Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Biografia

Dariusz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, transakcje na przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla firm rodzinnych, w szczególności w procesach sukcesji.

Biegły rewident. Od 1997 roku związany z Grant Thornton.

Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych i problemów sukcesji firm rodzinnych. Współautor książek: „Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia”, a także skierowanych do firm rodzinnych książek „Przyszłość mojej firmy” oraz „Zarządzanie firmą rodzinną”.

Prelegent na szkoleniach i konferencjach.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej