Transaction Forensics

Skontaktuj się

Michał Brudka

Associate Partner

Czym jest Transaction Forensics?

Transaction Forensics to wsparcie w zakresie śledczym przy procesach fuzji i przejęć, obejmujące zarówno etap przed podpisaniem umowy nabycia (SPA), etap zamknięcia transakcji jak również etap po przejęciu kontroli. Usługi te zabezpieczają interesy strony w procesie przejęcia poprzez identyfikację ryzyk niepokrytych przez standardowe procesy due diligence oraz uwzględnienie odpowiednich zapisów w umowie nabycia spółki celem ich ograniczenia oraz zapewnienia możliwości dochodzenia ew. roszczeń po przejęciu spółki.

 • Kim jest druga strona transakcji?

  Gdy chcesz dowiedzieć się, z kim planujesz zawrzeć umowę nabycia spółki, w szczególności jeżeli planujesz dalszą współpracę z drugą stroną lub pojawiły się wątpliwości co do reputacji i/lub historii sprzedającego/kupującego.

 • Jak zabezpieczyć wszelkie ryzyka w umowie nabycia spółki?

  W trudnych przypadkach (gdy ryzyka są trudno definiowalne lub gdy rośnie liczba kwestii spornych) wsparcie z zakresu śledczego może okazać się nieocenione. Nieprecyzyjne i rozmyte klauzule umowne mogą skutecznie uniemożliwić egzekwowanie wcześniejszych ustaleń przez jedną ze stron.

 • Czy mogę podjąć próbę odzyskania części ceny nabycia już po jej rozliczeniu?

  Jeżeli sytuacja w nabytym podmiocie jest daleka od oczekiwanej i istnieją przesłanki, że druga strona transakcji mogła naruszyć zapisy umowy nabycia spółki, należy zweryfikować stan faktyczny oraz zebrać materiał dowodowy, który wspierałby potencjalne negocjacje polubowne lub roszczenie.

Zakres wsparcia

 • Reputacyjne due diligence

  Weryfikacja historii sprzedającego, m.in. celem identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości, działań korupcyjnych, powiązań z osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych – które mogą mieć wpływ na ryzyko reputacyjne planowanej transakcji. Szczególnie istotna w przypadku dalszej współpracy po przejęciu.

 • Weryfikacja zgodności „compliance”

  Analiza wybranej próby transakcji w celu zidentyfikowania transakcji wysokiego ryzyka (np. o charakterze korupcyjnym) – które mogą mieć wpływ na ogólną ocenę ryzyka transakcji celem ich uwzględnienia przy sporządzaniu umowy SPA.

 • Przegląd systemu zgodności „compliance”

  Zrozumienie kultury korporacyjnej i funkcji zgodności (compliance) w ramach nabytej firmy oraz identyfikacja powiązanych ryzyk, które mogą należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o planowanym nabyciu.

 • Proaktywne zabezpieczenie danych po przejęciu

  W przypadku malejącego zaufania do sprzedawcy i rosnących obaw co do jego działań, możemy pomóc w zachowaniu kopii kluczowych danych elektronicznych, aby zapewnić ich kompletność w przypadku przyszłego sporu wymagającego ich użycia.

 • Potransakcyjne audyty śledcze

  Gdy sytuacja ekonomiczna spółki jest daleka od oczekiwanej lub istnieje podejrzenie, że sprzedający naruszył klauzule SPA – w celu weryfikacji takich hipotez, zebrania dowodów i wsparcia ewentualnych negocjacji polubownych lub roszczeń.

 • Wsparcie w rozwiązywaniu sporów

  Pomoc we wszelkich sporach dotyczących ustalenia ceny końcowej, rozliczenia Earn-out’u lub rozwiązywaniu innych nieporozumień między stronami.

Zobacz pozostałe (1)
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Wsparcie na różnych etapach transakcji

 • Etap due diligence

  Na etapie przeprowadzania due diligence możemy wesprzeć Państwa w zakresie weryfikacji reputacji i historii sprzedającego oraz weryfikacji i przeglądu systemu zgodności (compliance). Zakres naszych prac może być częścią procesu due diligence finansowego, podatkowego czy prawnego i nie wymaga oddzielnej umowy.

 • Etap negocjacji umowy nabycia (SPA)

  W oparciu o obserwacje z etapu due diligence, tzn. ryzyka reputacyjne, zgodności (compliance), ale również ryzyka biznesowe – wspieramy w sporządzaniu i negocjowaniu umów nabycia (SPA). Szerokie doświadczenie w postępowaniach po-transakcyjnych to nieoceniona wartość przy zabezpieczaniu interesów strony transakcji na wypadek ewentualnego sporu.

 • Etap po przejęciu kontroli

  Po przejęciu kontroli, w przypadku powzięcia konkretnych podejrzeń – przeprowadzamy po-transakcyjne audyty śledcze celem weryfikacji hipotez i zebrania potrzebnych dowodów. Wartościową częścią takich dochodzeń jest wcześniejsze, profilaktyczne zabezpieczenie kluczowych danych – w pierwszym dniu od przejęcia kontroli nad nabywanym podmiotem. Wspieramy również doradców prawnych w rozwiązywaniu sporów drogą polubowną lub na drodze sądowej.

Na etapie przeprowadzania due diligence możemy wesprzeć Państwa w zakresie weryfikacji reputacji i historii sprzedającego oraz weryfikacji i przeglądu systemu zgodności (compliance). Zakres naszych prac może być częścią procesu due diligence finansowego, podatkowego czy prawnego i nie wymaga oddzielnej umowy.

Dlaczego Grant Thornton?

Dedykowany elastyczny zespół ekspertów z unikalnym doświadczeniem z zakresu usług śledczych i doradztwa transakcyjnego. Bezpośrednia, otwarta współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za procesy due diligence, czy wsparcie w sporządzaniu umowy nabycia spółek. Łączymy wiele kompetencji w jeden wspólny głos Grant Thornton.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Transaction Forensics

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt