Zarządzanie projektami (Project, Program and Portfolio Management)

Czym jest zarządzanie projektami (Project, Program & Portfolio Management)?

Zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów (Project, Program & Portfolio Management) to kluczowe kompetencje menedżerskie w zakresie skutecznego i efektywnego działania. To zestaw metod i narzędzi wspierających właściwe inicjowanie, planowanie, realizację i zamykanie przedsięwzięć, powoływanych zwykle do wprowadzania rewolucyjnych zmian w organizacjach. To również zestaw kompetencji rozumienia otoczenia i behawioralnych aspektów współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

 • Dla kogo jest zarządzanie projektami?

  Usługa jest przeznaczona dla sponsorów projektów, project managerów oraz menadżerów PMO (Biura Zarządzania Projektami). Wdrożenie zarządzania projektami dotyczy bowiem zarówno poziomu zarządzania strategicznego, gdzie mówimy o zarządzaniu portfelami projektów, jak i zarządzania operacyjnego, gdzie niezbędne są metody zarządzania programami i projektami.

 • Kiedy można skorzystać z zarządzania projektami?

  Zarządzanie portfelem, programem i projektem staje się niezbędne, miedzy innymi wtedy, gdy myślimy o skutecznym wdrażaniu strategii rozwoju i transformacji organizacji, w celu lepszego dostosowania jej do rynku i oczekiwań naszych klientów. Zmiany są obecnie wszędzie, jednak nie wszyscy wiedzą, jak je wprowadzać skutecznie, przy wykorzystaniu metod zarządzania projektami.

 • Co można zyskać dzięki zarządzaniu projektami?

  Skuteczna realizacja celów strategicznych i operacyjnych; zapewnienie efektywności działania i doskonalenia funkcji zarządczych; wzmocnienie jakości działań; usprawnienie komunikacji wewnętrznej; wdrożenie jasnych planów działania; skuteczne dostarczanie produktów i rezultatów; zrównoważony rozwój; właściwe zarządzanie ryzykiem; wzrost satysfakcji z pracy.

Zakres wsparcia

 • Diagnoza dojrzałości projektowej

  Diagnoza dojrzałości projektowej organizacji i zespołów.

 • Metodyka zarządzania projektami

  Wdrażanie dedykowanych metodyk zarządzania projektami na poziomie portfeli, programów i projektów.

 • Kultura zarządzania projektami

  Wzmacnianie kompetencji menedżerskich z zakresu zarządzania projektami (dedykowane szkolenia, warsztaty praktyczne).

 • Zrównoważone zarządzanie projektami

  Wsparcie doradcze we wdrożeniu skutecznego i zrównoważonego zarządzania projektami.

 • Certyfikowane kursy IPMA 4-L-C

  Certyfikowane kursy z zarządzania projektami dla projekt managerów wg IPMA 4-l-c.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Diagnoza dojrzałości projektowej organizacji oraz warsztaty/wywiady

  Przegląd stosowanych w organizacji struktur, procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami, w kierunku identyfikacja kluczowych wyzwań i dysfunkcji z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej. Analiza dokumentacji z obszaru zarządzania projektami i określenie kierunków działań oraz priorytetów i założeń wdrażania metodyki zarządzania projektami.

   

  Rozmowy z kadrą menedżerską i pracownikami nakierowane na uchwycenie przepływu wartości, zależności między obszarami i projektami w organizacji. Wypracowanie wstępnych rekomendacji w zakresie zastosowania standardów metodycznych, modeli doskonałości projektowej, wdrożenia zmian organizacyjnych, itp.

   

 • Opracowanie Metodyki Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami

  Wspólne z zespołem ds. wdrożenia metodyki ZP wypracowanie założeń oraz wytycznych w zakresie wprowadzenia optymalnych rozwiązań oraz narzędzi w zakresie zarządzania projektami dostosowanych do specyfiki i przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz rodzajów realizowanych projektów.

 • Budowanie kultury projektowej w organizacji

  Warsztaty praktyczne, szkolenia z zakresu zarządzania portfelami i projektami (link do podstrony) oraz budowanie założeń do zmian w powiązanych politykach wewnętrznych, wspierających wdrożenie systemu zarządzania projektami w organizacji.

 • Projekty pilotażowe i budowanie narzędzi w ramach wdrażania metodyki zarządzania projektami w organizacji

  Bezpośrednie wsparcie kierowników projektów i zespołów projektowych w zakresie praktycznego wykorzystania zaprojektowanych narzędzi zarządzania projektami na przykładzie wybranych projektów pilotażowych.

 • Asysta wdrożeniowa

  Wsparcie w monitorowaniu i wdrażaniu zarządzania projektami – bieżąca asysta i wzmacnianie działań w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami, powoływania Biura Zarządzania Projektami (PMO), itp.

Przegląd stosowanych w organizacji struktur, procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami, w kierunku identyfikacja kluczowych wyzwań i dysfunkcji z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej. Analiza dokumentacji z obszaru zarządzania projektami i określenie kierunków działań oraz priorytetów i założeń wdrażania metodyki zarządzania projektami.

 

Rozmowy z kadrą menedżerską i pracownikami nakierowane na uchwycenie przepływu wartości, zależności między obszarami i projektami w organizacji. Wypracowanie wstępnych rekomendacji w zakresie zastosowania standardów metodycznych, modeli doskonałości projektowej, wdrożenia zmian organizacyjnych, itp.

 

W ramach usługi oferujemy również szkolenia „Zarządzanie projektami w pigułce” wyrównujące wiedzę i kalibrujące kluczowe pojęcia związane z procesami, metodami i narzędziami oraz strukturami w zarządzaniu portfelem, programem i projektem. Zachęcamy także do certyfikacji kierowników projektów IPMA, czyli udziale w kursach i warsztatach przygotowujących do certyfikacji projekt managerów wg IPMA 4-L-C (4 levels of certification).

 

Zobacz 8 powodów dla których warto zorganizować szkolenie z zarządzania projektami w firmie

 

IPMA-D Kurs przygotowujący

Program, terminy i korzyści kursu przygotowującego

Zapisz się

Dlaczego Grant Thornton?

Czerp wiedzę od certyfikowanych kierowników projektów i autoryzowanych trenerów!

Nasi doradcy to certyfikowani kierownicy projektów i autoryzowani trenerzy z zakresu zarządzania projektami, którzy posiadają praktyczne doświadczenie we wdrażaniu metodyk zarządzania projektami, w organizacjach o różnej wielkości i specyfice działania. Dostosowują zakres usług do indywidualnych potrzeb Klienta, z uwzględnieniem specyfiki projektów, jakie realizuje organizacja. Wraz z wdrażaniem know-how do organizacji, wzmacniają świadomość i kompetencje project menedżerów, budując potencjał do wytwarzania wartości.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Nasze doświadczenie

Spinko

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

MAN

Sprzedaż samochodów ciężarowych

Schaltbau Rawag

Inżynieria mechaniczna i elektryczna

AA Cosmetics

Produkcja kosmetyków

Zapytaj o ofertę usługi

Zarządzanie projektami (Project, Program and Portfolio Management)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt