Nieruchomości – doradztwo prawne

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Partner, Radca Prawny

Czym jest doradztwo prawne w obszarze nieruchomości?

Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości to kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, których przedmiotem są nieruchomości, zarówno w ramach wsparcia w przygotowaniu i realizacji transakcji zakupu i sprzedaży gruntów i budynków, jak i w działaniach związanych z komercjalizacją i wykorzystaniem nieruchomości po transakcji. Nieruchomości to szczególne składniki majątku, które z uwagi na swoją specyfikę stanowią przedmiot zainteresowania różnych dziedzin prawa, co przekłada się na złożoność procesów, których mogą być przedmiotem.

 • Dla kogo jest doradztwo prawne w obszarze nieruchomości?

  Nasza usługa adresowana jest zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, jak i do właścicieli, zarządców i innych użytkowników nieruchomości, niezależnie od tego, czy działają oni na rynku obrotu nieruchomościami, czy wykorzystują nieruchomość na potrzeby działalności operacyjnej. Nasi doradcy zapewniają wsparcie w przygotowaniu przeprowadzeniu transakcji oraz pomoc prawną związaną z wykorzystaniem nieruchomości w ramach bieżącej działalności naszych Klientów.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa prawnego w obszarze nieruchomości?

  Ze wsparcia doradcy warto skorzystać na każdym etapie procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Poza samą transakcją kupna bądź sprzedaży, proces taki obejmuje bowiem także zagadnienia związane z pozyskaniem finansowania, komercjalizacją obiektu oraz jego bieżącym zarządzaniem. Inwestycje w nieruchomości mogą być obarczone istotnymi ryzykami, zarówno prawnymi, jak i podatkowymi, których odpowiednio wczesna identyfikacja i uwzględnienie w toku planowanych działań zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia całego przedsięwzięcia.

 • Korzyści z doradztwa prawnego w obszarze nieruchomości?

  Udział profesjonalnych doradców umożliwia identyfikację i zdefiniowanie ryzyk związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości (np. istnienie obciążeń albo ograniczeń w korzystani z danej nieruchomości) na etapie działań przygotowawczych do transakcji, co przekłada się na ich odpowiednie zaadresowanie w dokumentach transakcyjnych i zmniejsza ryzyko ewentualnego sporu po transakcji. Ponadto wsparcie doradców wpływa na sprawne i terminowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, jak również zwiększa szanse na uzyskanie finansowania transakcji.

Potrzebujesz doradztwa prawnego w obszarze nieruchomości

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Zakres wsparcia

 • Weryfikacja stanu prawnego i podatkowego nieruchomości

  Audyt prawny i podatkowy nieruchomości, identyfikacja ryzyk i sformułowanie rekomendacji zmierzających do ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 • Strukturyzacja transakcji

  Prawna i podatkowa strukturyzacja transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość.

 • Negocjacje warunków transakcji

  Doradztwo i reprezentacja w negocjacjach dotyczących warunków transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

 • Opracowanie dokumentacji

  Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentów dotyczących zakupu lub sprzedaży nieruchomości, w szczególności umowy sprzedaży nieruchomości, włączając w to umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i umowę przyrzeczoną.

 • Doradztwo podatkowe

  Doradztwo dotyczące skutków podatkowych transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości.

 • Doradztwo związane z procesem budowlanym

  Przygotowanie i negocjacje warunków umów o roboty budowlane, wsparcie w procesie zmiany strony pozwolenia na budowę.

 • Wsparcie we współpracy z instytucjami finansującymi

  Doradztwo w kontaktach z instytucjami finansującymi nabycie nieruchomości i ich komercjalizację.

 • Doradztwo w zakresie hipotek i służebności ustanawianych na nieruchomościach

  Przygotowanie umów dotyczących ustanowienia lub zmiany hipotek i służebności na nieruchomości, reprezentacja przed sądami w postępowaniu wieczystoksięgowym.

 • Ustalenie czy nieruchomość posiada status nieruchomości rolnej

  W tym także doradztwo w kontaktach z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

 • Opracowanie umów

  Opracowanie umów najmu, umów dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomościami oraz innych umów związanych z komercjalizacją nieruchomości oraz korzystaniem z nieruchomości po transakcji.

 • Pozostałe wsparcie prawne w obszarze nieruchomości

  W tym doradztwo prawne związane z procesem wyłączenia nieruchomości z produkcji rolnej oraz doradztwo prawne związane z procesem zasiedzenia nieruchomości.

Zobacz pozostałe (6)
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

Proces realizacji transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość
 • Przygotowanie do transakcji

  Kluczowym elementem przygotowania do transakcji jest dokładna weryfikacja stanu prawnego i podatkowego nieruchomości.

  Wspierając stronę kupującą, nasi doradcy dokonują analizy kluczowych dokumentów i okoliczności związanych z nieruchomością, w celu identyfikacji ryzyk prawnych oraz podatkowych związanych z jej nabyciem, jak również w celu wypracowania sposobu zaadresowania tych zagadnień w dokumentacji transakcyjnej, prowadzącego do zmniejszenia poziomu ryzyka prawnego oraz podatkowego związanego z planowaną transakcją. Ponadto, nasi doradcy zapewniają wsparcie w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi w toku pozyskiwania środków na finansowanie transakcji.

  Wspierając sprzedającego, nasi doradcy pośredniczą w przekazywaniu dokumentów i informacji w toku badania due diligence nieruchomości prowadzonego przez inwestora, jak również zapewniają wsparcie w formułowaniu odpowiedzi na pytania kupującego.

 • Opracowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej

  Treść dokumentów transakcyjnych, w szczególności umowy sprzedaży nieruchomości, jak również dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, ma kluczowe znaczenie w kontekście zakresu odpowiedzialności stron transakcji i ich bezpieczeństwa prawnego.

  Nasi doradcy zapewniają wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej lub weryfikacji dokumentacji transakcyjnej przedłożonej przez drugą stronę umowy, jak również wsparcie w negocjacjach postanowień wspomnianych dokumentów, w sposób zmierzający do należytego zabezpieczenia interesów naszych Klientów oraz zmniejszenia poziomu ryzyka prawnego związanego z planowaną transakcją (w szczególności z uwzględnieniem ryzyk prawnych zidentyfikowanych w ramach analizy przeprowadzonej na etapie przygotowania do transakcji).

 • Zamknięcie transakcji

  Nasi doradcy zapewniają wsparcie w organizacji oraz biorą czynny udział w spotkaniu w kancelarii notarialnej, w celu dopilnowania właściwego przebiegu podpisania dokumentów transakcyjnych i finalizacji transakcji. Członkowie naszego zespołu reprezentują także klientów jako pełnomocnicy przy zawieraniu umów sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

 • Wsparcie postransakcyjne

  Inwestycja w nieruchomość zwykle nie kończy się z chwilą podpisana umowy zakupu. Przed nowym właścicielem stoi bowiem szereg wyzwań związanych z komercjalizacją nieruchomości zgodnie z poczynionymi zamierzeniami biznesowymi.

  Nasi doradcy nie opuszczają klienta po wyjściu z kancelarii notarialnej, zapewniając dalsze wsparcie prawne związane z wykorzystaniem nieruchomości po transakcji, w szczególności poprzez opracowanie umów najmu, umów dzierżawy, umów o roboty budowlane, umów o zarządzanie nieruchomościami

Kluczowym elementem przygotowania do transakcji jest dokładna weryfikacja stanu prawnego i podatkowego nieruchomości.

Wspierając stronę kupującą, nasi doradcy dokonują analizy kluczowych dokumentów i okoliczności związanych z nieruchomością, w celu identyfikacji ryzyk prawnych oraz podatkowych związanych z jej nabyciem, jak również w celu wypracowania sposobu zaadresowania tych zagadnień w dokumentacji transakcyjnej, prowadzącego do zmniejszenia poziomu ryzyka prawnego oraz podatkowego związanego z planowaną transakcją. Ponadto, nasi doradcy zapewniają wsparcie w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi w toku pozyskiwania środków na finansowanie transakcji.

Wspierając sprzedającego, nasi doradcy pośredniczą w przekazywaniu dokumentów i informacji w toku badania due diligence nieruchomości prowadzonego przez inwestora, jak również zapewniają wsparcie w formułowaniu odpowiedzi na pytania kupującego.

Dlaczego Grant Thornton?

Mamy w tym doświadczenie!

W skład zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton wchodzą radcy prawni, prawnicy oraz doradcy podatkowi, posiadający wiedzę i doświadczenie – nabyte podczas realizacji szeregu procesów obejmujących sprzedaż, zakup i komercjalizację gruntów i budynków – pozwalające na właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie procesów, których przedmiotem są nieruchomości.

 • 30+

  prawników w ramach Kancelarii

 • 10 lat

  doświadczenia na rynku

 • 1000+

  ekspertów współpracujących z Zespołem w ramach GT

Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton [ZOBACZ WIDEO]

Kiedy mieliśmy 10 lat.. | Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Zadowoleni klienci

New Balance

Branża obuwnicza

 • Zakres usługi

  Audyt prawny umów najmu powierzchni handlowej w 50 centrach handlowych w Polsce oraz negocjacje warunków przejścia praw i zobowiązań z owych umów najmu

 • Wynajmujący

  50 operatorów centrów handlowych

Puratos

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące także due diligence, w procesie nabycia nieruchomości komercyjnej, doradztwo prawne w procesie negocjacji postanowień umowy o roboty budowlane

 • Sprzedający

  Jakon

Grupa Karuzela

Branża deweloperska

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe I finansowe związane ze sprzedażą udziałów w spółkach działających na rynku operatorów nieruchomości komercyjnych (centrów handlowych)

 • Kupujący

  Mitiska REIM

Ryłko

Branża obuwnicza

 • Zakres usługi

  Doradztwo prawne w negocjacji warunków umów najmu

Elbud Projekt

Budownictwo

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące także due diligence, w procesie nabycia nieruchomości komercyjnej (centrum handlowego)

 • Sorzedający

  Tesco Polska

Batory Projekt

Branża deweloperska

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne w procesie sprzedaży nieruchomości obejmującej funkcjonujące centrum handlowe

 • Kupujący

  Europrojekt Delta Saller Polbau

Agaplast

Tworzywa sztuczne

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne w procesie nabycia nieruchomości

 • Sprzedający

  osoba fizyczna

Stara Wieś

HoReCa

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne w procesie zmiany warunków umowy dzierżawy nieruchomości oraz doradztwo prawne w procesie zmiany strony decyzji administracyjnej obejmującej pozwolenie budowlane

 • Wynajmujący

  osoba fizyczna

Games Workshop

Gamedev

 • Zakres usługi

  Doradztwo prawne obejmujące weryfikację i negocjacje umowy najmu powierzchni w galerii handlowej Złote Tarasy w Warszawie

 • Wynajmujacy

  Złote Tarasy Warsaw

Gerry Weber

Branża odzieżowa

 • Zakres usługi

  Doradztwo prawne w negocjacji warunków umów najmu

 • Wynajmujący

  Operatorzy największych centrów handlowych w Polsce

Villeroy & Boch

Akcesoria i wyposażenie wnętrz

 • Zakres usługi

  Doradztwo prawne w zakresie analizy postanowień tarczy antykryzysowej mających zastosowanie do najemców i wynajmujących powierzchnie handlowe

Marma Polskie Folie

Tworzywa sztuczne

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne i finansowe, w szczególności opracowanie umowy dzierżawy nieruchomości oraz zmianę warunków umowy przedwstępnej ich nabycia

 • Wynajmujący

  Lenko S.A., osoby fizyczne

Aquinos

Produkcja mebli

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące także due diligence, w procesie nabycia nieruchomości komercyjnej, doradztwo prawne w procesie pozyskania finansowania

 • Sprzedający

  Immopartners Management

Shell

Paliwa i gaz

 • Zakres usługi

  Kompleksowe doradztwo prawne w procesie negocjacji umowy najmu powierzchni biurowej, jak również doradztwo prawne w procesie zmiany warunków umowy

 • Wynajmujący

  Skanska

Zapytaj o ofertę usługi

Nieruchomości – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marek Hoffmann-Pawlak

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Partner, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Marek Hoffmann-Pawlak

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Partner, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt