Z końcem 2023 r. upływa termin, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zaimplementować do krajowych porządków prawnych przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. Dyrektywa Pillar 2). Jednak w Polsce wejście w życie tych przepisów planowane jest na 1 stycznia 2025 r.

BEZPŁATNY WEBINAR: Wyzwania podatkowe na 2024 i 2025 r.: podatek minimalny oraz globalny podatek minimalny [ZAPISZ SIĘ]

Czym jest Dyrektywa Pillar II?

Przyjęty pod koniec 2022 r. tekst Dyrektywy Pillar II wprowadza na terenie UE rozwiązania wypracowane przez OECD i zaakceptowane przez ponad 140 krajów, dotyczące wprowadzenia globalnego podatku minimalnego.

Nadrzędnymi celami wprowadzenia przepisów jest:

  • ograniczenie nadmiernej konkurencji podatkowej pomiędzy jurysdykcjami (tj. rywalizacji pomiędzy państwami o jak najniższe stawki podatkowe, mające podnieść atrakcyjność i przyciągnąć kapitał) oraz
  • przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej, polegającej na lokowaniu dochodu osiąganego przez grupy międzynarodowe w jurysdykcjach o najniższym opodatkowaniu.

Na czym polega globalny podatek minimalny?

Ważny fragment

Głównym założeniem Pillar II jest wprowadzenie minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania w wysokości 15%. W przypadku, gdy tzw. efektywna stawka podatkowa w danej jurysdykcji będzie niższa od wyznaczonego progu, po stronie grupy pojawi się obowiązek zapłaty podatku wyrównawczego.

W tym celu zastosowanie mogą znaleźć dwa mechanizmy:

  • IIR – zasada włączenia dochodu do opodatkowania, wedle której na jednostkę dominującą nakładany jest podatek wyrównawczy w odniesieniu do nisko opodatkowanego dochodu podmiotów zależnych oraz
  • UTPR – zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków, która stanowi mechanizm zabezpieczający względem zasady IIR i ma zastosowanie wówczas, gdy w jurysdykcji ostatecznej jednostki dominującej nie wdrożono zasady IIR lub gdy w jurysdykcji tej występuje niski poziom opodatkowania.

Chociaż w założeniu opodatkowanie minimalnym podatkiem odbywa się na poziomie ostatecznej spółki dominującej, Dyrektywa dopuszcza możliwość wprowadzenia tzw. kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), który skutkowałby pobraniem podatku już na poziomie nisko opodatkowanej jurysdykcji.

Należy zauważyć, że globalny podatek minimalny określony w Dyrektywie Pillar 2 jest koncepcją niezależną od minimalnego podatku dochodowego wdrożonego przez Polskę od 1 stycznia 2022 roku (z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2024). Z uwagi na to, że na chwilę obecną polski prawodawca nadal nie opublikował projektu przepisów, relacja globalnego i polskiego minimalnego podatku nie jest przesądzona.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Kogo dotyczy Pillar II, czyli globalny podatek minimalny?

Nowe przepisy obejmą duże krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe, których światowy roczny obrót wynosi łącznie minimum 750 mln euro.

W przypadku potwierdzenia, że grupa spełnia warunki objęcia podatkiem minimalnym, obowiązki wynikające z Dyrektywy mogą dotyczyć nie tylko ostatecznej spółki dominującej, ale także poszczególnych spółek zależnych oraz zakładów podatkowych.

Jakie wyzwania niesie Pillar II i globalny podatek minimalny?

Potencjalne wyzwania z jakimi przyjdzie zmierzyć się podatnikom na skutek wprowadzenia Dyrektywy mogą dotyczyć, m.in.:

  • zgromadzenia i przekazania odpowiednich danych pozwalających na ustalenie, czy grupa kwalifikuje się do objęcia podatkiem minimalnym,
  • ustalenia jurysdykcji i określenia poszczególnych podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku,
  • przenalizowania możliwości skorzystania z ulg i wyłączeń,
  • przeprowadzenia symulacji wysokości podatku uwzględniającej specyficzny sposób jego kalkulowania zawarty w Dyrektywie,
  • pozyskania danych o należących do grupy podmiotach transparentnych podatkowo, zakładach podatkowych, podmiotach w procesie restrukturyzacji, które na gruncie Dyrektywy zostały objęte regulacjami szczególnymi.

Globalny podatek minimalny (Pillar 2) – od kiedy w Polsce?

Z informacji przekazanych przez Ministerstwie Finansów wynika, że trwają prace wewnętrzne nad przygotowaniem przepisów implementujących dyrektywę w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii.

Rozpoczęcie procesu legislacyjnego planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Wejście w życie przepisów implementujących dyrektywę 2022/2523 planowane jest na 1 stycznia 2025 roku.

Niezależnie od tego, polskie spółki, funkcjonujące w grupach kapitałowych, powinny już teraz podjąć pierwsze kroki pozwalające na wstępną analizę konsekwencji wprowadzenia Pillar II.

AUTOR: Paweł Kwiecień, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.