fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Dynamiczne organizacje potrzebują zaawansowanych rozwiązań sprawozdawczych i doświadczonego audytora. W Grant Thornton zależy nam, aby profesjonalny audyt finansowy pomagał realizować strategię rozwoju dynamicznych przedsiębiorstw.

Jak pracujemy?

W Grant Thornton audyt to kluczowy, wielokrotnie nagradzany zespół ekspertów, który ma rozległe doświadczenie we współpracy ze spółkami o różnej specyfice. Niezależnie od rozmiaru firmy, Twoim projektem opiekują się doświadczeni w Twojej branży Partner i Menadżer, którzy odpowiadają za przebieg całego procesu audytu oraz wnioski z przeprowadzonych prac.

Na początku współpracy uważnie wsłuchujemy się w potrzeby Twojej firmy i dostosowujemy nasz tryb pracy. Zespół odpowiedzialny za projekt pozostaje z Tobą w stałym kontakcie, odpowiadając rzetelnie na wszelkie pytania pojawiające się w jego trakcie.

Nasze prace wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami sprawozdawczości. Dobieramy procedury tak, aby były one z jednej strony użyteczne, a z drugiej przynosiły wartość dodaną dla Firmy w postaci identyfikacji istniejących i potencjalnych ryzyk w systemie sprawozdawczości finansowej. W trakcie prac staramy się jak najbliżej poznać Twój biznes, tak aby nasze wnioski odnosiły się również do działania całości Twojej organizacji.

Zobacz prezentację

Dlaczego odpowiednio przeprowadzony audyt jest tak ważny?

Firmy oceniane są przez pryzmat wyników, które osiągają. Podstawowym źródłem informacji dla otoczenia biznesowego jest sprawozdanie finansowe. Tym samym weryfikacja wyników przez wiarygodnego audytora również pod względem jego czytelności i zrozumiałości jest bardzo istotna. W Grant Thornton rozumiemy to i wspieramy naszych klientów w tym, żeby przygotowywane przez nich sprawozdania finansowe cechowała najwyższa jakość i rzetelność.

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami i audytorami!

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane