W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, zagrożenia dla bezpieczeństwa danych są stale obecne, stwarzając poważne wyzwania dla firm i organizacji. Cyberataki mogą prowadzić do kradzieży danych, strat finansowych, utraty reputacji i innych negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, aby stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane i systemy

Skanowanie podatności i testy socjotechniczne to dwa kluczowe narzędzia, które pomagają w identyfikowaniu i eliminowaniu luk bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych: co to jest skanowanie podatności?

Skanowanie podatności to proces automatycznego badania i analizy systemów informatycznych w celu identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców do ataków. Skanery podatności poszukują różnych rodzajów podatności, takich jak błędy w oprogramowaniu, nieprawidłowe konfiguracje systemów lub słabe punkty w sieciach, aby zapobiec możliwym incydentom bezpieczeństwa. Dzięki skanowaniu podatności organizacje mogą szybko zlokalizować i zlikwidować potencjalne zagrożenia, minimalizując ryzyko cyberataków i naruszeń danych.

Skanowanie podatności to nie tylko wykrywanie luk, ale również ważny element zarządzania ryzykiem. Regularne skanowanie i wdrażanie odpowiednich działań naprawczych pozwala organizacjom proaktywnie chronić swoje systemy i dane przed atakami.

Dodatkowo, skanowanie podatności może być wykorzystywane do spełniania wymogów regulacyjnych, takich jak RODO, które nakazują firmom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Stosowanie narzędzi do skanowania podatności może ułatwić organizacjom wykazanie zgodności z tymi wymogami.

Cele skanowania podatności

 • Identyfikacja słabych punktów w infrastrukturze IT: Pomaga zlokalizować i zlikwidować potencjalne luki w zabezpieczeniach, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców.
 • Zgodność z regulacjami i standardami: Pomaga organizacjom spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych określone przez przepisy prawne i standardy branżowe.
 • Ochrona przed atakami cybernetycznymi: Poprzez wykrywanie podatności i ich naprawę organizacje mogą minimalizować ryzyko ataków cybernetycznych i naruszeń danych.

Korzyści ze skanowania podatności

 • Szybka identyfikacja luk bezpieczeństwa: Skanowanie podatności pozwala na szybkie i automatyczne wykrycie luk w systemach informatycznych. Dzięki temu możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, zanim zostaną one wykorzystane przez cyberprzestępców.
 • Zmniejszenie ryzyka cyberataku: Szybka identyfikacja i eliminacja luk bezpieczeństwa znacząco obniża ryzyko udanego cyberataku. Skuteczne skanowanie może zapobiec kradzieży danych, włamaniom i innym szkodliwym działaniom.
 • Ochrona danych i systemów informatycznych: Skanowanie podatności pomaga chronić cenne dane i systemy informatyczne przed atakami. Wczesne wykrycie luk bezpieczeństwa pozwala na zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i zapobiegnięcie utracie danych lub uszkodzeniu systemów.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności: Regularne skanowanie podatności pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT i spełnieniu wymogów regulacyjnych. Stosowanie odpowiednich procedur i narzędzi może ułatwić uzyskanie certyfikatów bezpieczeństwa i spełnienie wymagań prawnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Skanowanie podatności może pomóc w oszczędności czasu i pieniędzy. Szybka identyfikacja i eliminacja luk bezpieczeństwa pozwala uniknąć kosztownych strat i negatywnych konsekwencji cyberataków. Dodatkowo, automatyzacja procesu skanowania pozwala na oszczędność czasu i zasobów ludzkich.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Bezpieczeństwo danych: co to są testy socjotechniczne?

Testy socjotechniczne to kontrolowane symulacje ataków cybernetycznych, które mają na celu ocenę reakcji pracowników na różne formy manipulacji i oszustw. Podczas tych testów specjaliści od bezpieczeństwa udają się za pracowników, aby sprawdzić, czy są oni podatni na techniki takie jak phishing, inżynieria społeczna czy próby wyłudzenia informacji poufnych. Testy socjotechniczne pozwalają organizacjom ocenić świadomość bezpieczeństwa personelu oraz skuteczność procedur i polityk zabezpieczeń, co przyczynia się do wzmocnienia ogólnej kultury bezpieczeństwa w firmie.

Testy socjotechniczne to nie tylko sprawdzian dla pracowników, ale również cenna lekcja. Po zakończeniu testów specjaliści przekazują pracownikom informacje na temat wykrytych luk i udzielają im wskazówek, jak w przyszłości skuteczniej chronić się przed cyberatakami. W rezultacie wzrasta świadomość bezpieczeństwa wśród całego personelu, co przekłada się na większą odporność firmy na cyberzagrożenia.

Dodatkowo, regularne przeprowadzanie testów socjotechnicznych pozwala na monitorowanie postępów w zakresie bezpieczeństwa i ocenę efektywności wdrożonych szkoleń i procedur. To z kolei umożliwia organizacjom ciągłe doskonalenie strategii bezpieczeństwa i budowanie silnej kultury bezpieczeństwa w firmie.

Cele testów socjotechnicznych

 • Ocena świadomości bezpieczeństwa personelu: Pomaga zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą być podatni na ataki socjotechniczne, takie jak phishing czy inżynieria społeczna.
 • Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa: Poprzez szkolenie personelu w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń socjotechnicznych, organizacje mogą zwiększyć ogólną odporność na ataki.
 • Zwiększenie świadomości i edukacja: Testy socjotechniczne mogą pomóc w edukowaniu personelu na temat różnych technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców, co prowadzi do zwiększenia ogólnej świadomości bezpieczeństwa.

Korzyści z testów socjotechnicznych

 • Zwiększenie świadomości pracowników na temat cyberbezpieczeństwa: Testy socjotechniczne uświadamiają pracownikom różnorodne techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców, np. phishing, vishing, czy inżynieria społeczna. Dzięki temu pracownicy stają się bardziej czujni i ostrożni w kontaktach z nieznajomymi, co znacząco obniża ryzyko udanego ataku.
 • Poprawa bezpieczeństwa procedur i procesów: Testy socjotechniczne pomagają zidentyfikować luki w procedurach i procesach bezpieczeństwa firmy. Na podstawie wyników testów można wdrożyć odpowiednie zmiany, aby utrudnić cyberprzestępcom przeprowadzenie ataku.
 • Zmniejszenie ryzyka udanego ataku socjotechnicznego: Połączenie zwiększonej świadomości pracowników i poprawy procedur bezpieczeństwa znacząco obniża ryzyko udanego ataku socjotechnicznego. Skuteczne testy mogą zapobiec kradzieży danych, włamaniom i innym szkodliwym działaniom.
 • Ochrona danych i systemów informatycznych: Testy socjotechniczne pomagają chronić cenne dane i systemy informatyczne przed atakami. Wczesne wykrycie luk w procedurach bezpieczeństwa pozwala na zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i zapobiegnięcie utracie danych lub uszkodzeniu systemów.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności: Regularne testy socjotechniczne pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT i spełnieniu wymogów regulacyjnych. Stosowanie odpowiednich procedur i narzędzi może ułatwić uzyskanie certyfikatów bezpieczeństwa i spełnienie wymagań prawnych.

Skanowanie podatności i testy socjotechniczne są kluczowymi elementami skutecznej strategii bezpieczeństwa informacji. Poprzez identyfikację i eliminację podatności oraz poprawę świadomości personelu, organizacje mogą skutecznie chronić swoje zasoby cyfrowe przed atakami cybernetycznymi i naruszeniami danych, jednocześnie spełniając wymogi zgodności i budując zaufanie swoich klientów.

AUTORKA: Paulina Wójcik, Specjalistka ds. sprzedaży, Outsourcing IT

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.