Podatek minimalny jest kolejną formą opodatkowania podatkiem CIT. W założeniu podatek ten powinien objąć podmioty, które nie wykazują dochodu lub wykazują go na poziomie minimalnym bez uzasadnionej przyczyny. W praktyce nowa danina może dotyczyć większości spółek raportujących stratę z działalności operacyjnej.

Choć pierwsze rozliczenie podatku minimalnego przypadnie na rok 2025 warto wcześniej ocenić, czy nowe regulacje znajdą u Państwa zastosowanie.

Definicja minimalnego podatku dochodowego

Zasadniczo nowe zasady opodatkowania mają wyznaczyć pewien najniższy poziom podatku do zapłaty w danym roku przez określone grupy podatników. Wprowadzanie tego typu danin jest najczęściej motywowane potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego i powstrzymaniem praktyk optymalizacyjnych. Podobnie potrzebę wprowadzenia nowej formy opodatkowania podatkiem CIT uzasadnia polski ustawodawca. Celem minimalnego podatku dochodowego ma być bowiem ograniczenie sytuacji, w której duże spółki, pomimo osiągania znacznych obrotów, raportują stale niski dochód albo stratę. Z tego powodu podatek minimalny jest określany jako „podatek od spółek”, czy „podatek od straty i niskich dochodów”.

Google News

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Od kiedy obowiązuje podatek minimalny?

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą ustawodawca zawiesił obowiązywanie nowych regulacji do 31 grudnia 2023 r.

Wyjątek dotyczy podatników, którzy mają rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Jeśli rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 r. a zakończy po 31 grudnia 2023 r. to stosowanie nowych przepisów będzie zawieszone jeszcze do zakończenia takiego roku podatkowego.

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Zasadniczo jednak podatek minimalny zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Ważny fragment

Termin pierwszej zapłaty podatku minimalnego przypadnie na rok 2025.

Jakie przepisy regulują podatek minimalny?

Regulacje dotyczące podatku minimalnego zostały wprowadzone do art. 24ca ustawy CIT nowelizacją Polski Ład. Co istotne, jeszcze w okresie zawieszenia ustawodawca doprecyzował i zmodyfikował nowe przepisy (ustawa z 7 października 2022 r., Dz.U. z 2022 poz. 2180). Nowelizacja poszerzyła m.in. zakres podmiotów wyłączonych z obowiązku liczenia podatku minimalnego, jak również wprowadziła uproszczenia przy kalkulacji podatku.

Jeśli wcześniej podatnicy dokonywali weryfikacji obowiązku podlegania podatkiem minimalnym wyłącznie w oparciu o pierwotne przepisy, konieczna będzie aktualizacja wniosków w oparciu o znowelizowane przepisy.

Czytaj więcej: Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Podatek minimalny a „klasyczny” podatek dochodowy

Podatek minimalny jest nową, równoległą formą opodatkowania obok tzw. „klasycznego” CIT. Oznacza to, że każdy podatnik CIT będzie musiał przeprowadzić weryfikację pod kątem podlegania pod podatek minimalny. Jednocześnie, samo objęcie podatkiem minimalnym nie będzie oznaczało zwolnienia z obowiązku rozliczenia „klasycznego” CIT.

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w której u podatnika CIT powstanie w jednym roku zobowiązanie podatkowe z tytułu „klasycznego” podatku CIT i podatku minimalnego zarazem. W tym przypadku nie powinno jednak dojść do podwójnego opodatkowania, gdyż kwota podatku minimalnego do zapłaty będzie mogła zostać pomniejszona o należny „klasyczny” podatek CIT.

Co istotne, jeśli podatnik zapłaci podatek minimalny, to będzie mógł go odliczyć od „klasycznego” CIT w zeznaniach składanych za kolejne 3 lata podatkowe.

Na marginesie zwracamy uwagę, że na gruncie CIT obowiązują również szczególne regulacje w zakresie podatku od przychodów z budynków (znanego również wcześniej pod pojęciem podatku minimalnego). Jest to odrębna i niezależna forma opodatkowania CIT, która nie powinna być mylona i utożsamiana z omawianym tutaj podatkiem minimalnym.

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Podatek minimalny – skutki dla przedsiębiorców

Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 roku. Niewątpliwie przedsiębiorcy powinni przygotować się na nową formę opodatkowania CIT już wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że omawiane regulacje wprowadzają m.in. odrębny sposób liczenia straty, przewidują szereg nieznanych wcześniej wyłączeń dla różnych grup podatników, jak również wymagają specyficznego ustalenia podstawy opodatkowania. Oznacza to nie tylko konieczność wcześniejszej analizy przepisów pod kątem obowiązku podlegania pod podatek minimalny, ale również potrzebę opracowania narzędzi pomocnych w późniejszej kalkulacji podatku. Ponadto przedsiębiorcy powinni ocenić jakim obciążeniem może być dla nich podatek minimalny. W tym celu pomocne może być np. przeprowadzenie symulacji rozliczenia w oparciu o dane z lat poprzednich, czy dane prognozowane.

Zapraszamy do śledzenia cyklu artykułów, w którym nasi eksperci przybliżą Państwu definicję podatku minimalnego, jak również wyjaśnią praktyczne wątpliwości związane z tą nową formą opodatkowania.

Podatek minimalny – dowiedz się więcej:

  1. Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku
  2. Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT
  3. Zwolnienia od podatku minimalnego
  4. Obliczanie podatku minimalnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.