedsiębiorcy będący na podatku liniowym, również będą mogli skorzystać z ryczałtowej składki zdrowotnej, ale jedynie do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty, będą zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od nadwyżki ponad wspomniany limit.
  • Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu. Oni z kolei, również zapłacą składkę zdrowotną określoną ryczałtowo (czyli w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia), jednakże jeżeli przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas będą zobowiązani do obliczania 3,5% składki zdrowotnej od nadwyżki ponad ten limit.

Z pewnością zapowiadane zmiany spowodują zmniejszenie obciążeń składkowych dla określonej grupy podatników. Jednakże, niektórzy przedsiębiorcy nie odczują tych zmian praktycznie wcale.

Więcej szczegółów w tym zakresie w artykule: „Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025 r.” >>

Przekształcenie działalności i estoński CIT

W świetle tak przedstawionych zmian, estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek) nadal będzie bardzo atrakcyjną alternatywą do rozważenia dla przedsiębiorców.

Wdrożenie tego modelu opodatkowania nie tylko całkowicie zmienia zasady obowiązujące spółkę prowadzącą działalność, ale również pozwala na preferencyjne opodatkowanie po stronie wspólników.

W efekcie, estoński CIT w wielu sytuacjach stanowi bardzo efektywną alternatywę nie tylko dla klasycznych zasad opodatkowania CIT, ale również dla przedsiębiorców prowadzących biznes w formie indywidualnych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek, jawnych, czy też spółek komandytowych.

Więcej informacji w zakresie estońskiego CIT w naszym informatorze: „Estoński CIT” realną szansą na brak opodatkowania – sprawdź, czy możesz zyskać” >>.

Planowane zmiany w składce zdrowotnej nie zmienią sytuacji przedsiębiorców o wysokich dochodach. W związku z tym warto poszukać alternatyw – estoński CIT to rozwiązanie, które jest już obecnie (i w świetle planowanych zmian pozostanie) atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Autor: Filip Borowicz, Asystent, Zespół Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.