fbpx

GrantThornton

Doradztwo prawne dla e-commerce

Treść artykułu

Sprzedaż towarów lub usług w Internecie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków i wymogów nakładanych przez regulacje prawne. Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie zarówno dla podmiotów prowadzących sprzedaż w Internecie, jak i tych, które dopiero planują rozwój w kierunku e-commerce.

Doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu e-commerce – audyt prawny:

 • weryfikacja i tworzenie regulaminów sklepów internetowych,
 • badanie zgodności z RODO,
 • analiza zgodności z przepisami o ochronie konsumentów oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • weryfikacja umów z kontrahentami, przygotowanie szablonów umów,
 • weryfikacja zgodności z prawem prowadzonej działalności,
 • identyfikacja i analiza ryzyk oraz rekomendacje dotyczące ich wyeliminowania,
 • inne zagadnienia prawne wynikające ze specyfiki branży bądź oferowanych produktów lub usług.

Doradztwo prawne na start działalności e-commerce:

 • dobór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności,
 • pakiet informacyjny dotyczący wymogów prawnych związanych z prowadzeniem sprzedaży online,
 • tworzenie regulaminów sklepów internetowych,
 • wsparcie prawne w formie bieżących konsultacji.

Doradztwo prawne dla wszystkich podmiotów:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sprawy korporacyjne i dokumenty wewnętrzne:
 • regulaminy zarządu, rady nadzorczej,
 • polityki wewnętrzne, w tym ESG, antykorupcyjne, antydyskryminacyjne,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • sporządzanie i analiza umów z kontrahentami.

Zapraszamy do kontaktu!

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Przekształcenie spółki – na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby sprawnie i bezpieczne przeprowadzić proces przekształcenia spółki, warto się do niego dobrze przygotować. Przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą prawnych aspektów działalności spółki przekształcanej, co pozwoli wyeliminować ryzyka związane z procesem. Warto również…

Przekształcenie spółki – jak wygląda procedura?

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej, na przykład ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. W toku procesu przekształcenia spółki konieczne jest dochowanie szeregu formalności, a także przygotowanie wymaganych przepisami dokumentów. Poniżej przedstawiamy…

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023r.

27 lipca br. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Zgodnie z założeniami rządowego projektu miesięczne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia o…

Najczęściej czytane