Kontrola i postępowanie podatkowe

Regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały mieć obowiązek regularnego przekazywania do urzędu skarbowego…

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały mieć obowiązek regularnego przekazywania do urzędu skarbowego…


Jak uzyskać Wiążącą Informację Taryfową?

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – tymczasowe zajęcie ruchomości

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…


Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach cyklu kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to kontrole prowadzone przez różne urzędy, mające nieco inny przebieg i zakres. Kontrola…

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach cyklu kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to kontrole prowadzone przez różne urzędy, mające nieco inny przebieg i zakres. Kontrola…


Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa mogą przekształcić się w postępowanie podatkowe. Tryby przejścia w postępowanie nieco się między sobą różnią, co wywołuje określone skutki prawne.

Kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa mogą przekształcić się w postępowanie podatkowe. Tryby przejścia w postępowanie nieco się między sobą różnią, co wywołuje określone skutki prawne.


Czynności sprawdzające realizowane przez organ

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…