Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktuj się

Maciej Hadas

Partner, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest kontrola i postępowanie podatkowe?

Kontrola podatkowa czy celno-skarbowa ma na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatnika i ustalenie, czy zadeklarowana przez podatnika w zeznaniu podatkowym kwota podatku jest prawidłowa. Podczas kontroli czy postępowania podatkowego organy podatkowe weryfikują szereg transakcji, dokumentów, mogą przesłuchiwać świadków czy dokonywać oględzin, co może być stresujące i dodatkowo obciążać podatnika.  Grant Thornton wspiera swoich klientów i pomaga przejść przez trudny czas kontroli.

 

 

 • Kto skorzysta z pomocy w kontroli i postępowaniu podatkowym?

  Nasza pomoc w czasie kontroli podatkowej, celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego jest kierowana do każdego podatnika, który znajduje się w potrzebie uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej i wsparcia w kontaktach z organami podatkowymi. Pomagamy małym, średnim i dużym firmom. Występujemy jako Państwa pełnomocnicy i zapewniamy komfort opieki nad sprawą.

 • Kiedy przyda się pomoc w kontroli i postępowaniu podatkowym?

  Przedsiębiorca, u którego wszczęta została kontrola czy postępowanie podatkowe powinien skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy już w momencie jej rozpoczęcia. Najlepszym momentem jest sam początek, gdyż już pierwsze czynności dokonywane przez kontrolowanego mogą mieć wpływ na przebieg i wynik kontroli czy postępowania. Nie ma jednak przeszkód, aby  doradca podatkowy pojawił się także na późniejszym etapie.

 • Korzyści ze wsparcia w kontroli i postępowaniu podatkowym?

  Opracowanie optymalnej linii obrony i działania w konkretnych przypadkach, pomoc w tłumaczeniu zawiłości przepisów prawa podatkowego i rekomendacje najlepszych rozwiązań w indywidulanych przypadkach. Podatnik zyskuje pewność, że kontrolujący urzędnik nie będzie nadużywał swych uprawnień, wykorzystując brak wiedzy podatnika o przysługujących mu prawach.

Zakres wsparcia

Nasze wsparcie w trakcie wszelkiego rodzaju postępowań przed organami i sądami obejmuje
w szczególności:

 • Opracowanie strategii postępowania w trakcie kontroli

  Opracowanie w porozumieniu z Klientem najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

 • Bieżące wsparcie w czynnościach sprawdzających

  Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed organami podatkowymi obu instancji.

 • Wsparcie w związku ze wstrzymaniem zwrotu podatku VAT

  W razie problemów ze zwrotem podatku VAT, nasze działania mogą przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy, w rezultacie rezygnacji organów podatkowych z działań wstrzymujących zwrot podatku VAT. Nasze działania polegać mogą na przygotowaniu odpowiednich pism i wyjaśnień w sprawie oraz osobistym kontakcie z właściwymi organami podatkowymi w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i uzyskania należnego zwrotu VAT.

 • Wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków

  W razie problemów ze zwrotem nadpłaty, nasze działania mogą przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy, w rezultacie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nasze działania polegać mogą na przygotowaniu odpowiednich pism w sprawie oraz osobistym kontakcie z właściwymi organami podatkowymi w celu jak najszybszego odzyskania podatku.

 • Opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych

  Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Wsparcie w zakresie postępowań ubocznych w stosunku do postępowania czy kontroli podatkowej

  Obejmuje wsparcie m.in. przy postępowaniach dotyczących nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydaniu decyzji zabezpieczającej jak też ocena ryzyka w zakresie odpowiedzialności osób trzecich oraz postępowania karnego skarbowego.

Zobacz pozostałe (1)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

Udział i wsparcie ze strony Doradcy jest możliwe i potrzebne na każdym etapie postępowania toczącego się przed organami podatkowymi.
 • Początek postępowania

  Pomoc Doradcy na wstępnym etapie postępowania pozwoli zachować kontrolę nad czynnościami podejmowanymi przez organ podatkowy, jak również nad jakością przekazywanych mu informacji i dokumentów. Wierzymy, że nasze wsparcie na tym etapie może przyczynić się do uniknięcia kolejnych etapów kontroli czy postępowania podatkowego.

 • W trakcie

  Wsparcie Doradcy podczas samego postępowania przyczyni się przede wszystkim do przeprowadzenia go zgodnie z interesem przedsiębiorcy. Działanie we współpracy z Doradcą pozwoli również ograniczyć uciążliwość postępowania dla kontrolowanego.

 • Zakończenie postępowania

  Po zakończonym postępowaniu, jeżeli przepisy przewidują taką możliwość – Doradca przygotuje zastrzeżenia do protokołu lub odwołanie od decyzji.

Pomoc Doradcy na wstępnym etapie postępowania pozwoli zachować kontrolę nad czynnościami podejmowanymi przez organ podatkowy, jak również nad jakością przekazywanych mu informacji i dokumentów. Wierzymy, że nasze wsparcie na tym etapie może przyczynić się do uniknięcia kolejnych etapów kontroli czy postępowania podatkowego.

Nasi Doradcy podatkowi mogą na każdym etapie postępowania reprezentować podatnika przed organem podatkowym czy, później, przed sądem administracyjnym. W Grant Thornton wiemy, że to właśnie dobrze dobrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo w ramach toczącego się postępowania czy kontroli podatkowej, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii.

ARTYKUŁ Przekształcenie kontroli podatkowej w postępowanie podatkowe

Kiedy możliwe jest przekształcenie kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe i jakie są tego konsekwencje?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Doświadczenie w postępowaniach

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki, Doradcy Grant Thornton skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania. Na każdym etapie postępowania dążymy do uzyskanie maksymalnie korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta, jednocześnie przekazując Klientowi rzetelną informację o szansach w sporze z organem.

Nasze wsparcie obejmuje pomoc w postępowaniach i kontrolach podatkowych dotyczących podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł. Oferujemy również pomoc w kontrolach dotyczących zwrotu podatku (w tym VAT) – w czynnościach sprawdzających, a także w zakresie zasadności przedłużania terminu zwrotu podatku.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt