Fuzje i Przejęcia

Rynek fuzji i przejęć w 2023 r. – analiza transakcji M&A w Polsce

Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet. W 2023 r. z sukcesem zrealizowano 350 transakcji, a najbardziej aktywna pod tym względem okazała się branża TMT (technologie, media i telekomunikacja) – wynika z analizy Grant Thornton.

Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet. W 2023 r. z sukcesem zrealizowano 350 transakcji, a najbardziej aktywna pod tym względem okazała się branża TMT (technologie, media i telekomunikacja) – wynika z analizy Grant Thornton.


Transakcje M&A w 2023 r. – case study

Eksperci Grant Thornton doradzali w 2023 r. w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach na rynku fuzji i przejęć o łącznej wartości ok. 1 mld euro. W ramach poniższego opracowania chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami poprzez przybliżenie wybranych transakcji wraz z omówieniem sytuacji w określonych branżach oraz na rynku M&A w Polsce.

Eksperci Grant Thornton doradzali w 2023 r. w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach na rynku fuzji i przejęć o łącznej wartości ok. 1 mld euro. W ramach poniższego opracowania chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami poprzez przybliżenie wybranych transakcji wraz z omówieniem sytuacji w określonych branżach oraz na rynku M&A w Polsce.


Alokacja ceny nabycia – czym jest i dlaczego Twoja firma może jej potrzebować?

Alokacja ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) jest procesem określającym wartość godziwą każdego z aktywów i zobowiązań przejmowanej spółki na dzień transakcji.…

Alokacja ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) jest procesem określającym wartość godziwą każdego z aktywów i zobowiązań przejmowanej spółki na dzień transakcji.…


Sprzedaż na rynku aptecznym rośnie, mimo spadku liczby aptek

Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale. Wpłynęło na nią także włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy.

Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale. Wpłynęło na nią także włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy.


Polska Spółka Holdingowa – nowe zwolnienie z opodatkowania dochodów z obrotu udziałami lub akcjami

Polska Spółka Holdingowa to nowe rozwiązanie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Aby skorzystać z nowych zasad opodatkowania nazywanych też „reżimem holdingowym”, należy spełnić odpowiednie warunki,…

Polska Spółka Holdingowa to nowe rozwiązanie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Aby skorzystać z nowych zasad opodatkowania nazywanych też „reżimem holdingowym”, należy spełnić odpowiednie warunki,…


Polska Spółka Holdingowa – czym jest rzeczywista działalność?

Jedną z głównych przesłanek decydujących o tym, czy dany podmiot można uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT jest wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.…

Jedną z głównych przesłanek decydujących o tym, czy dany podmiot można uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT jest wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.…


Polska Spółka Holdingowa – zmiany wprowadzone w ramach korekty Polskiego Ładu

Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na…

Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na…


Rynek fuzji i przejęć w Polsce – analiza transakcji M&A

Lata 2021-2022 to rekordowa liczba transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku, mimo ciągłych perturbacji i zmian, wynikających z kondycji gospodarki po pandemii, czy wybuchu wojny w Ukrainie. W 2022 roku padł nowy rekord - blisko 350 zakończonych transakcji.

Lata 2021-2022 to rekordowa liczba transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku, mimo ciągłych perturbacji i zmian, wynikających z kondycji gospodarki po pandemii, czy wybuchu wojny w Ukrainie. W 2022 roku padł nowy rekord - blisko 350 zakończonych transakcji.