Decyzja Ministra Finansów o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF była dla wielu niemałym zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze w grudniu Ministerstwo zapewniało, że nie zamierza odsuwać w czasie implementacji e-fakturowania. Wielu z podatników zastanawia się, jak dalej działać i czy kontynuować wdrożenie KSeF, które zaczęli?

Przyczyny przesunięcia wdrożenia KSeF

W piątek, 19 stycznia Ministerstwo Finansów zakomunikowało ważną i zaskakującą decyzję o przesunięciu wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj: MF: KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Od kiedy zatem?

Ministerstwo Finansów swoją decyzje argumentowało wykryciem krytycznych błędów systemu KSeF i troską o przedsiębiorców i możliwość niezakłóconego wystawiania przez nich faktur VAT.

Podczas piątkowego briefingu prasowego Minister Andrzej Domański wskazywał, że jego celem jest to, aby KSeF działał dobrze, co nie może odbyć się bez szerokiej akcji konsultacji tego rozwiązania z przedsiębiorcami. Niewątpliwe taki zamysł Ministra jak najbardziej zasługuje na uznanie – to przedsiębiorcy i praktycy biznesu będą mogli wskazać obszary wymagające dopracowania, jak również – będą w stanie w pewnym zakresie dostarczyć rozwiązań i pomysłów, z których Ministerstwo powinno korzystać. KSeF nie może zostać wprowadzony wbrew, ale razem z przedsiębiorcami.

Minister wskazywał również, że z uwagi na wykryte błędy i obawy co do przepustowości systemu podjął decyzję o przeprowadzeniu niezależnego audytu biznesowo-technologicznego KSeF.

Ważny fragment

Jak wynika z treści ogłoszonego przetargu, celem wykonania audytu jest uzyskanie analizy stanu realizacji wdrażanych usług w ramach projektu KSeF wraz z rekomendacjami dalszej realizacji projektu informatycznego. Audyt ma objąć audyt dokumentacji projektowej, audyt kodu źródłowego, w tym poprawności i stabilności jego działania, jak również testy wydajności KSeF.

Wg informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych ma być wskazana nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF.

Czy będą zmiany w KSeF?

Po piątkowym briefingu i analizie dokumentacji dot. przetargu na audyt nasuwa się szereg pytań dotyczących tego, czy po tym jak Ministerstwo Finansów pozyska już obiektywną ocenę systemu, będzie go w istotny sposób modyfikować.

Czy KSeF w kształcie, jaki dziś wielu podatników już zna i testuje, będzie ulegał modyfikacjom?

Moim zdaniem wiedza, jaką na dzisiaj posiadamy pozwala przypuszczać, że zmiany, o ile wystąpią, będą miały raczej charakter stricte technologiczny i nie powinny oddziaływać na warstwę merytoryczną KSeF. Oznaczałoby to, że – jeżeli audyt potwierdzi nieprawidłowości i zostaną one naprawione, to zwykły użytkownik KSeF nie powinien ich odczuć, gdyż będą się raczej odnosiły do warstwy technicznej. Kluczowej dla działania systemu, ale niekoniecznie „widzialnej” dla użytkownika. W praktyce jednak, nie można wykluczyć, że wyniki audytu znajdą odzwierciedlenie w zmianie regulacji prawnych.

Ministerstwo Finansów nie sygnalizowało do tej pory, że zamierza dokonywać zmian w uchwalonych, ale jeszcze nieobowiązujących przepisach Ustawy VAT w zakresie, w jakim reguluje ona funkcjonowanie KSeF. Nie można jednak wykluczyć, że w wyniku szeroko zapowiadanych konsultacji z biznesem, Ministerstwo Finansów nie zdecyduje się jednak zmienić określonych regulacji, które mogą skutkować nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców czy generować po ich stronie jakieś ryzyka. Przykładem może być tutaj choćby obowiązek wystawiania faktur w KSeF przez podmioty posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy definicja tego pojęcia budzi szereg wątpliwości, czy nielogicznie krótki termin (jednodniowy) dla podatnika na naprawienie awarii KSeF, występującej po jego stronie. Przykłady można by mnożyć. Gdyby Ministerstwo Finansów uwzględniło część z takich postulatów, może dojść do sytuacji, że aktualne regulacje dot. KSeF ulegną zmianie.

Również w obszarze obowiązku umieszczania na wizualizacji faktur KSeF kodów QR może w mojej ocenie dość do modyfikacji, zwłaszcza w przypadku faktur udostępnianych podmiotom, które nie są objęte KSeF, np. kontrahentom zagranicznym.

W piątek, 2 lutego podczas spotkania z przedsiębiorcami Ministerstwo Finansów wskazało, że nie planuje zmian w zakresie:

  • daty wystawienia faktury,
  • struktury logicznej,
  • rezygnacji z konieczności pobrania nr KSEF, a także likwidacji obowiązku podawania nr KSEF w płatnościach,
  • wydłużenia terminu na przesyłanie faktur offline.

Ministerstwo planuje jeszcze podjąć z przedsiębiorcami rozmowy nt.:

  • objęcia KSeF wystawiania faktur dla konsumentów b2c,
  • odraczania terminu wejścia w KSeF podatników zwolnionych,
  • odraczania wejścia w KSeF faktur do paragonów,
  • odroczenia terminu podawania numeru KSEF w płatnościach.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: KSeF – wdrożenie i bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Czy kontynuować wdrażanie KSeF czy się z nim wstrzymać?

W kontekście decyzji Ministerstwa Finansów rodzi się pytanie, które zadają sobie zapewne wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prace nad wdrożeniem KSeF, tj. czy kontynuować te prace czy je zawiesić. Myślę, że nie ma jednej słusznej odpowiedzi, bo wiele zależy od sytuacji konkretnego przedsiębiorcy.

Wiele dużych firm, w których prace nad wdrożeniem KSeF są już mocno zaawansowane, nie jest zadowolonych z decyzji Ministra Finansów. Tym bardziej, że na razie nie wiadomo, kiedy KSeF miałby finalnie wejść w życie i czy na pewno w kształcie dzisiaj nam znanym.

W przypadku tych przedsiębiorców, u których prace są już mocno zaawansowane, którzy z uwagi np. na współpracę z zagranicznymi dostawcami rozwiązań w zakresie KSeF, mają już pewne zobowiązania czasowe czy finansowe, zasadnym wydaje się kontynuowanie prac. Przerwanie ich na zaawansowanym etapie może wiązać się z poniesieniem kolejnych niepotrzebnych kosztów, a także z ryzykiem braku dostępności dostawcy IT w późniejszym czasie.

Mniejsze firmy, o mniejszym poziomie zaangażowania w prace nad KSeF, mogą rozważyć wstrzymanie się z wdrożeniem, choćby do czasu opublikowania wyników audytu KSeF czy też zaprezentowania stanowiska Ministerstwa Finansów po takim audycie. Wydaje się bowiem, że wówczas Ministerstwo powinno już dać podatnikom konkretną informację – kiedy KSeF wejdzie w życie i w jakim kształcie dokładnie.

Ważny fragment

Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Finansów wielokrotnie podkreślało, że nie zrezygnuje z KSeF i e-fakturowanie w Polsce wjedzie w życie w możliwie najszybszym terminie. Dlatego też, całkowite wstrzymanie prac nad wdrożeniem KSeF w firmie nie jest uzasadnione – dotyczy to szczególnie dużych firmy. Jest wiele obszarów, których procedowanie jest możliwe i niezależne od tego, kiedy KSeF wejdzie w życie i czy ulegnie istotnym zmianom. Przykładem może być tutaj analiza biznesowo-podatkowa aktualnych procesów fakturowania czy też cały obszar zakupów w KSeF. Ostatnie zapewnienia Ministra Finansów, co do obszarów, które nie będą przedmiotem modyfikacji, dają podstawy do wniosku, że prace nad KSeF jak najbardziej mogą i powinny być kontynuowane.

Przesunięcie wejścia w życie KSeF zaskoczyło podatników. Wielu z nich jest już mocno zaawansowanych w pracach nad wdrożeniem KSeF i zadaje sobie pytanie, czy teraz powinni te prace wstrzymywać. Decyzja nie jest łatwa i powinna uwzględniać indywidualną sytuację podatnika – wydaje się jednak, że całkowita rezygnacja z prac nad wdrożeniem KSeF nie jest uzasadniona.

Czytaj więcej o KSeF:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.