Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale. Wpłynęło na nią także włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy.

Wspomniane zdarzenia skutkowały 16,8% wzrostem sprzedaży na rynku aptecznym pomiędzy 2021 r. a LTM’23, czyli okresem 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. Jednocześnie marże utrzymały się na relatywnie stabilnym poziomie – dynamika wzrostu cen sprzedaży oraz wolumenu, będącego pochodną zarówno większej liczby leków nabywanych, jak i osób je kupujących, została bowiem zbalansowana przez wzrost cen leków sprzedawanych przez producentów oraz dystrybutorów leków.

Liczba aktywnych aptek na polskim rynku od 2017 r. spada, ale w ostatnich latach trend ten wyhamowuje. Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 12 824 aktywnych aptek, co oznacza, że na jedną aptekę przypadało 2945 mieszkańców.

Aleksander Zaremba

Supervisor, Due Diligence Grant Thornton

W badanym przez nas okresie, uwagę zwraca znaczący wzrost liczby aptek nieaktywnych i zawieszonych. Warto przy tym podkreślić, że spadek liczby czynnych aptek był największy pomiędzy 2020 a 2021 r., a w kolejnych okresach obserwowaliśmy wyhamowanie tego zjawiska. Oznacza to, że wprowadzona w 2017 r. ustawa „Apteka dla aptekarza” ma coraz mniejszy wpływ na rynek apteczny. Pomimo spadku liczby czynnych aptek, sprzedaż na rynku aptecznym rośnie w efekcie rosnących średnich cen sprzedaży oraz wolumenów sprzedanych leków.

Jak zmienił się rynek apteczny w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej?

Zapraszamy do lektury V Edycji raportu „Rynek apteczny w Polsce”.

RAPORT Rynek apteczny w Polsce

Jak zmienił się rynek apteczny w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Due diligence finansowe i podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.