Strategia zarządzania informatyką

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest Strategia zarządzania informatyką?

Spójna strategia IT, opracowana przez Grant Thornton, opiera się na kompleksowej diagnozie organizacji, uwzględniając wymagania, zgodność, cele strategiczne oraz poziom dojrzałości procesów i usług IT. Nasi eksperci specjalizują się w ocenie rodzaju i poziomu usług IT oraz w ustalaniu zasad współpracy z dostawcami usług IT. Dzięki temu opracowujemy strategię, która zoptymalizuje procesy IT i kluczowe działy organizacji, a także uwzględnia potencjał rozwiązań chmury publicznej, chmury prywatnej, kolokacji czy własnej infrastruktury.

 • Dla kogo jest Strategia zarządzania informatyką?

  Potrzebna jest w każdej organizacji. Szczególnie ważna jest dla podmiotów, które stoją przed podjęciem decyzji dotyczących kierunku rozwoju IT, chcą skorzystać z korzyści cyfrowej transformacji, oczekują bezpiecznego zarządzania danymi ze strony IT, dążą do zoptymalizowania inwestycji w IT lub rozważają migrację do chmury.

 • Kiedy skorzystać z Strategia zarządzania informatyką?

  Wypracowanie spójnej strategii IT przynosi liczne korzyści organizacji. Oprócz wsparcia w osiąganiu celów biznesowych, strategia ta pozwala usprawnić procesy i komunikację na linii biznes-IT. Poprawa efektywności działania firmy lub instytucji jest rezultatem prawidłowo określonych celów strategicznych dla IT, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji mających na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz racjonalne rozwijanie i inwestowanie w systemy informatyczne.

 • Co zyskasz dzięki Strategia zarządzania informatyką

  Dzięki strategii zarządzania informatyką organizacja zyska spójne podejście do zarządzania technologią, optymalizację kosztów IT, zwiększenie wydajności procesów biznesowych, lepsze wykorzystanie zasobów IT, wzmocnienie bezpieczeństwa danych oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym. Strategia zarządzania informatyką umożliwia także organizacji skoncentrowanie się na innowacjach i dostosowanie się do przyszłych potrzeb technologicznych.

Zakres wsparcia

W ramach usługi „Strategia zarządzania informatyką” oferujemy:

 • Audyt i analiza obecnego stanu IT organizacji w celu zidentyfikowania słabych punktów i obszarów do poprawy

  Analiza strategii biznesowej, identyfikacja zasobów Klienta. Określenie celów dla informatyki w horyzoncie czasowym zbieżnym z okresem obowiązywania strategii biznesowej. Analiza kosztów ponoszonych na IT jako całość (rozwiązania, usługi, personel).

 • Opracowanie spersonalizowanej strategii zarządzania informatyką, uwzględniającej cele biznesowe organizacji, zasoby IT, priorytety i plan rozwoju

  Opracowanie spójnej z celami biznesowymi strategii zarządzania informatyką, uwzględniającej określone priorytety oraz dostępne zasoby oraz zawierającej plan rozwoju odpowiadający na krótko i długoterminowe cele biznesowe.

 • Wsparcie w wdrożeniu strategii, monitorowaniu postępów, identyfikowaniu ryzyk i dostosowywaniu strategii do zmieniających się warunków rynkowych

  Wsparcie podczas wdrażania strategii w organizacji oraz monitorowanie postępów. Przeglądy strategii i aktualizowanie jej w celu dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku
Zobacz artykuł

Proces realizacji

 • Diagnoza organizacji

  – Analiza celów strategicznych organizacji.

  – Ocena dojrzałości procesów.

  – Identyfikacja rodzaju i poziomu usług IT.

  – Ocena zasad współpracy z dostawcami usług IT.

 • Gromadzenie informacji

  – Przeprowadzenie szczegółowej analizy zebranych danych.

  – Zrozumienie unikalnych potrzeb i celów biznesowych klienta.

  – Identyfikacja obszarów wymagających udoskonaleń.

 • Opracowanie spójnej strategii

  – Wypracowanie optymalnych rozwiązań dla procesów IT i kluczowych działów organizacji.

  – Uwzględnienie potencjału i zasadności wykorzystania różnych rozwiązań, takich jak chmura publiczna, chmura prywatna, kolokacja czy własna infrastruktura.

  – Dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb klienta.

 • Propozycja działań

  – Zaproponowanie konkretnych działań mających na celu osiągnięcie strategicznych celów organizacji.

  – Określenie priorytetów i harmonogramu realizacji.

 • Wdrażanie i monitorowanie

  – Wspieranie klienta w procesie wdrożenia strategii IT.

  – Monitorowanie postępów i wyników osiąganych przez organizację.

  – Dostosowanie strategii w miarę rozwoju organizacji i zmieniających się potrzeb.

– Analiza celów strategicznych organizacji.

– Ocena dojrzałości procesów.

– Identyfikacja rodzaju i poziomu usług IT.

– Ocena zasad współpracy z dostawcami usług IT.

Dlaczego Grant Thornton?

Wybierając Grant Thornton, zyskujesz dostęp do doświadczonego partnera w dziedzinie strategii zarządzania informatyką. Nasze podejście jest spersonalizowane i opiera się na współpracy z klientami, aby zrozumieć ich unikalne potrzeby i dostarczyć rozwiązania skrojone na miarę. Dzięki naszemu wsparciu w zakresie budowy strategii IT, masz pewność, że optymalizujesz działanie swojej organizacji i osiągasz pożądane cele biznesowe.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usług

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usług

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usług

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usług

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usług

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Strategia zarządzania informatyką

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt