fbpx

GrantThornton

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Treść artykułu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, stanowią wzór w przestrzeganiu regulacji i norm rachunkowości na świecie.

Zapewniają one szczegółowe zobrazowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Harmonizując zasady rachunkowości umożliwiamy porównywanie sprawozdań na gruncie międzynarodowym i przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarządy spółek sporządzając sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości potrzebują doradcy z doświadczeniem, który dostarczy mu najlepsze jakościowo informacje, pozwalające na świadome decydowanie o tym sprawozdaniu finansowym.

Doradcy Grant Thornton specjalizują się zarówno we wdrożeniach  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych z powyższymi standardami.

W ramach wdrożenia MSSF/MSR realizujemy następujące etapy prac:

  • analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
  • przekazanie wiedzy i narzędzi
  • przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSSF/MSR
  • bieżące konsultacje i doradztwo
  • szkolenia
Zobacz prezentację

Wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF

Podstawą prawidłowego sprawozdania finansowego według MSSF są świadome i przemyślane decyzje zarządów Spółek podejmowane w oparciu o najlepszą jakościowo i bieżącą wiedzę, którą dzielą się nasi eksperci.

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający

Przez wiele lat współpracy z naszymi klientami zgromadziliśmy doświadczenie jak wspierać spółki na etapie wdrażania i sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami MSSF i MSR, dzielimy się tą wiedzą. Pomagamy naszym klientom skutecznie ograniczyć ryzyko i podejmować świadome decyzje w obrębie procesów biznesowych Spółek i ich właściwego ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Wspomagamy wiedzą naszych klientów, którzy już sporządzają sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  informując ich na bieżąco o zmianach dostarczając bieżącą listę kontrolną informacji do ujawnień. Wielokrotnie pomagaliśmy naszym klientom zmieniać politykę rachunkowości w związku ze zmianami przepisów i stosowanych praktyk oraz zmianami w organizacji struktury grupy kapitałowej.

Nasze doświadczenie i wiedzę przekazujemy również Spółkom, które planują zastosować politykę rachunkowości według MSSF i MSR po raz pierwszy. Wspieramy je w identyfikacji różnic względem wcześniej stosowanych przepisów prawa, doradztwo w wyborze najlepszy rozwiązań, opracowanie adekwatnej polityki rachunkowości i dedykowane szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat procesu wdrażania MSR/MSSF udzielają nasi doradcy.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane