fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Celem usługi transgranicznego delegowania pracowników jest kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie prawidłowego wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych zarówno na osoby zagraniczne uzyskujące dochody w Polsce, jak również podmioty dokonujące wypłaty takich świadczeń na rzecz osób zagranicznych.

Doradcy Grant Thornton dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale również narzędziami zapewniającymi sprawną obsługę w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu. Bieżąca współpraca z Klientem pozwala na wypracowanie struktur umożliwiających optymalizację podatkową z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk związanych z przyjęciem opiniowanych rozwiązań.

Transgraniczne delegowanie pracowników

Usługi w tym zakresie obejmują:

1) Rozliczenia w ciągu roku podatkowego

a) Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy:

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS
 • Ustalenie miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej
 • Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej
 • Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/ lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka
 • Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku
 • Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem

b) Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:

 • Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS
 • Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc
 • Realizowanie przelewów ZUS

2) Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:

 • od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych
 • od dochodów kapitałowych
 • od dochodów związanych z obrotem nieruchomości
 • w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko)

Więcej informacji na temat transgranicznego delegowania pracowników można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Zobacz prezentację

Międzynarodowe tax compliance

Grant Thornton oferuje również usługę międzynarodowego tax compliance – sprawozdawczości podatkowej w wielu jurysdykcjach podatkowych. Usługę tę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o grupach holdingowych.

Więcej informacji na temat tax compliance można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane