Kontrola i postępowanie podatkowe

Treść artykułu

Nasze wsparcie obejmuje pomoc w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł.

Uczestnictwo doradcy podatkowego w postępowaniu przed organami podatkowymi pozwala ograniczyć uciążliwości związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, ale przede wszystkim umożliwia skuteczną obronę przed zarzutami na samym początku i w jego trakcie. To właśnie obrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie podczas kontroli, czy też na dalszych etapach postępowania podatkowego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii.

Zobacz prezentację

Zakres wsparcia w trakcie kontroli podatkowych lub innych postępowań:

  • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed izbami administracji skarbowej
  • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
  • uczestnictwo i doradztwo w trakcie przesłuchań pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
  • wsparcie w czynnościach sprawdzających oraz wstrzymaniu zwrotu podatku VAT
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych

Więcej informacji na temat wsparcia w postępowaniach podatkowych przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Jak poradzić sobie z kontrolą?

Sukces w sporze z organami podatkowymi zależy do dwóch elementów:

  • przygotowania merytorycznego, czyli umiejętności uzasadnienia, na bazie obowiązujących przepisów prawa,  prawidłowości rozwiązań, które zostały przyjęte w przedsiębiorstwie.
  • przygotowania proceduralnego, czyli umiejętnego korzystania z praw przyznanych podatnikowi w obowiązujących przepisach.

Ważne

Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zastosuje się właściwie te zasady. Zaufany, stały doradca, który zna podatnika, jego branżę i specyfikę działalności z pewnością świetnie sobie poradzi w trakcie kontroli.

Nasze doświadczenie w postępowaniach kontrolnych i innych podatkowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki, doradcy podatkowi Grant Thornton skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90.…

Najczęściej czytane