Sprawozdawczość i Tax Compliance

Deklaracje i raporty na czas, zgodnie z najnowszymi przepisami

Sprawozdawczość i Tax Compliance

Zgodność i bezpieczeństwo w obszarze podatkowym

Redukujemy ryzyko związane z rozliczeniami podatkowymi naszych Klientów oraz ich obowiązkami sprawozdawczymi. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rozliczeń podatkowych i deklaracji, zawsze zgodne z aktualnymi przepisami. Nasi eksperci zapewniają wsparcie dla wewnętrznych działów księgowych w trudniejszych kwestiach podatkowych i sprawozdawczych. Jesteśmy dumni z jakości, terminowości i zaangażowania, jakie wnosimy w każdą współpracę – dowodem naszej skuteczności jest Net Promotor Score wynoszący 84%. Działamy według zasad "I CARE" – klientom zapewniamy obsługę światowej jakości oraz gwarantujemy ciągłość usług, by mogli skoncentrować się na rdzeniu swojej biznesowej działalności.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Czym dokładnie zajmują się specjaliści ds. tax compliance i sprawozdawczości?

Na co dzień specjaliści ds. tax compliance zajmują się wypełnianiem obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej w sposób zgodny z najnowszymi regulacjami prawa podatkowego oraz wymaganymi terminami (miesięcznymi, kwartalnymi czy rocznymi). W praktyce sprowadza się to przede wszystkim do weryfikacji księgowań z punktu widzenia prawa podatkowego, kalkulacji podatków, informowania Klientów o wysokości ich obciążeń do zapłaty (lub możliwości ubiegania się o zwrot), a także do przygotowywania i składania niezbędnej dokumentacji właściwym organom (takiej jak deklaracje, sprawozdania – np. NBP czy GUS, pliki JPK i inne informacje). W profesji specjalisty ds. tax compliance, w celu należytego wywiązywania się z obowiązków, niezbędne jest stałe monitorowanie zmian w przepisach prawnopodatkowych oraz podążanie za nimi, co się wiąże z koniecznością nieustannego poszerzania i aktualizowania wiedzy.

Jakie mogą być konsekwencje bagatelizowania wagi tax compliance w organizacji?

Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu prawa podatkowego w Polsce może skutkować różnymi konsekwencjami dla firmy, w zależności od rodzaju i skali naruszenia. Począwszy od kar niefinansowych i finansowych w postaci odsetek za niezłożenie deklaracji podatkowej czy niewpłacenie podatku, przez blokady kont bankowych, trudności w pozyskaniu inwestorów i utratę reputacji, po zajęcie majątku, aż do kar ograniczenia wolności – przy odpowiedzialności osobistej za oszustwa podatkowe. Czasem przewina podatnika może być efektem wielokrotnych zmian w przepisach, ewidentnie niezamierzona i błaha, jednak – jak powszechnie wiadomo – nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z odpowiedzialności.

Dlaczego tak trudno utrzymać status „tax compliant”?

W 2023 roku prawo podatkowe w Polsce było w stanie chaosu legislacyjnego i interpretacyjnego. Przepisy były ciągle zmieniane, a zmiany były odraczane i nowelizowane nawet w okresie vacatio legis. Każdy zgubiłby się w tym zamieszaniu, stąd wsparcie zewnętrznego eksperta jest w obecnych czasach oraz biznesowych realiach przejawem zwykłej przezorności.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Tax compliance w erze sztucznej inteligencji

W dobie wszechobecnej digitalizacji i rosnącej roli technologii w administracji podatkowej – na czele z coraz częstszym stosowaniem przez organy administracji państwowej sztucznej inteligencji – dbałość o zgodność podatkową (czyli tax compliance) nie jest już tylko nieodzowną formalnością, ale strategicznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem oraz istotnym narzędziem redukcji ryzyka podatkowego. Zwłaszcza, że – jak dowodzą dane – stosowanie AI w administracji podatkowej nie jest już trendem, ale standardem, znacząco zwiększającym możliwości i skuteczność prowadzonych kontroli. Częste i głębokie zmiany w prawie podatkowym oraz związane z tym zawiłości sprawiają, że prowadzenie biznesu coraz częściej przypomina nawigowanie wielkim wycieczkowcem po wzburzonym morzu pełnym raf i mielizn. W takich okolicznościach zewnętrzni specjaliści ds. tax compliance stają się niezbędnym wsparciem dla szefów i zarządów firm każdej wielkości i branży, pomagając w minimalizowaniu ryzyka i zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Tym bardziej, że jedne wyzwania ekonomiczne i geopolityczne w kraju czy na świecie zdają się zastępować kolejne.

Więcej informacji wkrótce

Produkcja prawa bliska kolejnego rekordu

Jak wynika z naszych corocznych analiz publikowanych w postaci „Barometru prawa”, w pierwszym półroczu 2023 roku ustanowiono w Polsce 805 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), opiewających na 19 576 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 35% r/r oraz o 134% wobec analogicznego okresu roku 2021. Jeśli taka dynamika się utrzyma w bieżącym półroczu, to w całym 2023 roku przyjętych zostałoby 42,9 tys. stron maszynopisu – tj. najwięcej w historii i niemal tyle, ile łącznie przyjęto nowego prawa przez całe lata 90’.

Sprawdź

Organy ścigania na tropie przedsiębiorców łamiących sankcje

Przedsiębiorcy łamiący unijne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś nie mogą spać spokojnie. Polskie przepisy przewidują bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających zakazy w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami, a jak pokazują statystyki, organy ścigania aktywnie korzystają z przyznanych im uprawnień w zakresie wszczynania postępowań karnych.

Sprawdź

FAQ Sprawozdawczość i Tax Compliance

 • 1. Co to jest tax compliance i kiedy warto skorzystać z takiej usługi?

  Tax Compliance to inaczej zgodność z przepisami podatkowymi. Usługowe tax compliance polega na zapewnieniu przez zewnętrzny podmiot poprawnego i terminowego dopełniania przez Klienta obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, a tym samym do zapewnienia mu bezpieczeństwa podatkowego. Warto skorzystać z takiej usługi, chcąc podnieść bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych w firmie, dzięki wiedzy zewnętrznych ekspertów wspartej praktyką z zakresu stosowania prawa podatkowego w różnych podmiotach.

 • 2. Za jaki okres wstecz możecie przejąć naszą sprawozdawczość podatkową?

  Niejednokrotnie zgłaszają się do nas firmy, które zorientowały się, że mają nawet kilkuletnie zaniedbania w zakresie sprawozdawczości i tax compliance, wskutek różnych sytuacji biznesowych czy życiowych. Z pełnym zaangażowaniem i maksymalną starannością podejmujemy się takich wyzwań – przepisy podatkowe umożliwiają weryfikację i wsteczną korektę sprawozdań, deklaracji czy innych informacji podatkowych do momentu ich przedawnienia (standardowo do ok. 5 lat).

 • 3. Czy podejmujecie się przygotowania plików JPK na żądanie?

  Oczywiście, chętnie przygotowujemy pliki JPK – księgowy, VAT, sprzedażowy czy magazynowy – o ile otrzymamy od klienta dane w wymaganym formacie.

Anna Łuńska

Ania ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się między innymi w zakresie tax compliance, uczestnicząc w cyklicznych spotkaniach European Tax Compliance Collaboration Meeting. Do obszarów jej zainteresowań należy także wdrażanie usprawnień w toku bieżącej realizacji kontraktów, w celu uzyskania perfekcyjnego standardu obsługi. Swoje kompetencje regularnie podnosi podczas międzynarodowych konwentów Business Process Solutions, organizowanych z ramienia Grant Thornton International. Na co dzień nadzoruje i koordynuje pracę zespołów realizujących usługi outsourcingu finansowo-księgowego dla polskich i międzynarodowych spółek, kładąc nacisk na doskonalenie procesów. Od ponad 20 lat związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Dorota Kosińska

Dorota od początku swojej kariery zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty dla klientów z wielu branż, zwłaszcza: usług, nieruchomości, budownictwa oraz handlu detalicznego i hurtowego. Do zespołu Grant Thornton dołączyła w 2012 roku. Na co dzień nadzoruje pracę zespołów księgowych, kontrolując prawidłowość realizowanych kontraktów. Rozstrzyga pojawiające się wątpliwości merytoryczne i weryfikuje prawidłowość dokumentów sporządzanych dla klientów – zgodnie z wymogami polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Odpowiada za dostarczanie najwyższej jakości usług outsourcingowych partnerom biznesowym. Absolwentka SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie jako wykładowca i prelegent szkoleń dla kandydatów na głównych księgowych.

Nasza unikalna propozycja wartości

Jakość usług na poziomie „world class”
 • Jakość usług na poziomie „world class”
  Źródłem wyjątkowej jakości obsługi, z jakiej słyniemy na rynku, jest autentyczna troska o Klientów. Potwierdzeniem naszej skuteczności w doskonałej obsłudze są badania satysfakcji Klientów wg międzynarodowego standardu Net Promotor Score, w których od lat osiągamy wyniki uznawane za "światowej klasy". Filarem naszego podejścia stawiającego w centrum doświadczenia Klientów jest wypracowywana i doskonalona od 30 lat filozofia „I CARE”. Nasza wysoka jakość objawia się między innymi dziesiątkami bezwynikowych kontroli podatkowych oraz pozytywnymi opiniami naszych Klientów. Liczne długoterminowe kontrakty przekraczające 10 czy 15 lat oraz rynkowe rekomendacje potwierdzają, że nasze wysiłki skoncentrowane na jakości i budowaniu długotrwałych relacji spotykają się z uznaniem.
 • 30 lat doświadczenia i wiedzy oraz stabilnego wzrostu
  W Polsce działamy od 1993 roku. Każdy rok przynosi wzrost naszych przychodów z usług outsourcingowych, a w ostatnich latach nasza dynamika wzrostu jest dwucyfrowa. Posiadamy zespół outsourcingowy składający się z ponad 350 osób oraz sześć biur zlokalizowanych w kluczowych aglomeracjach: Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie – by móc obsługiwać Klientów z dowolnej lokalizacji, bez względu na ich rozmiar czy reprezentowaną branżę. Rocznie obsługujemy ponad 600 podmiotów oraz sporządzamy kilka tysięcy deklaracji, sprawozdań i raportów. Naszą dumą i siłą są nasi ludzie – kompetentni, rzetelni i godni zaufania. Ich profesjonalizm oraz zaangażowanie były wielokrotnie nagradzane branżowymi statuetkami czy wyróżnieniami, takimi jak "Rzetelny Outsourcer" czy "Outsourcing Star".
 • Nowoczesna technologia i doskonałość procesów
  W codziennej pracy wspieramy się nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi (GT Harmony czy workflow), które zapewniają naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo systemów i danych. Stworzyliśmy własne narzędzie do weryfikacji podatników na białej liście, przygotowywania plików JPK czy też aplikację e-Sprawozdania finansowe GT służącą do tworzenia sprawozdań finansowych online, z której korzystamy wewnętrznie oraz oferujmy ją Klientom. Maksymalną efektywność operacyjną zawdzięczamy procesom doskonalonym przez lata, przy wsparciu wewnętrznych zespołów IT i Excellence Center. Gromadzoną wiedzą dzielimy się między sobą oraz z naszymi Klientami – wysyłając im alerty, publikując darmowe informatory, raporty i eksperckie artykuły na blogach czy firmowej stronie. Dzięki nadążaniu za nieustannymi zmianami w prawie zapewniamy naszym Klientom pełną zgodność rozliczeń podatkowych, deklaracji i raportów z najnowszymi przepisami.
 • Elastyczność i transparentność
  Rozumiemy, że prowadzenie biznesu w tak dynamicznym otoczeniu gospodarczym wymaga zwinności i gotowości do zmian – zarówno od naszych Klientów, jak i od nas samych. Dlatego oferujemy elastyczny zakres usług oraz kompleksowość w ich świadczeniu, zgodnie z podejściem „end-to-end”. Mamy doświadczenie z wykorzystaniem różnego rodzaju systemów księgowych – począwszy od rozwiązań typu enterprise, jak SAP czy Navision, a skończywszy na mniejszych, jak Enova i Symfonia. Chętnie i uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych Klientów, na każdym etapie trwania współpracy. Oferujemy unikalne podejście do wdrożenia usługi, transparentne i partnerskie warunki współpracy oraz jasne reguły jej zakończenia.
 • Efekt synergii płynący z siły globalnej sieci Grant Thornton
  Reprezentujemy jedną z czołowych organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Historia marki Grant Thornton sięga 1904 roku, a firma jest obecna na 140 krajowych rynkach. Nasza siła płynie z połączonych kompetencji ponad 62 tys. pracowników, którzy wzajemnie się wspierają i wymieniają specjalistyczną wiedzą na temat lokalnych wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia biznesu pod niemal każdą szerokością geograficzną. Dzięki efektowi synergii wynikającemu z połączenia naszych umiejętności i wiedzy, z sukcesem realizujemy międzynarodowe projekty dla światowych marek oraz mniejszych dynamicznych firm.
 • Społeczna odpowiedzialność na „5”
  W Grant Thornton z takim samym zapałem, z jakim dbamy o Klientów, troszczymy się o siebie nawzajem, dobrostan otaczających nas lokalnych społeczności i gospodarki oraz naturalnego środowiska. Z tego powodu stworzyliśmy program „Piątka dla Świata”, obejmujący 5 kategorii inicjatyw, w ramach których m.in.: wspieramy domy dziecka z Chotomowa i Lipnicy, organizujemy zbiórki w ramach Szlachetnej Paczki czy akcję Zostań Świętym Mikołajem; inwestujemy w rozwój młodzieży, zapraszając ją na praktyki i staże oraz współpracujemy ze szkołami średnimi i wyższymi; dzielimy się wiedzą z rynkiem i przedsiębiorcami podczas m.in. konferencji i webinariów; podnosimy świadomość ekologiczną naszej firmowej społeczności poprzez eko-plakaty, liczne akcje – np. sadzenia drzew czy sprzątania świata, wspólnie segregujemy śmieci i dbamy o redukcję śladu węglowego, robiąc zakupy lokalnie. Z kolei dla naszych pracowników organizujemy wyjazdy integracyjne, wspólne celebracje świąt, rywalizacje sportowe ze zbiórkami na szlachetne cele, darmowe webinary ze specjalistami z różnych dziedzin czy współfinansujemy merytoryczne programy szkoleniowe, dbając równie intensywnie o rozwój liderów oraz ich kompetencji przywódczych. Nasza kultura organizacyjna wspiera różnorodność i inkluzywność – tu każdy może być sobą, bez „szufladkowania”. Szanujemy work-life balance naszych pracowników, zapewniając im elastyczny system pracy, a kobietom wracającym do zawodowej aktywności po długotrwałej przerwie związanej z macierzyństwem – niezbędne wsparcie. Dla nas liczy się nie tylko zysk – prowadzimy biznes odpowiedzialnie, zgodnie z zasadą: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.
 • Bezpieczeństwo informacji
  Działamy z poszanowaniem najnowszych standardów bezpieczeństwa informacji. Dbamy o integralność polityk i procedur bezpieczeństwa z procesami biznesowymi, zapewniając skuteczną ochronę zasobów informacyjnych. Wierzymy, że bezpieczeństwo informacji jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego skali i sektora działalności. Dane naszych klientów są bezpieczne i chronione.

Dlaczego Grant Thornton?

Nasza wiedza i doświadczenie sprawiają, że jesteśmy niezawodnym partnerem w bezpiecznym rozwoju firm każdej wielkości, z niemal każdego sektora i lokalizacji.

Od ponad 30 lat nasz zespół gwarantuje ciągłość usług, uwalniając potencjał naszych Klientów do budowania stałego i oczekiwanego wzrostu, a także zapewnia im spokojny sen poprzez redukcję ryzyka związanego z rozliczeniami podatkowymi. Nasz profesjonalizm i wiedza były wielokrotnie doceniane branżowymi nagrodami, m.in. „Rzetelnego Outsourcera” czy „Outsourcing Star”. Oferujemy innowacyjne narzędzia, np. aplikację e-Sprawozdania finansowe GT. Dzięki wsparciu globalnej sieci Grant Thornton obejmującej ponad 40 tysięcy pracowników ze 140 państw oferujemy kompleksowe usługi światowej jakości. Zapraszamy do współpracy!

 • 950 000+

  zaksięgowanych dokumentów w ubiegłym roku rozliczeniowym

 • 950+

  obsłużonych projektów outsourcingowych tylko w minionym roku

 • 5+ lat

  średni staż pracy osób zatrudnionych w naszym zespole outsourcingowym

Zapytaj o ofertę usługi

Sprawozdawczość i Tax Compliance

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Sprawozdawczość i Tax Compliance

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów