Sukcesja zarządzania w Firmie Rodzinnej

Czym jest sukcesja zarządzania?

Sukcesja zarządzania polega na wypracowaniu optymalnego i dopasowanego do specyfiki działania Firmy modelu organizacyjno-zarządczego, zapewniającego ciągłość działania Firmy Rodzinnej. Sukcesja bardzo często utożsamiana jest z jednorazowym aktem przekazania przez Nestorów własności aktywów przez nich wypracowanych oraz prawa do zarządzania nimi i czerpania z nich korzyści. Nic bardziej mylnego – sukcesja to proces trwający w czasie, dokładnie przemyślany i zaplanowany, podzielony na etapy, obejmujący transfer i wartości, wiedzy, władzy czyli zarządzania i własności.

 • Dla kogo jest sukcesja zarządzania?

  Wsparcie sukcesyjne oferujemy polskim przedsiębiorstwom rodzinnym / właścicielskim, w których Założyciele stoją przed dylematem co zrobić, aby to było możliwe: czy i w jaki sposób przekazać władzę Sukcesorom rodzinnym / Sukcesorom z grupy menedżerów, czy i w jaki sposób zastosować model hybrydowy, łącząc kompetencje Sukcesorów rodzinnych i spoza rodziny.

 • Kiedy skorzystać z sukcesji zarządzania?

  Wsparcie doradcy może być pomocne w różnych momentach procesu sukcesyjnego – dla Założycieli, którzy: zainteresowani są zaplanowaniem procesu, chcieliby kontynuować zawieszony proces, chcą zweryfikować efektywność rozwiązań w zakresie sukcesji zarządzania. Proces sukcesji w Firmie Rodzinnej może zostać zainicjowany zarówno przez Nestora, jak i Sukcesora.

 • Jakie są korzyści z sukcesji zarządzania?

  Diagnoza i ocena wyzwań, jakie stoją przed firmą; uzgodnienie priorytetów i planu działania; wizja przyszłości Firmy Rodzinnej odzwierciedlają ambicje Członków Rodziny; obiektywna ocena potencjału i predyspozycji wybranych uczestników procesu sukcesyjnego; mechanizmy nadzoru i współpracy w Firmie Rodzinnej oraz mechanizmy współpracy następców z kluczowymi pracownikami.

Zakres wsparcia

 • Badanie gotowości sukcesyjnej

  Zbadanie poziomu gotowości do sukcesji członków rodziny, warunków i ograniczeń dla jej przeprowadzenia.

 • Badanie kompetencji sukcesorów

  Przeprowadzenie badania kompetencji członków rodziny, kluczowej kardy menedżerskiej, dostarczającego informacji o stylu komunikacji, wrodzonych predyspozycjach, określającego poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian.

 • Przygotowanie modelu sukcesji

  Wypracowanie modelu sukcesji w aspekcie organizacyjno-zarządczym.

 • Wsparcie we wdrożeniu sukcesji

  Bieżące doradztwo przy wdrożeniu zaprojektowanego modelu sukcesji w aspekcie organizacyjno-zarządczym.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Zbadanie gotowości do sukcesji

  Potwierdzenie rzeczywistej gotowości Nestora do wyłączenia się z operacyjnego zarządzania Firmą Rodzinną i konsekwentnego stosowania się do wypracowanych rozwiązań sukcesyjnych, zarówno na poziomie procesów decyzyjnych, nadzoru właścicielskiego i komunikacji. Zbadanie oczekiwań, warunków i ograniczeń dla jej przeprowadzenia dla wypracowania możliwych scenariuszy sukcesyjnych

 • Uzgodnienie aspiracji biznesowej i kluczowych kwestii rozwojowych stojących przed Firmą

  Analiza odbywa się zarówno z perspektywy Nestorów, jak i Sukcesorów.

 • Badanie kompetencji przyszłych Sukcesorów

  Potwierdzenie rzeczywistej gotowości Firmy i jej struktur zarządczych do wyłączenia się Nestora z zarządzania operacyjnego w dotychczasowym modelu zarządzania. Przygotowanie następców do pełnienia odpowiednich ról zarządczych i właścicielskich w Firmie Rodzinnej w przyszłości, wzmocnienie kompetencji i zbudowanie współpracującego zespołu.

 • Wpracowanie modelu sukcesji w aspekcie zarządczym w etapie przejściowym i docelowym

  Ukształtowanie struktury organizacyjnej Firmy Rodzinnej z uwzględnieniem docelowych ról organizacyjnych Sukcesorów/kluczowej kadry zaangażowanej w pracę w Firmie Rodzinnej.

 • Zaprojektowanie rozwiązań organizacyjno-zarządczych dla modelu sukcesji zarządzania

  Ukształtowanie mechanizmów współdziałania Nestora i Sukcesora (rodzinnych i spoza rodziny) na poziomie strategicznym, właścicielskim – np. zasad cyklicznych spotkań Rodziny, powalających na przepływ wiedzy na temat funkcjonowania i rozwoju Firmy Rodzinnej, kluczowych wyzwań, istotnych decyzji do podjęcia, problemów do rozwiązania przy okresowym współudziale kluczowej kadry zarządzającej Firmą Rodzinną. Nadzór nad bieżącym wdrożeniem zaplanowanych rozwiązań sukcesyjnych w obszarze zarządczo-organizacyjnym

Potwierdzenie rzeczywistej gotowości Nestora do wyłączenia się z operacyjnego zarządzania Firmą Rodzinną i konsekwentnego stosowania się do wypracowanych rozwiązań sukcesyjnych, zarówno na poziomie procesów decyzyjnych, nadzoru właścicielskiego i komunikacji. Zbadanie oczekiwań, warunków i ograniczeń dla jej przeprowadzenia dla wypracowania możliwych scenariuszy sukcesyjnych

Nasze wsparcie każdorazowo rozpoczynamy od potwierdzenia gotowości do zmiany warty w Firmie Rodzinnej – weryfikacji zarówno woli przekazania sterów przez Nestorów Sukcesorom, jak i uzyskania od Sukcesorów potwierdzenia, że wyrażają chęć i gotowość zarządzania właścicielskiego i zaangażowania operacyjnego w działania i zarządzanie Firmą Rodzinną.

 

Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że wypracowane przez nas rozwiązania będą trwałe i pozwolą Firmie Rodzinnej nie tylko kontynuację jej działalności w niezakłócony sposób, ale także umożliwią jej długoterminowy rozwój.

 

W Grant Thornton do procesu sukcesji podchodzimy kompleksowo, zapewniając wsparcie w obszarze sukcesji własności oraz sukcesji wartości, wiedzy i zarządzania.

RAPORT Zarząd sukcesyjny nadal u nielicznych

Po 3 latach od wejścia w życie regulacji, tylko 1% właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych zgłosiło zarządcę sukcesyjnego .

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Dobro Twojej firmy w centrum naszej uwagi!

Doradcy sukcesyjni Grant Thornotn tworzą multidyscyplinarny zespół, który dostarczy Twojej firmie optymalnych rozwiązań w każdym aspekcie planowanych działań związanych z sukcesją – biznesowym, prawnym oraz podatkowym.

Zespół doradców Grant Thornton z sukcesem zrealizował ponad 50 projektów związanych z sukcesją dla wiodących polskich przedsiębiorstw z różnorodnych branż.

Doradcy, biorący udział we współpracy z Klientami, aktywnie działają na rzecz sukcesji, współtworząc dedykowaną dla Firm Rodzinnych książkę „Przyszłość mojej firmy”, wzorzec Konstytucji Firm Rodzinnych (kodeksu zasad, którymi powinni się kierować członkowie rodzin prowadzący wspólnie biznes przy prowadzeniu firmy), a także wnosząc postulaty w zakresie zmian przepisów prawa dotyczących bezpośrednio Firm Rodzinnych w Polsce.

Doradcy sukcesyjni w centrum współpracy stawiają zaufanie oraz przestrzeganie wartości każdej Firmy Rodzinnej. Dążą do wypracowania rozwiązań korzystnych z biznesowego punktu widzenia dla Firmy Rodzinnej, dopasowanych do jej specyfiki, jednocześnie zgodnych z wolą stron zaangażowanych w proces sukcesji.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 50+

  zrealizowanych projektów sukcesyjnych

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

Nasze doświadczenie

Folplast

Tworzywa sztuczne

GELG

Obróbka metali

Kaem

Artykuły remontowo-budowlane

HABA

Branża wodno-ściekowa

MAXIM

Ceramika reklamowa

Opakowania Legeń

Branża opakowań

Zapytaj o ofertę usługi

Sukcesja zarządzania w Firmie Rodzinnej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt