Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania.

Niezależnie od tego, czy odpowiada za nie wewnętrzny zespół IT, czy zewnętrzna firma, właściciele i zarządy firm powinny być świadome poziomu odporności firmy na cyberzagrożenia płynące z zewnątrz i z wewnątrz organizacji.

Skontaktuj się

Adam Woźniak

Executive Director

Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Nasza ankieta pozwala niejako samodzielnie zbadać stan cyberbezpieczeństwa firmy. Zachęcamy do jej wypełnienia. Być może efekty będą dla Państwa w pewien sposób odkrywcze lub zachęcą do pewnych zmian, mających na celu usprawnienie procesów, ponowny przegląd podziału obowiązków czego w efekcie powinien być wzrost poziomu bezpieczeństwa IT.

Ankieta składa się z 33 pytań zamkniętych.

Po ich udzieleniu otrzymasz wynik ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie. Wynik pozostanie anonimowy i posłuży nam do sporządzenia raportu o stanie bezpieczeństwa IT polskich firm. Możesz również wysłać uzyskany wynik do naszych ekspertów do ich szczegółowej oceny.

Zbadaj z nami stan bezpieczeństwa swojej firmy!

Przygotowaliśmy kilka pytań, które pozwolą Ci ocenić stan cyberbezpieczeństwa Twojej firmy. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz wynik z oceną poziomu zabezpieczenia Twojego IT.

1

Informacje o Twoim biznesie

2

Kwestionariusz

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • 0 - 10 pracowników
 • 11 - 100 pracowników
 • 101 - 250 pracowników
 • Powyżej 250 pracowników
 • Administracja (także publiczna)
 • Automotive
 • Budownictwo
 • Doradztwo, audyt
 • Edukacja
 • Energia
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Górnictwo
 • Handel
 • IT
 • Marketing i Komunikacja
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Rolnictwo
 • Transport
 • Pozostałe usługi

Organizacja systemu bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo fizyczne

Bezpieczeństwo logiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Analiza ryzyka i ciągłość działania

Zarządzanie siecią

Zarządzanie środowiskiem użytkownika końcowego

Zarządzanie incydentami

Zarządzanie ryzykiem strony trzeciej

Twój wynik:

Adam Woźniak

Executive Director

Skontaktuj się z Adam Woźniak, by skonsultować swój wynik lub przejść rozszerzoną wersję kwestionariusza.

*Zgoda obowiązkowa
Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i Klauzuli informacyjnej.
Twoje odpowiedzi
Wielkość firmy 0 - 10 pracowników Zmień
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT
Dowiedz się więcej