Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służący m.in. do wystawiania i otrzymywania w czasie rzeczywistym e-faktur w formacie XML, opatrzonych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF.

KSeF jako obowiązkowe narzędzie do fakturowania zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r. Działania podatników zobowiązanych do wystawiana faktur poprzez KSeF z pominięciem systemu będą skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Przepisy w zakresie kar pieniężnych będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

W celu wdrożenia KSeF konieczne jest:

  • określenie celów projektu, przygotowanie harmonogramu oraz identyfikacja ryzyk projektowych,
  • analiza procesów wystawiania faktur sprzedażowych i obiegu faktur zakupowych pod kątem wpływu KSeF i zapewnienia możliwości wysyłania i odbierania faktur z KSeF,
  • analiza typów obecnie wystawianych faktur pod kątem zamieszczanych na nich informacji w kontekście wymagań dla faktury ustrukturyzowanej,
  • konsultacje z kontrahentami dot. sposobu ujmowania informacji dodatkowych na fakturach ustrukturyzowanych i identyfikacja możliwości automatyzacji procesów,
  • dostosowanie systemów IT i wdrożenie technicznej integracji z KSeF,
  • testy (w tym testy z kontrahentami),
  • dostosowanie procedur, regulaminów, wzorów umów.

Obligatoryjny KSeF od lutego 2026 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 lutego 2026 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł. Dla reszty przedsiębiorców KSeF wejdzie w życie od 1 kwietnia 2026.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 lutego 2026 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł. Dla reszty przedsiębiorców KSeF wejdzie w życie od 1 kwietnia 2026.


Nowe rozwiązania w zakresie KSeF. MF rozpoczyna konsultacje

W związku ze zdiagnozowanymi problemami, MF podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Przeprowadzono konsultacje z przedsiębiorcami w trakcie, których wypracowano rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami, MF podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Przeprowadzono konsultacje z przedsiębiorcami w trakcie, których wypracowano rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu.


Konsultacje KSeF – top 10 pytań i odpowiedzi [INFORMATOR]

Z uwagi na decyzję o przesunięciu obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl rozmów w ramach konsultacji w sprawie KSeF. Odbyło się…

Z uwagi na decyzję o przesunięciu obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl rozmów w ramach konsultacji w sprawie KSeF. Odbyło się…


Ruszyły konsultacje w sprawie KSeF. Jakie zagadnienia KSeF należy ponownie przeanalizować?

Z uwagi na przesunięcie obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów kontynuuje rozmowy z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ich celem jest jak zakładamy najlepsze…

Z uwagi na przesunięcie obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów kontynuuje rozmowy z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ich celem jest jak zakładamy najlepsze…


Czy firmy w Polsce są gotowe na obowiązkowy KSeF?

W połowie stycznia Ministerstwo Finansów wycofało się z planów wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur z dniem 1 lipca 2024 r., ze względu na wykryte w nim…

W połowie stycznia Ministerstwo Finansów wycofało się z planów wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur z dniem 1 lipca 2024 r., ze względu na wykryte w nim…


Co dalej z KSeF po decyzji Ministra Finansów?

Decyzja Ministra Finansów o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF była dla wielu niemałym zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze w grudniu Ministerstwo zapewniało, że nie zamierza odsuwać w czasie implementacji e-fakturowania. Wielu z podatników zastanawia się, jak dalej działać i czy kontynuować wdrożenie KSeF, które zaczęli?

Decyzja Ministra Finansów o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF była dla wielu niemałym zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze w grudniu Ministerstwo zapewniało, że nie zamierza odsuwać w czasie implementacji e-fakturowania. Wielu z podatników zastanawia się, jak dalej działać i czy kontynuować wdrożenie KSeF, które zaczęli?


Kiedy nie będzie obowiązku wystawiania faktur w KSeF?

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 7 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w kolejnym projekcie rozporządzenia dotyczącego KSeF. Rozporządzenie wskazuje przypadki, w których podmioty będą zwolnione z nowego obowiązku. Kiedy wystawianie faktur w KSeF nie będzie obligatoryjne? O tym piszemy poniżej.

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 7 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w kolejnym projekcie rozporządzenia dotyczącego KSeF. Rozporządzenie wskazuje przypadki, w których podmioty będą zwolnione z nowego obowiązku. Kiedy wystawianie faktur w KSeF nie będzie obligatoryjne? O tym piszemy poniżej.