Projektowanie produktów i usług

Skontaktuj się

Michał Madura

Client Success Director, EDISONDA

Czym jest projektowanie produktów i usług?

Projektowanie polega na dostarczeniu na rynek produktów i usług, które charakteryzuje wysoka użyteczność, intuicyjność, a przede wszystkim skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów klienckich oraz biznesowych.

 • Jak podchodzimy do projektowania?

  W naszej filozofii projektowania użytecznych produktów i usług u podstaw leży głębokie zrozumienie użytkownika i jego potrzeb. Dlatego nasz proces opiera się na holistycznym spojrzeniu na całą podróż klienta (Customer Journey), zarówno w kanałach online, jak i offline. Analizujemy i projektujemy każdy punkt styku użytkownika z produktem czy usługą, aby zapewnić spójne i satysfakcjonujące doświadczenia na każdym etapie interakcji. Decyzje projektowe opieramy na wynikach przeprowadzonych badań oraz szerokiej analizie konkurencji i pogłębionym zrozumieniu branży.

 • Dla kogo jest ta usługa?

  Oferta jest skierowana do firm, które pragną nie tylko odpowiadać na bieżące wyzwania rynkowe, ale także aktywnie kształtować przyszłość cyfrową w swojej branży. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych procesów projektowych – od zrozumienia problemu, poprzez badania i prototypowanie aż po wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu – zapewniamy kompleksowe i skuteczne rozwiązania, które przynoszą realne korzyści biznesowe.

 • Co zyskasz, zlecając nam zaprojektowanie produktu lub usługi?

  Dobry projekt, uwzględniający wiedzę o użytkowniku i najnowsze trendy, to najlepsza droga do budowania przewagi biznesowej. Dzięki współpracy z nami, zwiększysz użyteczność i poprawisz doświadczenia użytkownika, co przełoży się na stabilny wzrost biznesu. Zyskasz też pewność, że Twoje produkty czy usługi będą maksymalnie użyteczne i dopasowane do realnych potrzeb użytkowników.

Rocket Ideas: eCommerce

Przedstawiamy raport Rocket Ideas, nasze spojrzenie na świat cyfrowych innowacji.

Zobacz artykuł

Proces realizacji

 • Zrozumienie problemu

  Każdy projekt rozpoczynamy od zrozumienia celi biznesowych naszych klientów oraz potrzeb ich użytkowników. Przeprowadzamy szczegółową analizę wyzwania, aby określić kluczowe obszary projektowe oraz możliwości na wprowadzania innowacji.

 • Badania i analiza potrzeb

  Następnie skupiamy się na przeprowadzeniu kompleksowych badań i analizy potrzeb użytkowników. Wykorzystujemy różnorodne metody badawcze, takie jak wywiady, ankiety, obserwacje i warsztaty z użytkownikami, aby zgłębić ich doświadczenia, oczekiwania i preferencje. Wszystko to, by proponowane rozwiązania były jak najbardziej dopasowane do realnych potrzeb odbiorców.

 • Prototypowanie

  Z informacji zebranych podczas badań przechodzimy do fazy prototypowania. Tworzymy interaktywne prototypy produktów i usług, które pozwalają na wizualizację i testowanie pomysłów w praktyce. Prototypy są kluczowe do weryfikacji koncepcji i iteracyjnego doskonalenia rozwiązań na podstawie feedbacku od użytkowników.

 • Wdrażanie

  Po finalizacji projektu i optymalizacji prototypów wspieramy naszych klientów w procesie wdrażania nowych produktów i usług. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie najlepszych praktyk implementacji, aby ułatwić wprowadzenie innowacji na rynek i maksymalizować ich potencjalny wpływ na biznes.

 • Wsparcie po wdrożeniu

  Nasze zaangażowanie nie kończy się na etapie wdrożenia. Oferujemy dalsze wsparcie w celu monitorowania skuteczności wprowadzonych rozwiązań, zbierania dalszych opinii od użytkowników oraz dokonywania niezbędnych modyfikacji. Wszystko po to, aby nasze produkty i usługi ciągle ewoluowały w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku i użytkowników.

Każdy projekt rozpoczynamy od zrozumienia celi biznesowych naszych klientów oraz potrzeb ich użytkowników. Przeprowadzamy szczegółową analizę wyzwania, aby określić kluczowe obszary projektowe oraz możliwości na wprowadzania innowacji.

Dlaczego EDISONDA?

Jako partner w dziedzinie produktów cyfrowych, oferujemy doradztwo (w ramach sieci Grant Thornton) oraz projektujemy rozwiązania i ulepszenia, które doskonalą Twoje cyfrowe produkty i pomysły. Od etapu badań aż po osiągnięcie konkretnych wyników. Z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, przeprowadzamy dogłębne analizy badawcze i tworzymy rozwiązania na każdym etapie procesu innowacyjnego. Zaczynając od badań i określania potrzeb biznesowych, przez fazę eksploracji i tworzenia idei, gdzie rozwijamy pomysły od prostych koncepcji do bardziej zaawansowanych projektów, aż po projektowanie, implementację i doskonalenie gotowych produktów cyfrowych. Realizujemy te działania w konkurencyjnym świecie dużych i uznanych firm.

 • 15 lat

  działalności zarówno w Polsce jak i na zagranicznych rynkach

 • 900+

  zrealizowanych projektów w ponad 15 branżach

 • 40+

  konsultantów, designerów i badaczy

Zapytaj o ofertę usługi

Projektowanie produktów i usług

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Michał Madura

Client Success Director, EDISONDA

Skontaktuj się

Michał Madura

Client Success Director, EDISONDA

Poproś o kontakt