Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służący m.in. do wystawiania i otrzymywania w czasie rzeczywistym e-faktur w formacie XML, opatrzonych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF.

KSeF jako obowiązkowe narzędzie do fakturowania zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r. Działania podatników zobowiązanych do wystawiana faktur poprzez KSeF z pominięciem systemu będą skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Przepisy w zakresie kar pieniężnych będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

W celu wdrożenia KSeF konieczne jest:

  • określenie celów projektu, przygotowanie harmonogramu oraz identyfikacja ryzyk projektowych,
  • analiza procesów wystawiania faktur sprzedażowych i obiegu faktur zakupowych pod kątem wpływu KSeF i zapewnienia możliwości wysyłania i odbierania faktur z KSeF,
  • analiza typów obecnie wystawianych faktur pod kątem zamieszczanych na nich informacji w kontekście wymagań dla faktury ustrukturyzowanej,
  • konsultacje z kontrahentami dot. sposobu ujmowania informacji dodatkowych na fakturach ustrukturyzowanych i identyfikacja możliwości automatyzacji procesów,
  • dostosowanie systemów IT i wdrożenie technicznej integracji z KSeF,
  • testy (w tym testy z kontrahentami),
  • dostosowanie procedur, regulaminów, wzorów umów.

Ruszyły konsultacje w sprawie KSeF. Jakie zagadnienia KSeF należy ponownie przeanalizować?

Z uwagi na przesunięcie obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów kontynuuje rozmowy z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ich celem jest jak zakładamy najlepsze…

Z uwagi na przesunięcie obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów kontynuuje rozmowy z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ich celem jest jak zakładamy najlepsze…


Co dalej z KSeF po decyzji Ministra Finansów?

Decyzja Ministra Finansów o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF była dla wielu niemałym zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze w grudniu Ministerstwo zapewniało, że nie zamierza odsuwać w czasie implementacji e-fakturowania. Wielu z podatników zastanawia się, jak dalej działać i czy kontynuować wdrożenie KSeF, które zaczęli?

Decyzja Ministra Finansów o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF była dla wielu niemałym zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze w grudniu Ministerstwo zapewniało, że nie zamierza odsuwać w czasie implementacji e-fakturowania. Wielu z podatników zastanawia się, jak dalej działać i czy kontynuować wdrożenie KSeF, które zaczęli?


MF: KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Od kiedy zatem?

19 stycznia podczas briefingu prasowego, Minister Finansów zapowiedział, że obowiązek korzystania z KSeF nie wejdzie w życie zgodnie z zapowiadaną datą - 1 lipca 2024 roku. Co więcej, MF twierdzi, że w 2024 roku obowiązkowego KSeF na pewno nie będzie. MF nie wskazuje jednak nowej daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF.

19 stycznia podczas briefingu prasowego, Minister Finansów zapowiedział, że obowiązek korzystania z KSeF nie wejdzie w życie zgodnie z zapowiadaną datą - 1 lipca 2024 roku. Co więcej, MF twierdzi, że w 2024 roku obowiązkowego KSeF na pewno nie będzie. MF nie wskazuje jednak nowej daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF.


Kiedy nie będzie obowiązku wystawiania faktur w KSeF?

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 7 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w kolejnym projekcie rozporządzenia dotyczącego KSeF. Rozporządzenie wskazuje przypadki, w których podmioty będą zwolnione z nowego obowiązku. Kiedy wystawianie faktur w KSeF nie będzie obligatoryjne? O tym piszemy poniżej.

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 7 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w kolejnym projekcie rozporządzenia dotyczącego KSeF. Rozporządzenie wskazuje przypadki, w których podmioty będą zwolnione z nowego obowiązku. Kiedy wystawianie faktur w KSeF nie będzie obligatoryjne? O tym piszemy poniżej.


Rozporządzenie JPK będzie dostosowane do KSeF

Od 1 lipca 2024 roku zdecydowana większość podatników zostanie objęta obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizujący rozporządzenie dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT z deklaracją (JPK_VAT). Jakie są głównie założenia projektu? O tym piszemy poniżej.

Od 1 lipca 2024 roku zdecydowana większość podatników zostanie objęta obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizujący rozporządzenie dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT z deklaracją (JPK_VAT). Jakie są głównie założenia projektu? O tym piszemy poniżej.


Ministerstwo Finansów opublikowało nowe rozporządzenia w sprawie KSeF

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 27 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne projekty rozporządzeń dotyczące korzystania z KSeF i wystawiania faktur. Oba projekty mają na celu doprecyzowanie przepisów dot. obowiązku korzystania z KSeF przez podatników. Jakie regulacje znajdą się w rozporządzeniach? O tym piszemy poniżej.

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 27 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne projekty rozporządzeń dotyczące korzystania z KSeF i wystawiania faktur. Oba projekty mają na celu doprecyzowanie przepisów dot. obowiązku korzystania z KSeF przez podatników. Jakie regulacje znajdą się w rozporządzeniach? O tym piszemy poniżej.


TOP 27 zmian i wyzwań w podatkach na 2024 r.

W ostatnich latach podatnikom trudno złapać oddech w natłoku zapowiadanych lub wprowadzanych w życie nowych przepisów podatkowych. Rok 2024 nie będzie inny. Poniżej prezentujemy blisko 30 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które naszym zdaniem czekają firmy w nowym roku.

W ostatnich latach podatnikom trudno złapać oddech w natłoku zapowiadanych lub wprowadzanych w życie nowych przepisów podatkowych. Rok 2024 nie będzie inny. Poniżej prezentujemy blisko 30 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które naszym zdaniem czekają firmy w nowym roku.