Fuzje i Przejęcia

Wsparcie nagradzanych doradców w obszarze M&A

Fuzje i Przejęcia

Kompleksowa obsługa całego procesu transakcyjnego

Uwzględniając Państwa cele i oczekiwania, pomagamy w realizacji obranej strategii biznesowej. Zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu sprzedaży lub zakupu firmy obejmującą doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe. Gwarantujemy efektywne i skuteczne zarządzanie procesem, zapewniając szybkość i terminowość realizacji kolejnych zadań. Poprzez globalną sieć Grant Thornton International mamy dostęp do ponad 140 rynków na świecie.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Jesteśmy liderem rankingu Mergermarket w obszarze M&A Financial Advisory w Polsce za 2023 r.

Doradcy finansowi Grant Thornton zostali sklasyfikowani na 1. miejscu w Polsce w raporcie Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors” pod względem liczby zrealizowanych transakcji fuzji i przejęć w 2023 r. Liczba transakcji uwzględnionych przez Mergermarket pozwoliła także na uzyskanie przez Grant Thornton 6. pozycji w ramach całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Grant Thornton w rankingu IFLR1000 2023!

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton znalazł się wśród wyróżnionych firm prawniczych z obszaru fuzji i przejęć (M&A), w ramach rankingu IFLR1000 w roku 2023.

IFLR1000 specjalizuje się w rankingach kancelarii prawnych i prawników zajmujących się kwestiami finansowymi oraz korporacyjnymi. Badanie obejmuje blisko 5000 kancelarii prawnych i ponad 21 000 prawników w 12 obszarach praktyki oraz 250 jurysdykcjach.

Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku fuzji i przejęć przekłada się na sukcesy naszych Klientów, poprzez rozwój ich biznesu

Doradcy Grant Thornton pomogą m.in. w:

 • Zakupie firmy – poprzez analizę rynku, identyfikację potencjalnych celów akwizycyjnych (targetów), wstępną analizę targetów oraz weryfikację zainteresowania podjęciem rozmów przez targety;
 • Sprzedaży firmy – poprzez analizę firmy pod kątem normalizacji kluczowych parametrów finansowych, uzgodnienie oczekiwań warunków transakcji oraz wypracowania strategii negocjacyjnej, identyfikację potencjalnych inwestorów oraz opracowanie materiałów transakcyjnych (Teaser, Memorandum Informacyjne, DataPack, List Procesowy);
 • Opracowaniu optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji – przy zakupie firmy poprzez sporządzenie wstępnej oferty niewiążącej / listu intencyjnego / term sheetu oraz ich negocjacje, a także przeprowadzenie due diligence finansowego, podatkowego oraz prawnego. Natomiast przy sprzedaży biznesu poprzez ocenę wstępnych ofert niewiążących / listów intencyjnych oraz ich negocjacje oraz wsparce w procesie przeprowadzenia due diligence przez inwestora;
 • Kompleksowej obsłudze prawnej procesu akwizycyjnego (przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej);
 • Rozliczeniu podatkowym i finansowym transakcji;
 • Koordynacji całego procesu transakcyjnego.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Transakcje M&A w 2023 r. – case study

Eksperci Grant Thornton doradzali w 2023 r. w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach na rynku fuzji i przejęć o łącznej wartości ok. 1 mld euro. W ramach poniższego opracowania chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami poprzez przybliżenie wybranych transakcji wraz z omówieniem sytuacji w określonych branżach oraz na rynku M&A w Polsce.

Sprawdź

Rynek fuzji i przejęć w 2023 r. – analiza transakcji M&A w Polsce

Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet. W 2023 r. z sukcesem zrealizowano 350 transakcji, a najbardziej aktywna pod tym względem okazała się branża TMT (technologie, media i telekomunikacja) – wynika z analizy Grant Thornton.

Sprawdź

Firma gotowa na sprzedaż [PORADNIK]

Podjęcie decyzji o sprzedaży biznesu samo w sobie stanowi duże wyzwanie. Trudno rozpatrywać je jedynie pod kątem chłodnych finansowych kalkulacji – w grę wchodzą tu także emocje i lata zdobytych w danej firmie doświadczeń. W takiej sytuacji łatwo przeoczyć pewne elementy, które odpowiednio zaadresowane, mogą zwiększyć atrakcyjność sprzedawanego przedsiębiorstwa i podnieść jego wycenę.

Sprawdź

5 istotnych ryzyk prawnych przy sprzedaży biznesu – jak ich uniknąć?

Sprzedaż biznesu, udziałów, czy przedsiębiorstwa to złożone, kilkuetapowe procesy. Każdy taki etap wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych czyhających na sprzedającego. Z jakimi problemami mierzą się sprzedający w procesie zmierzającym do transakcji i jak ich uniknąć?

Sprawdź

Nasze ostatnie transakcje

04.2024
Play
Play
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne oraz due diligence podatkowe i finansowe przy zakupie 100% udziałów Miconet
Druga strona transakcji:
Miconet
  Telekomunikacja i media
  Zakup
04.2024
Grupa Eneris
Grupa Eneris
Zakres usługi:
Doradztwo prawne, transakcyjne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Bioproten
Druga strona transakcji:
Bioproten
  Ekologia / odpady
  Zakup
04.2024
Hadepol Flexo
Hadepol Flexo
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe, podatkowe i prawne przy sprzedaży 80% udziałów Hadepol Flexo
Druga strona transakcji:
Coveris
  Produkcja
  Sprzedaż
04.2024
Instal Bud Pecyna
Instal Bud Pecyna
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe, podatkowe i prawne
Druga strona transakcji:
Euroklimat
  Przemysł budowlany i nieruchomości
  Sprzedaż
03.2024
Energa Green Development
Energa Green Development
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, due diligence podatkowe i finansowe oraz sporządzenie wyceny przy przejęciu Farmy Wiatrowej Szybowice
Druga strona transakcji:
Onde i Goalscreen Holdings Ltd
  Paliwa i energetyka
  Zakup
03.2024
Gaz-System
Gaz-System
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, due diligence podatkowe i finansowe oraz sporządzenie wyceny przy przejęciu Gas Storage Poland
Druga strona transakcji:
Orlen
  Paliwa i energetyka
  Zakup
01.2024
Grupa Eneris
Grupa Eneris
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz due diligence prawne przy przejęciu Grabplast
Druga strona transakcji:
Grabplast
  Ekologia / odpady
  Zakup
01.2024
Global Funeral Services
Global Funeral Services
Zakres usługi:
Doradztwo prawne i transakcyjne; due diligence finansowe, podatkowe i prawne
Druga strona transakcji:
Grupa Klepsydra
  Usługi
  Zakup

FAQ Fuzje i Przejęcia

 • 1. Ile jest warta moja firma i jaki jest najlepszy moment na jej sprzedaż?

  Istnieje wiele metod wyceny firm. W praktyce transakcyjnej istotne znaczenie mają bieżące wyniki finansowe, potencjał wzrostu oraz sytuacja rynkowa (zainteresowanie inwestorów). Najczęściej stosowane podejście bazuje na metodzie mnożnikowej. W tym kontekście bardzo ważne jest właściwe ustalenie parametrów finansowych objętych kalkulacją, w tym ich normalizacja. Szczegółowa analiza oraz przygotowanie materiałów dla potrzeb komunikacji z inwestorami ma duże znaczenie dla efektów negocjacji oraz wynegocjowanych warunków transakcji.

  Najbardziej korzystnych warunków transakcji można oczekiwać w przypadku trwałych trendów wzrostowych notowanych historycznie oraz solidnych przesłanek do ich kontynuacji w przyszłości. Niezależnie od poziomu parametrów finansowych podmiotu, bardzo ważna jest jego atrakcyjność transakcyjna, która jest wyznaczana przez pozycję rynkową (ograniczone możliwości dokonania przez inwestorów przejęcia podmiotów o zbliżonych cechach). Nie mniej ważnym czynnikiem są apetyty akwizycyjne inwestorów oraz realizowane przez nich strategie przejęć.

 • 2. Ile trwa proces sprzedaży/zakupu firmy?

  Proces sprzedaży / zakupu firmy trwa najczęściej od 9 do 12 miesięcy, przy czym szacunek ten obejmuje czas od podjęcia komunikacji pomiędzy zaineresowanymi stronami. Kluczowe czynniki mające wpływ na długość procesu dotyczą poziomu przygotowania targetu do transakcji, zdolności do przygotowania dokumentów i informacji niezbędnych w procesie due diligence oraz długości trwania negocjacji – zarówno na poziomie wstępnej oferty niewiążącej jak i dokumentacji transakcyjnej. Dodatkowo należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie stosownych zgód, w szczególności Prezesa UOKIKu (dotyczy procesów o określonych parametrach).

 • 3. Jak przygotować się do sprzedaży firmy?

  Podjęcie rozmów z inwestorem powinno być poprzedzone stosownym przygotowaniem, które w szczególności powinno obejmować dogłębną analizę finansową. Przedmiotem takiej analizy jest weryfikacja i normalizacja kluczowych parametrów finansowych, które są wykorzystywane do kalkulacji wartości podmiotu oraz w trakcie negocjacji parametrów transakcji.

  Przygotowanie wiarygodnych i przejrzystych danych i informacji o podmiocie pozwala właściwie przedstawić wszystkie kluczowe aspekty, które powinny być wzięte pod uwagę przez inwestora przy dokonywanej ocenie atrakcyjności oraz wycenie wartości. Komfort inwestora w zakresie dostępnych informacji zwiększa szanse na bardziej skuteczne negocjacje.

  W procesie zakupu inwestorzy przeprowadzają szczegółowe analizy (due diligence) w obszarze finansowym, podatkowym, prawnym. Jest to bardzo istotny etap procesu akwizycyjnego, który może mieć wpływ na warunki transakcji – zarówno na poziom ceny lub sposobu jej płatności, jak i na zasady odpowiedzialności sprzedającego za stan spółki. W tym kontekście bardzo ważne jest dobre przygotowanie materiałów na potrzeby procesu due diligence, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości inwestorów oraz ograniczanie ryzyka formułowania przez inwestora niekorzystnych wniosków.

 • 4. Jak pozyskać inwestora?

  Identyfikacja inwestorów oraz efektywna komunikacja z nimi jest bardzo ważnym czynnikiem sukcesu procesu sprzedaży firmy. W pierwszym kroku należy ocenić, jakiego rodzaju inwestor będzie w stanie zaproponować najbardziej atrakcyjne warunki transakcji. Odpowiedź na takie pytanie wymaga analizy zarówno specyfiki modelu biznesowego firmy oraz planów rozwojowych, sytuacji w branży, jak i znajomości aktywności akwizycyjnej zarówno inwestorów finansowych jak i branżowych.

  Po odpowiedniej analizie i sformułowaniu listy inwestorów należy podjąć komunikację w sposób zgodny z praktyką rynkową, tj. przekazując inwestorom na poszczególnych etapach komunikacji stosowne dane i informacje, jednocześnie oczekując przedstawienia przez nich stanowiska dotyczącego zainteresowania transakcją oraz wstępnych warunków transakcji.

Rafał Śmigórski

Rafał ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, doradztwie podatkowym oraz audycie. Jest liderem zespołu Fuzji i Przejęć oraz Doradztwa Transakcyjnego. Nadzoruje i prowadzi projekty obejmujące pozyskiwanie inwestorów, w tym sprzedaż firm, przejmowanie podmiotów, formułowanie struktur joint-venture, a także strukturyzację transakcji kapitałowych, w tym procesów obejmujących zmiany struktur grup kapitałowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie planowania oraz realizacji procesów transakcyjnych w obszarze finansowym, podatkowym, prawnym oraz księgowym. Od 1997 roku związany z Grant Thornton.

Dlaczego Grant Thornton?

Zespół M&A z doświadczeniem w Polsce i zagranicą

Jesteśmy członkiem globalnego zespołu doradztwa transakcyjnego, świadczącego profesjonalną obsługę procesów fuzji i przejęć w niemal 140 krajach na całym świecie. Jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiedni podmiot do przejęcia w Polsce i innych wskazanych przez Państwa krajach, a także poszukiwać globalnie potencjalnych nabywców w procesie sprzedaży biznesu.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 2400+

  zadowolonych Klientów Grant Thornton rocznie

 • 1 miejsce

  w Polsce w Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors”

Zapytaj o ofertę usługi

Fuzje i Przejęcia

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt