Doradztwo organizacyjne i modelowanie struktur organizacyjnych

Czym jest doradztwo organizacyjne i modelowanie struktur organizacyjnych?

Doradztwo organizacyjne i zarządcze to przegląd kluczowych obszarów organizacji, z ukierunkowaniem na ocenę sposobu generowania wartości dodanej w realizowanych procesach, efektywności struktur organizacyjnych i podziału zadań, kompetencji decyzyjnych i odpowiedzialności w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy.

 • Kto powinien skorzystać z doradztwa organizacyjnego i modelowania struktur organizacyjnych?

  Za modelowanie struktur organizacyjnych firm i grup kapitałowych odpowiedzialna jest w organizacji najwyższa kadra menedżerska, często wspomagana przez specjalistów z biur zarządów, czy działów administracji i zarządzania, ale przede wszystkim działów HR (Human Resources). Struktury projektują również menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa organizacyjnego i modelowania struktur organizacyjnych?

  Przejrzyste zasady organizacji procesów, podziału zadań, hierarchii podejmowania decyzji pozwalają ograniczyć chaos, zwiększyć poczucie sprawstwa i odpowiedzialności oraz poprawić procesy w organizacji. Jasny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności wzmacnia bezpieczeństwo, zarówno po stronie Zarządu i kadry menedżerskiej, jak i pracowników.

 • Jakie są korzyści z doradztwa organizacyjnego i modelowania struktur organizacyjnych?

  Eliminowanie ograniczeń, niesprawności i dysfunkcji w sposobie działania i organizacji pracy, właściwe alokowanie procesów, odpowiedzialności i decyzyjności, wprowadzenie efektywnego podziału zadań, wzrost poczucia odpowiedzialności i identyfikacji pracowników z obowiązkami na stanowisku, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

Zakres wsparcia

 • Audyt organizacyjny

  Przeprowadzenie audytu organizacyjnego.

 • Projektowanie struktur organizacyjnych

  Doradztwo w zakresie projektowania struktur organizacyjnych i zarządczych firm i grup kapitałowych.

 • Zakresy zadań i opisy stanowisk pracy

  Tworzenie i aktualizacja kart stanowiskowych i opisów stanowisk pracy.

 • Dokumenty organizacyjne

  Tworzenie i aktualizacja dokumentów organizacyjnych (np. regulamin organizacyjny, polityki i procedury organizacyjne).

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Audyt organizacyjny

  Audyt stanowi źródło wniosków i rekomendacji do wprowadzenia usprawnień w zakresie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności, alokacji procesów i miejsc podejmowania decyzji oraz mechanizmów kierowania zasobami w organizacji.

 • Projektowanie struktury organizacyjnej

  Tworzenie i grupowanie elementów organizacji, określanie hierarchii i linii decyzyjnych, rozpiętości i zasięgu kierowania oraz specjalizacji i zasad podziału pracy w ramach zespołów organizacyjnych.

 • Projektowanie zakresów zadań (opisy stanowisk, karty stanowiskowe)

  Alokacja zadań do stanowisk i komórek organizacyjnych wraz z wymaganym zakresem uprawnień i odpowiedzialności zapewniających spójność i skuteczność działania.

 • Przygotowanie dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.)

  Weryfikacja, aktualizacja lub projektowanie dokumentów, które opisują wypracowane rozwiązania na różnych szczeblach hierarchii, które tłumaczą sposób organizacji przedsiębiorstwa.

 • Badania kompetencji menedżerskich

  Ocena kompetencji względem wymagań pracodawcy co do stanowiska pracy lub pełnionej roli organizacyjnej, z zastosowaniem uznanych na rynku testów kompetencyjnych.

Audyt stanowi źródło wniosków i rekomendacji do wprowadzenia usprawnień w zakresie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności, alokacji procesów i miejsc podejmowania decyzji oraz mechanizmów kierowania zasobami w organizacji.

Ponadto oferujemy szkolenia „Modelowanie organizacji w pigułce” – dedykowane szkolenia wyrównujące wiedzę i uspójniające kluczowe pojęcia, związane z budowaniem struktur organizacyjnych i zasadami modelowania organizacyjnego.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Dlaczego Grant Thornton?

Twoja Firma w centrum zainteresowania!

Konsultanci Grant Thornton łączą wiedzę z zakresu pragmatycznych oraz formalnych aspektów i zasad budowania optymalnych struktur i modeli organizacyjnych z elementami troski o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Podczas pracy oceniają również możliwości zespołów i pracowników, pod względem ich kompetencji i dojrzałości do obejmowania nowych ról organizacyjnych.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Nasze doświadczenie

Carsed

Branża dealerska

Crystal Julia

Produkcja i handel detaliczny

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Lou

Branża odzieżowa

PHP Olejnik

Recykling

Folplast

Tworzywa sztuczne

WC Serwis

Usługi

Legutko Invest

Budownictwo

Serpol Cosmetics

Produkcja kosmetyków

Exalo Drilling

Urządzenia mechaniczne

W. Legutko

Rolnictwo

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo organizacyjne i modelowanie struktur organizacyjnych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt