Jakie obciążenia w związku z wprowadzeniem założeń Polskiego Ładu czekają przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa większych rozmiarów w formie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG oraz spółek jawnych?

Webinar (28 VI): Jaki wpływ będzie miał „Polski Ład” na wynagrodzenia pracowników i współpracowników? >> ZAPISY << 

W ostatnich dniach wiele mówi się o tym kto zyska a kto straci na zmianach podatkowych i w zakresie składki zdrowotnej w kontekście osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, niezatrudniających pracowników.

Jednak zmiany dotkną również inne grupy, w tym przedsiębiorców zatrudniających dziesiątki czy setki pracowników, o obrotach sięgających niekiedy setek milionów złotych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG albo będących wspólnikami spółek jawnych transparentnych podatkowo.

Osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwa większych rozmiarów, podobnie jak wspólnicy większych spółek jawnych zwykle korzystają z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kwotach minimalnych dopuszczanych przez prawo.

Czy słusznie wzrost składki zdrowotnej jest uzasadniany „niesprawiedliwością”?

Warto tu zwrócić uwagę na pojawiające się w wypowiedziach niektórych polityków argumenty, że wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzasadniony niesprawiedliwością, polegającą na tym, że przedsiębiorca płaci zryczałtowaną niewielką składkę zdrowotną, podczas, kiedy zatrudnieni na umowę o pracę płacą składkę w wysokości 9% uzyskanych dochodów. Niestety, ten argument należy uznać za nietrafiony.

Po pierwsze, przedsiębiorcy płacą często rzeczywiście minimalną stawkę ale robią to zgodnie z przepisami prawa. Po drugie, z 9% składki zdrowotnej 7,75% podlega odliczeniu od podatku, a zatem, faktyczne obciążenie dochodów osób zatrudnionych na umowę o pracę składką zdrowotną wynosi 1,25% ich dochodów. I tyle właśnie więcej z tytułu składki zdrowotnej zapłaciliby w praktyce przedsiębiorcy – właśnie 1,25% ich dochodów, czyli od każdych 10 tys. zł. dochodu 125 zł składki.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Polski Ład u dużych przedsiębiorców i wspólników spółek jawnych

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionymi założeniami Polskiego Ładu przedsiębiorcy będą płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% uzyskanego dochodu i składka ta nie będzie odliczana od podatku. Zatem przedsiębiorca płacący podatek liniowy wg stawki 19% zapłaci łączną daninę publiczną w wysokości 28% swojego dochodu (dla uproszczenia pomijam odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, które pomniejszyłyby podstawę obliczenia składki).

Dziś oczywiście nie wiemy, czy nie zostaną wprowadzone limity w zakresie maksymalnej wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, bo choć nie wynika to z materiału opisującego Polski Ład, to już wicepremier Jarosław Gowin w jednym z wywiadów wskazywał, że kwestie te będą jeszcze podlegały dyskusji. Jednak obecnie dostępne informacje nie wskazują, aby jakiekolwiek limity były planowane.

Pamiętajmy również, że przedsiębiorcy osiągający dochody powyżej 1 mln zł obciążeni są również daniną solidarnościową w wysokości 4% dochodu przekraczającego 1 mln zł.

Przyjmijmy zatem, że przedsiębiorca prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG i osiągnął dochód w wysokości 10 mln zł. Zatrudnia ponad 100 pracowników a przychody jego firmy to 100 mln zł. Jak będą wyglądały obciążenia publicznoprawne tego przedsiębiorcy?

Dochód 10 000 000,00
Podatek 19% 1 900 000,00
Składka zdrowotna 9% 900 000,00
Danina solidarnościowa - 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł. 360 000,00
Razem daniny publiczne 3 160 000,00
Razem poziom danin publicznych 31,60%

Podsumowując, przedsiębiorca zapłaci łącznie 3,16 mln danin publicznych (31,6%) od uzyskanego dochodu.

Polski Ład – dowiedz się więcej:

  1. Polski Ład – zmiany w podatkach
  2. Polski Ład a reforma podatków w zakresie grup VAT
  3. Polski Ład – Podwyżki dla pracowników rekompensatą wzrostu podatków? Ile muszą dopłacić pracodawcy?
  4. Polski Ład – nowa skala podatkowa?
  5. Polski Ład w dużych jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach jawnych
  6. Polski Ład – nowe ulgi na innowacje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.