W trzech pierwszych kwartałach 2023 r. przyjęto w Polsce 25,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 19% rok do roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru Prawa”. To tylko krok od pobicia rekordy przyrostu nowych przepisów w historii.

Od początku stycznia do końca września 2023 r. ustanowiono w Polsce 1394 akty prawne najwyższej rangi (ustawy, rozporządzenia i umowy międzynarodowe), składające się z 25 888 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 19% (4046 stron) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 80% (11 509 stron) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Jeśli przyjąć założenie, że wzrost produkcji prawa o 19% utrzyma się w IV kwartale, to w całym 2023 roku przyjętych zostałoby 37,8 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli najwięcej w historii. Byłoby to o 2,5 tys. stron więcej niż w rekordowym dotąd 2016 roku, kiedy liczba stron nowego prawa sięgnęła 35,3 tys. Byłoby to też niemal tyle samo, ile łącznie przyjęto nowego prawa przez całe lata 90.

*Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2023 skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszych trzech kwartałach 2023 r., czyli 19% rok do roku.

Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający, Grant Thornton

Końcówka kadencji parlamentu zwykle sprzyja przyrostowi nowych przepisów. Być może jest to jeden z powodów, dla których produkcja prawa w ostatnich miesiącach jest tak wysoka. Obywatelom, w tym przedsiębiorcom, przydałby się oddech, dlatego dobrze byłoby, aby następny rząd i parlament były bardziej powściągliwe w tworzeniu nowych regulacji oraz jakość procesu legislacyjnego poprawiłaby się.

Informacja prasowa Produkcja prawa bliska kolejnego rekordu

Aktualizacja za III kwartał 2023 r.

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.