Jolanta Zarzecka-Sawicka

Partner, Radca prawny

Biografia

Od 20 lat doradza pracodawcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych, także zwolnień grupowych. Jest specjalistką w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym w zakresie kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Doradza w sprawach związanych z ustalaniem zasad wynagradzania, nagród i premii oraz warunków odpraw.

Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie umów i porozumień z zakresu stosunków pracowniczych i niepracowniczych (cywilnych, B2B), zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowych, funduszu socjalnego, kodeksów etycznych).

Jest ekspertem w sprawach o mobbing i dyskryminację, w tym molestowanie (także będąc członkiem komisji powołanych do badania naruszeń u pracodawców) i innych sprawach z zakresu compliance (np. naruszenie zasad etycznych, sygnaliści).

W ramach transakcji fuzji i przejęć brała udział w wielu projektach due diligence analizując zagadnienia prawa pracy. Posiada doświadczenie w projektach restrukturyzacji pracowniczych (w tym zwolnienia grupowe, zbycie zakładu pracy i przejście pracowników).We wszystkich powyższych sprawach z sukcesem reprezentowała pracodawców w procesach sądowych (w tym dwa duże banki).

Do zespołu Grant Thornton dołączyła w styczniu 2022r. Wcześniej pracowała w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych: międzynarodowej kancelarii Linklaters oraz FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, gdzie była wspólnikiem.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, szkół prawa angielskiego (University of Cambridge w porozumieniu z Uniwersytetem Warszawskim) i amerykańskiego (University of Florida we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim) oraz Summer Law School Columbia University (Nowy Jork) na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, European Employment Lawyers Association oraz Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej