Kontrola i postępowanie podatkowe

Korekta cen transferowych a koszt uzyskania przychodu

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że korekta cen transferowych, niebędąca korektą cen transferowych, o której mowa w art. 11e…

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że korekta cen transferowych, niebędąca korektą cen transferowych, o której mowa w art. 11e…


Zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w czasie COVID-19 niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. orzekł, że przepis wprowadzający zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w czasie COVID-19 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy przedawnienia biegły zatem dalej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. orzekł, że przepis wprowadzający zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w czasie COVID-19 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy przedawnienia biegły zatem dalej.


Definicja budowli w podatku od nieruchomości trafia do kosza!

We wtorek 4 lipca 2023 r. zapadł rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości. Trybunał stwierdził niezgodność definicji budowli zawartej w Ustawie o…

We wtorek 4 lipca 2023 r. zapadł rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości. Trybunał stwierdził niezgodność definicji budowli zawartej w Ustawie o…


Regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały mieć obowiązek regularnego przekazywania do urzędu skarbowego…

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały mieć obowiązek regularnego przekazywania do urzędu skarbowego…


Jak uzyskać Wiążącą Informację Taryfową?

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – tymczasowe zajęcie ruchomości

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…