Doradztwo podatkowe

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych oraz racjonalizacji zobowiązań

Doradztwo podatkowe

Bezpieczeństwo podatkowe, finansowe i prawne Twojej firmy

Dzięki bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym Klientom kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne, jak również realizację zamierzonych celów biznesowych. Nasi doradcy podatkowi i biegli rewidenci zapewniają łatwy kontakt ze stałym opiekunem, osadzenie doradztwa w specyfice działalności Klienta, szybkość i terminowość realizacji zleceń, rekomendacje co do sposobu działania, wskazanie możliwych form modyfikacji, elastyczne formy doradztwa (telefon, mail, opinia), dostęp do specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa cywilnego, prawa spółek i prawa pracy, a także bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów prawa, czy możliwościach racjonalizacji.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Bieżące doradztwo podatkowe – najczęstsza forma współpracy

Bieżące doradztwo podatkowe świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. Wycena usługi oraz realizacja zlecenia oparta jest na analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz dostarczonych dokumentów (umowy, decyzje administracyjne itp.). Oczekiwania naszych klientów każdorazowo badane są poprzez przeprowadzenie wywiadów.

Co wchodzi w skład bieżącego doradztwa podatkowego?

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewniamy:

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych,
 • Podatkową interpretację zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • Analizę umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
 • Opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych,
 • Opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych,
 • Wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie projektów dokumentów prawnych.

Jakie są formy świadczenia bieżącego doradztwa podatkowego?

Bieżące doradztwo podatkowe może być świadczone poprzez:

 • pisemne opinie podatkowe
 • notatki przesyłane drogą elektroniczną
 • konsultacje telefoniczne
 • spotkania konsultacyjno – szkoleniowe
 • hot-line

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku

Podatek minimalny jest kolejną formą opodatkowania podatkiem CIT. W założeniu podatek ten powinien objąć podmioty, które nie wykazują dochodu lub wykazują go na poziomie minimalnym bez uzasadnionej przyczyny. W praktyce nowa danina może dotyczyć większości spółek raportujących stratę z działalności operacyjnej. Choć pierwsze rozliczenie podatku minimalnego przypadnie na rok 2025 warto wcześniej ocenić, czy nowe regulacje znajdą u Państwa zastosowanie.

Sprawdź

Grupa VAT – jak ją utworzyć? Na co zwrócić uwagę?

Grupę VAT może utworzyć co najmniej dwóch lub więcej podatników VAT powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, a jako jej członkowie nadal stanowią niezależne jednostki w obrocie gospodarczym, ale na gruncie podatku VAT przestają być odrębnymi podatnikami na rzecz jednego wspólnego podatnika, jakim staje się grupa VAT.

Sprawdź

Estoński CIT w 2024 r. [INFORMATOR]

Dotychczas wyboru estońskiego CIT dokonało prawie 13 tys. podatników, a liczne grono przedsiębiorców przygotowuje się do wdrożenia tego modelu opodatkowania. W efekcie, jesteśmy przekonani, że czeka nad dalszy wzrost zainteresowania i popularności tego modelu, z którego wkrótce zaczną korzystać dziesiątki tysięcy firm. Jesteśmy wyposażeni już w pokaźną liczbę około tysiąca interpretacji indywidualnych wydanych przez Krajową Informację Skarbową, a także kilkadziesiąt wyroków sądów administracyjnych, które rozjaśniły już szereg wątpliwości interpretacyjne z którymi dotychczas mierzyli się przedsiębiorcy, księgowi i ich doradcy.

Sprawdź

Globalny podatek minimalny – nowe wyzwania dla podatników

Z końcem 2023 r. upływa termin, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zaimplementować do krajowych porządków prawnych przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. Dyrektywa Pillar 2).

Sprawdź

CBAM, czyli graniczny podatek węglowy – co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o nowych obowiązkach?

Graniczny podatek węglowy, znany również jako Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), to mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską mający służyć globalnej walce ze zmianami klimatu. Wprowadzony został poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. – weszło ono w życie 17 maja 2023 r. i zaczęło być stosowane od 1 października 2023 roku. Niektóre jego przepisy zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2024 r. oraz od 1 stycznia 2026 r.

Sprawdź

Zadowoleni Klienci

Ryłko

Odzież i obuwie

Grupa Krotoski

Branża automotive

Colian

Branża spożywcza

Strauss Cafe Poland

Branża spożywcza

Celma Indukta

Branża elektrotechniczna

Frigo Logistics

Logistyka i transport

Lech Poznań

Klub sportowy

Vinted

e-commerce

KPPD-Szczecinek

Przemysł drzewny

FAQ Doradztwo podatkowe

 • 1. Co wchodzi w zakres doradztwa podatkowego?

  Wachlarz usług świadczonych w ramach doradztwa podatkowego jest niezwykle szeroki. Można tu wyróżnić m.in. rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnopodatkowych, dokonywanie podatkowej interpretacji zaistniałych zdarzeń gospodarczych, analizę lub opracowanie umów z punktu widzenia skutków podatkowych, opracowanie koncepcji przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych, wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przez m.in. przygotowanie stosownych dokumentów prawnych, wspomaganie i reprezentowanie przed organami podatkowymi lub skarbowymi w toku kontroli podatkowych i skarbowych, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Doradztwo podatkowe to także spotkania konsultacyjne oraz dedykowane szkolenia.

 • 2. Kto może świadczyć usługi doradztwa podatkowego?

  Usługi doradztwa podatkowego mogą świadczyć głównie doradcy podatkowi, ale także radcy prawni i adwokaci oraz biegli rewidenci, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą oni reprezentować podatników przed organami skarbowymi i sądami.

 • 3. Czym się różni doradca podatkowy od księgowego?

  Podstawową równicą pomiędzy doradcą podatkowym a księgowym jest zakres ich działania. Doradca podatkowy zajmuje się głównie kwestiami związanymi z prawem podatkowym i doradzaniem w tym zakresie. Księgowy odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczanie podatków, nie może on jednak udzielać porad z zakresu prawa podatkowego.

Dariusz Gałązka

Dariusz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze prawa podatkowego. Nadzoruje prace zespołu realizującego usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, audytów podatkowych oraz due diligence. Specjalizuje się w zagadnieniach, dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Lider zespołu branżowego do spraw energii i zasobów naturalnych. Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Od 1998 roku związany z Grant Thornton.

Grant Thornton on Twitter

Nagradzani doradcy podatkowi z bogatym doświadczeniem

Jesteśmy członkiem globalnego zespołu blisko 4400 ekspertów podatkowych świadczących profesjonalne usługi doradcze w niemal 140 krajach na całym świecie. Dzięki bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym Klientom kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne, jak również realizację zamierzonych celów biznesowych. Rokrocznie jesteśmy nagradzani i wyróżniani jako firma i jako doradcy podatkowi indywidualnie w rankingach doradców podatkowych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”.

 • 13

  doradców podatkowych w Poznaniu i Warszawie

 • 25+

  obsługiwanych spółek giełdowych

 • 6000+

  rozwiązywanych zagadnień podatkowych rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt