fbpx

Kontrola i postępowanie podatkowe

Jak uzyskać Wiążącą Informację Taryfową?

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – tymczasowe zajęcie ruchomości

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych.…


Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…


Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach cyklu kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to kontrole prowadzone przez różne urzędy, mające nieco inny przebieg i zakres. Kontrola…

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach cyklu kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to kontrole prowadzone przez różne urzędy, mające nieco inny przebieg i zakres. Kontrola…


Od 2023 wszystko na talerzu, czyli regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą miały szereg nowych obowiązków. Jednym z nich…

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą miały szereg nowych obowiązków. Jednym z nich…


Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa mogą przekształcić się w postępowanie podatkowe. Tryby przejścia w postępowanie nieco się między sobą różnią, co wywołuje określone skutki prawne.

Kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa mogą przekształcić się w postępowanie podatkowe. Tryby przejścia w postępowanie nieco się między sobą różnią, co wywołuje określone skutki prawne.


Czynności sprawdzające realizowane przez organ

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…