Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktuj się

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Michał Rodak

Menedżer, Doradca podatkowy

Czym jest transgraniczne delegowanie pracowników?

Transgraniczne delegowanie pracowników można podzielić na dwa główne obszary: oddelegowanie – dla dłuższych wyjazdów za granicę oraz podróż służbową – dla krótszych wyjazdów. Takie wyjazdy wiążą się z wieloma obowiązkami podatkowymi oraz składkowymi zarówno po stronie wyjeżdżającego pracownika jak i pracodawcy. Celem usługi transgranicznego delegowania pracowników jest kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie prawidłowego wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych zarówno na osoby zagraniczne uzyskujące dochody w Polsce, jak również podmioty dokonujące wypłaty takich świadczeń na rzecz osób zagranicznych.

 

 • Dla kogo jest usługa transgranicznego delegowania pracownika?

  Usługi doradcy mogą okazać się pomocne zarówno dla pracodawcy, jak również pracownika. Usługa obejmuje wparcie doradcy podatkowego w celu poprawnego wywiązania się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z oddelegowaniem do innego kraju.

 • Kiedy skorzystać z usługi transgranicznego delegowania pracownika?

  Z usługi można skorzystać zarówno w ciągu roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu. Bieżąca współpraca z Klientem jest niezwykle istotna dla wypracowania optymalnych rozwiązań podatkowych.

 • Co można zyskać dzięki usłudze transgranicznego delegowania pracownika?

  Przepisy wielu krajów różnią się w kwestii obowiązków spoczywających na oddelegowanym pracowniku oraz jego pracodawcy. Wsparcie specjalistów może pozwolić na uniknięcie sankcji za niedopełnienie tych obowiązków.

Zakres wsparcia

W ramach usługi transgranicznego delegowania pracowników oferujemy wsparcie w całym procesie – od wyjazdu pracownika, aż do momentu złożenia zeznania rocznego.

 • Rozliczenia w ciągu roku podatkowego

  Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS;
  • Ustalenie miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej;
  • Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej;
  • Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/ lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka;
  • Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc;
  • Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku;
  • Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem.

   

  Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:

  • Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego;
  • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS;
  • Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc;
  • Realizowanie przelewów ZUS.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
  • od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych;
  • od dochodów kapitałowych;
  • od dochodów związanych z obrotem nieruchomości;
  • w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko).
 • Międzynarodowy tax compliance

  Oferujemy usługę sprawozdawczości podatkowej w wielu jurysdykcjach podatkowych. Usługę tę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o grupach holdingowych.

REPORT Expatriate Tax Guide

Taxation of income from employment in the EU & EEA – pragmatic advice concerning methods of eliminating double taxation, social security contributions, tax return filing, items of salary being subject to taxation etc.

See more

Dlaczego Grant Thornton?

Stoją za nami wiedza i doświadczenie

Doradcy Grant Thornton dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale również narzędziami zapewniającymi sprawną obsługę w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu. Bieżąca współpraca z Klientem pozwala na wypracowanie struktur umożliwiających optymalizację podatkową z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk związanych z przyjęciem opiniowanych rozwiązań.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • ~300

  delegowanych pracowników wspieranych rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.