fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton doradza przedsiębiorcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Jesteśmy po to by pomóc w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów prawa pracy, mnogości orzeczeń Sądu Najwyższego, rozbieżnych stanowiskach Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów.

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy obejmuje:

 • świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy oraz prawa cywilnego;
 • doradztwo w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy;
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnych, kontraktów B2B, kontraktów menedżerskich;
 • doradztwo przy zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menedżerskiej (w tym przygotowanie pełnej dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji na danym stanowisku oraz reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS);
 • doradztwo w zakresie zakazów konkurencji zarówno w trakcie trwania jak i po ustaniu stosunku pracy oraz stosunku cywilnego oraz poufności;
 • doradztwo z zakresie nieuczciwej konkurencji na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w stosunkach pracowniczych;
 • opracowywanie projektów oraz opiniowanie wewnętrznych źródeł prawa pracy przy uwzględnieniu specyfiki działalności Klienta, w tym: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych układów zbiorowych pracy;
 • tworzenie kodeksów etycznych, regulacji antymobbingowych, polityk antydyskryminacyjnych;
 • doradztwo w zakresie polityk DEI (Diversity, Equity, Inclusion) w zakładach pracy;
 • doradztwo w zakresie spraw społecznych i pracowniczych wynikających z regulacji ESG („S” jak Social), tworzenie polityk i wsparcie w raportowaniu;
 • doradztwo w zakresie:
  • restrukturyzacji zatrudnienia;
  • przeprowadzenia zwolnień grupowych;
  • przejścia zakładu pracy;
  • negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, radami pracowniczymi lub inną reprezentacją pracowniczą, w kwestiach bezpośrednio związanych z prawem pracy;
  • stosowania przepisów o czasie pracy, w tym doradztwie w zakresie dobierania systemu i rozkładu czasu pracy dostosowanego do potrzeb zakładu pracy;
  • wprowadzania i utrzymywania pracy zdalnej, hybrydowej (w tym przygotowanie odpowiednich regulacji, polityk i porozumień wewnętrznych);
  • kształtowania wynagrodzeń w zakładzie pracy oraz tworzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji;
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym opiniowania wzorów dokumentów pracowniczych;
  • prowadzenia spraw z zakresu compliance, czyli nadużyć i innych niepożądanych zjawisk w zakładzie pracy (m.in. mobbing, dyskryminacja, molestowanie, sygnaliści – w tym postępowania wyjaśniające, zapobieganie nadużyciom, mechanizmy zgłaszania nadużyć, kodeksy etyczne);
 • przeprowadzenie audytu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz dostosowywaniu ich do zmieniających się przepisów prawa i zmieniających się potrzeb Klienta, a także audytów w zakresie zgodnego z prawem stosowania przepisów prawa pracy w zakładzie;
 • przeprowadzanie procesów due diligence pracowniczych w transakcjach M&A;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych we wszelkich szeroko pojętych sprawach pracowniczych na terenie całego kraju (w tym m. in. w sprawach dotyczących indywidualnych zwolnień pracowników, zwolnień grupowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, warunków pracy i płacy, mobbingu, dyskryminacji, wynagrodzeń, nadgodzin, premii, urlopów, zakazu konkurencji);
 • wsparcie Klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

CZYTAJ: Praca zdalna a COVID-19. Dokąd zmierzamy? Projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Zobacz prezentację

Prawo pracy – nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie to ponad 20 lat działań zakresie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w obszarze prawa pracy.

Prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton w zakresie prawa pracy korzystają także z wiedzy i doświadczenia ekspertów z innych zespołów Grant Thornton – z obszaru podatków, ZUS, kadr, księgowości i finansów oferując Klientom kompleksową usługę, a tym samym komfort i bezpieczeństwo w pełnym zakresie.

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Partner, Radca prawny w Grant Thornton

Doradzamy zarówno dużym grupom kapitałowym, jak i małym i średnim przedsiębiorcom z różnych branż. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, a także dzięki współpracy z doradcami z Grant Thornton na całym świecie, oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w kwestiach skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania kapitałem ludzkim.

Inne artykuły z kategorii: Prawo pracy Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane