Liczenie śladu węglowego

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest liczenie śladu węglowego?

Jednostką miary całkowitej emisji gazów cieplarnianych jest tzw. ślad węglowy, którego wartość całkowitą wyraża się w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) i oblicza w stosunku rocznym. Konieczność liczenia śladu węglowego jaki pozostawia firma oraz jej produkty i usługi powinna wynikać nie tylko z regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG. Informacja na temat całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych, związanych z szeroko pojętą działalnością firmy, jest coraz częściej wymagana również przez udziałowców, inwestorów, banki, a także klientów.

 • Dla kogo jest liczenie śladu węglowego?

  Wiedza na temat śladu węglowego organizacji oraz jej produktów i usług jest niezbędna dla firm, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Policzenie śladu węglowego, powinny rozważyć również firmy, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD oraz z Europejskimi Standardanu Raportowania Zrównoważonego ESRS.

 • Kiedy liczyć ślad węglowy?

  włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy. Aby firmy mogły sprawienie i sukcesem przejść na zrównoważony rozwój należy zacząć działać już dzisiaj. Należy również pamiętać, że wartości emisji GHG jest jednym z istotnych ujawnień w Raporcie ESG.

 • Co zyskasz dzięki liczeniu śladu węglowego?

  Dzięki liczeniu śladu węglowego zyskasz m.in. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, wzrost zaufania interesariuszy, wizerunek świadomej organizacji, oszczędności w średniej perspektywie czasowej oraz Raport: Ślad węglowy – dane i wskaźniki w zakresie śladu węglowego zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, wypracowana metodyka liczenia śladu węglowego oraz rekomendacje działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

   

Zakres wsparcia

 • Określenie zakresu analizy i zbieranie

  Doprecyzowanie zakresu analizy i skompletowanie danych na potrzeby analizy Zakresu 1, 2, 3.

 • Policzenie śladu węglowego organizacji i produktów

  – Analiza cyklu życia (LCA) – analiza cyklu życia produktu

  – Sumowanie emisji gazów cieplarnianych organizacji i poszczególnych etapów cyklu życia produktów / usług

  – Ocena wpływu danego produktu lub usługi na emisje gazów cieplarnianych oraz identyfikacja obszarów, w których należy / można podjąć działania na rzecz redukcji emisji.

 • Strategia dekarbonizacji

  Stworzenie założeń kierunków działań firmy mających na celu redukcję emisji GHG.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  Rekomendacje w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w firmie.

 • Raport: Ślad węglowy

  Opracowanie wniosków z analiz oraz prezentacja wyników oraz rekomendowanych działań dla firmy w zakresie redukcji emisji GHG związanych organizacją, produktem lub usługą.

Zobacz pozostałe (2)
Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny

  Przegląd działań i procesów w firmie.

 • Analiza łańcucha dostaw

  Identyfikacji a analiza dostawców w łańcuch dostaw zgodnie z wypracowanymi z Klientem kryteriami.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu: Ślad węglowy.

Przegląd działań i procesów w firmie.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Liczenie śladu węglowego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt