Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służący m.in. do wystawiania i otrzymywania w czasie rzeczywistym e-faktur w formacie XML, opatrzonych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF.

KSeF jako obowiązkowe narzędzie do fakturowania zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r. Działania podatników zobowiązanych do wystawiana faktur poprzez KSeF z pominięciem systemu będą skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Przepisy w zakresie kar pieniężnych będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

W celu wdrożenia KSeF konieczne jest:

  • określenie celów projektu, przygotowanie harmonogramu oraz identyfikacja ryzyk projektowych,
  • analiza procesów wystawiania faktur sprzedażowych i obiegu faktur zakupowych pod kątem wpływu KSeF i zapewnienia możliwości wysyłania i odbierania faktur z KSeF,
  • analiza typów obecnie wystawianych faktur pod kątem zamieszczanych na nich informacji w kontekście wymagań dla faktury ustrukturyzowanej,
  • konsultacje z kontrahentami dot. sposobu ujmowania informacji dodatkowych na fakturach ustrukturyzowanych i identyfikacja możliwości automatyzacji procesów,
  • dostosowanie systemów IT i wdrożenie technicznej integracji z KSeF,
  • testy (w tym testy z kontrahentami),
  • dostosowanie procedur, regulaminów, wzorów umów.

10 najważniejszych problemów KSeF

Prace nad przepisami regulującymi funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur dobiegły końca. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 11 sierpnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.1598). Faktem stało się zatem, że obligatoryjny KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Prace nad przepisami regulującymi funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur dobiegły końca. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 11 sierpnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.1598). Faktem stało się zatem, że obligatoryjny KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.


Projekt Krajowego Systemu e-Faktur podpisany przez Prezydenta

Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur został 4 sierpnia 2023 r. podpisany przez Prezydenta. Ustawa została także opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, że obligatoryjny KSeF ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur został 4 sierpnia 2023 r. podpisany przez Prezydenta. Ustawa została także opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, że obligatoryjny KSeF ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.


Krajowy System e-Faktur (KSeF) – aspekty praktyczne

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) to największa rewolucja w zakresie fakturowania, która zmieni dotychczasowy system rozliczeń. Od lipca 2024 r. wystawianie faktur przez podatników na rzecz podatników będzie działaniem obowiązkowym, a uchybienie tym obowiązkom od 2025 r. będzie objęte karą.

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) to największa rewolucja w zakresie fakturowania, która zmieni dotychczasowy system rozliczeń. Od lipca 2024 r. wystawianie faktur przez podatników na rzecz podatników będzie działaniem obowiązkowym, a uchybienie tym obowiązkom od 2025 r. będzie objęte karą.


Krajowy System e-Faktur – kto jest obowiązany do wdrożenia KSeF?

Obowiązek wystawiania e-faktur w KSeF będzie miał zastosowanie do podatników VAT posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce. Podatnicy zwolnieni…

Obowiązek wystawiania e-faktur w KSeF będzie miał zastosowanie do podatników VAT posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce. Podatnicy zwolnieni…


Finalna wersja struktury logicznej FA(2) już opublikowana

W dniu 29 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ostateczną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) (nr wzoru 2023/06/29/12648). Wersja robocza struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej była dostępna natomiast od 23 maja 2023 r. Ministerstwo planuje, aby nowa wersja struktury logicznej zaczęła obowiązywać od 1 września 2023 r.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ostateczną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) (nr wzoru 2023/06/29/12648). Wersja robocza struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej była dostępna natomiast od 23 maja 2023 r. Ministerstwo planuje, aby nowa wersja struktury logicznej zaczęła obowiązywać od 1 września 2023 r.


Krajowy System e-Faktur przyjęty przez Sejm

Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur nie zwalnia tempa. Przyjęta przez Sejm ustawa doprowadzi do zmian w zakresie fakturowania, obiegu dokumentów oraz sposobu wykorzystywania przez podatników systemów finansowo – księgowych.

Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur nie zwalnia tempa. Przyjęta przez Sejm ustawa doprowadzi do zmian w zakresie fakturowania, obiegu dokumentów oraz sposobu wykorzystywania przez podatników systemów finansowo – księgowych.


Projekt Krajowego Systemu e-Faktur przyjęty przez Radę Ministrów

W dniu 9 maja 2023 r. Rząd przyjął projekt ustawy w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z tym projektem e-fakturowanie przez KSeF stanie się obowiązkowe od 1 lipca 2024 r.

W dniu 9 maja 2023 r. Rząd przyjął projekt ustawy w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z tym projektem e-fakturowanie przez KSeF stanie się obowiązkowe od 1 lipca 2024 r.


Pierwotny projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KSeF

W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.