Zarządzanie projektami wiąże się z wdrożeniem zasad planowania, realizacji i raportowania projektów. Efektywny project manager i skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na wykonanie planu, osiąganie zamierzonych celów i ciągły rozwój, pozyskiwanie klientów i budowanie pożądanego wizerunku firmy.

Szkolenia z zarządzania projektami kierowane są do każdego przedsiębiorcy, który myśli o rozwijaniu i usprawnianiu swojej firmy. Z umiejętności zarządzania projektami płynie wiele korzyści zarówno bezpośrednio dla firmy, jak i pośrednio dla członków zespołu. Szkolenie z zarządzania projektami pozwala także na poprawienie efektywności projektów. Oto 8 powodów, dla których warto zorganizować takie szkolenie w Twojej firmie.

1. Wzrost jakości i efektywności realizowanych projektów

Szkolenie z zarządzania projektami uczy celowego planowania i kontroli. Właściwie zbudowany i zarządzany plan sprawia, że każdy członek zespołu zna swoje zadania i wie, jaki jest termin ich realizacji. Realizacja projektu w sposób uporządkowany i kontrolowany sprawia, że zespół ma więcej czasu na doskonalenie praktyk zarządzania i eliminację błędów, a praca jest realizowana w efektywny sposób wtedy, gdy powinna być realizowana.

2. Zwiększenie wydajności

Metodyka szkoleń z zarządzania projektami, takich jak IPMA dostarcza narzędzi i procesów, które poprzez skuteczną alokację zasobów, wspierają efektywną pracę zespołu i skracają czas realizacji celów.

Ważny fragment

Dzięki temu firma może zwiększyć wydajność poprzez optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych, a także monitorować koszty i terminy realizacji oraz skutecznie reagować, gdy pojawiają się ryzyka opóźnienia czy przekroczenia budżetu.

3. Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja, analiza i  zarządzanie ryzykiem są nieodłącznym elementem zarządzania projektami. Nauka zarządzania projektami podnosi świadomość potencjalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wczesnego ich identyfikowania oraz eliminowania lub ograniczenia ich negatywnych skutków. Skuteczny project manager lepiej zarządza zasobami firmy.

4. Poprawa komunikacji w zespole i firmie

Umiejętność komunikacji jest podstawą skutecznej współpracy w zespole – daje lepsze zrozumienie celów i prowadzi do redukcji błędów, a także wpływa na sprawne delegowanie obowiązków i kontrolę realizacji konkretnych zadań. Jasność w komunikacji pozwala na wyeliminowanie nieporozumień – każdy członek zespołu wie, kto odpowiada za jakie prace i do kogo może kierować ewentualne wątpliwości.

Kurs certyfikacyjny dla Project Managerów (IPMA D) Edycja wiosenna
Informacje i zapisy

5. Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektami to niewątpliwie szansa na dostarczenie pracownikom kluczowej wiedzy i umiejętności, które umożliwią lepsze wykorzystanie ich potencjału. Rozwijanie kompetencji pracowników to możliwość zwiększanie kapitału intelektualnego (know–how) przedsiębiorstwa, motywacji i zaangażowania oraz zatrzymania wartościowych pracowników w firmie – możliwość rozwoju zawodowego jest obecnie jednym z najlepiej ocenianych przez pracowników motywatorów pozapłacowych.

6. Innowacyjność i rozwój zespołu i firmy

Szkolenie z zarządzania projektami rozwija kreatywność, zdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oraz nowych trendów i technologii.

Wiedza zdobyta na szkoleniu i wdrożona podczas realizacji projektów przenoszona jest na wszystkich członków zespołów projektowych, a rozwijanie kompetencji zespołu służy doskonaleniu procesów biznesowych, wdrażaniu nowych produktów, rozwiązań czy technologii.

7. Zwiększenie satysfakcji klienta

Skuteczne kierowanie projektami przekłada się na terminowe dostarczanie produktów i usług, a to oznacza wzrost satysfakcji i zadowolenia klientów. Korzystne rezultaty uzyskiwane przez klienta to wzmocnienie pozytywnego wizerunku i wiarygodności naszej organizacji jako partnera biznesowego.

8. Maksymalizacja wartości biznesowej

Nauka o zarządzaniu projektami rozwija umiejętności monitorowania celów i zarządzania priorytetami. Tworzenie portfela projektów, ich priorytetyzacja i skuteczna realizacja przyczynia się do osiągania celów biznesowych i strategicznych całej organizacji, a co za tym idzie – do maksymalizacji wartości biznesowej organizacji.

Zarządzanie projektami to narzędzie do sprawnego zarządzania zespołem, w którym każdy z jego członków zna swoje zadania, terminy i koszty realizacji. Właściwa komunikacja i kontrola pozwalają na poprawę efektywności zespołu, eliminację błędów oraz dostarczanie usług i produktów wysokiej jakości. Sprawnie realizowane projekty przekładają się na satysfakcję zespołu oraz zadowolenie klientów i podniesienie wartości biznesowej firmy.

A dlaczego projekty w firmie mogą być nieefektywne?

Współautor: Beata Barnowska, Supervisor, Business Consulting

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kursy certyfikacyjne dla Project Managerów (IPMA D)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.