Audyt podatkowy

Skontaktuj się

Katarzyna Ciesielska

Partner, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych.

 • Co obejmuje audyt podatkowy?

  Audyt podatkowy może obejmować: wybrane tytuły zobowiązań budżetowych (m.in.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości), obszary działalności (m.in.: sprzedaż i zakupy, inwestycje, marketing i reklama, należności, ceny transferowe), konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

 • Kiedy skorzystać z audytu podatkowego?

  Z audytu podatkowego możesz skorzystać w dowolnym momencie w celu weryfikacji rozliczeń podatkowych. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie cyklicznych, okresowych (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) audytów podatkowych w celu uniknięcia ewentualnych ryzyk, w szczególności w związku ze zmieniającym się nieustannie otoczeniem prawnym.

 • Co można zyskać dzięki audytowi podatkowemu?

  Audyt podatkowy służy optymalizacji obciążeń podatkowych i daje możliwość poprawienia wyniku finansowego. Obejmuje identyfikację ryzyk oraz przygotowanie do kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, opracowanie planu działań i dokumentów związanych z wystąpieniem o zwrot podatku VAT, daje szansę na zgodną z prawem optymalizację obciążeń podatkowych.

Zakres wsparcia

 • Weryfikacja wybranych tytułów zobowiązań budżetowych

  W tym: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości

 • Weryfikacja wybranych obszarów działalności

  W tym: sprzedaż i zakupy, inwestycje, marketing i reklama, należności, ceny transferowe.

 • Weryfikacja konkretnych operacji lub zdarzeń gospodarczych

  Poza weryfikacją całości rozliczeń w ramach poszczególnych zobowiązań podatkowych, warto rozważyć audyt wybranych obszarów podatkowych takich jak np. podatek u źródła (WHT), rozliczenie inwestycji, prawidłowość opodatkowania zbycia nieruchomości na gruncie podatku VAT, rozliczenie kontraktów długoterminowych itp.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości

  Zidentyfikujemy potencjalne nieprawidłowości w obszarze rozliczeń podatkowych, jak i obszary, w których zgodnie z prawem można obniżyć zobowiązania podatkowe. Wskażemy obszary, które mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

 • Analiza rekomendowanych rozwiązań

  Przygotujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

 • Raport z audytu podatkowego

  Przygotujemy dokument, w którym przedstawimy: diagnozę nieprawidłowości, diagnozę kwestii rodzących ryzyka podatkowe, rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe, ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Ciebie w odniesieniu do wskazanych operacji.

   

Zidentyfikujemy potencjalne nieprawidłowości w obszarze rozliczeń podatkowych, jak i obszary, w których zgodnie z prawem można obniżyć zobowiązania podatkowe. Wskażemy obszary, które mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

Zapewniamy możliwość dyskusji i wyjaśnienie wątpliwości, związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz ocenę prawidłowości zastosowanych zasad w zakresie rozliczeń. Dla każdej firmy, bez wyjątku, najlepszym rozwiązaniem jest ścisła współpraca doradcy i głównego księgowego.

 

PREZENTACJA Audyt podatkowy

5 powodów, dla których warto zweryfikować swoje rozliczenia podatkowe.

Zobacz prezentację

Grant Thornton on Twitter

Doświadczony zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów Grant Thornton w oparciu o wypracowaną wieloletnim doświadczeniem metodologię.

Nasi eksperci, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, dostarczą kompleksowe rozwiązania w zakresie wybranych zagadnień występujących w Twoim przedsiębiorstwie.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 200+

  audytów w ostatnich 5 latach

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt podatkowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt