Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów  to kluczowe kompetencje menedżerskie w zakresie skutecznego i efektywnego działania. To zestaw metod i narzędzi wspierających właściwe inicjowanie, planowanie, realizację i zamykanie przedsięwzięć, powoływanych zwykle do wprowadzania rewolucyjnych zmian w organizacjach.

Dlaczego warto zorganizować szkolenie z zarządzania projektami w firmie – 8 powodów

Zarządzanie projektami wiąże się z wdrożeniem zasad planowania, realizacji i raportowania projektów. Efektywny project manager i skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na wykonanie planu, osiąganie…

Zarządzanie projektami wiąże się z wdrożeniem zasad planowania, realizacji i raportowania projektów. Efektywny project manager i skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na wykonanie planu, osiąganie…