Analiza środowiska IT

Czym jest analiza środowiska IT?

Analiza środowiska IT to kompleksowy proces oceny i zrozumienia infrastruktury technologicznej, systemów informatycznych, aplikacji, danych oraz procedur związanych z technologią naszego klienta. Celem analizy jest zidentyfikowanie mocnych stron, słabych punktów, możliwości optymalizacji i zagrożeń w środowisku IT, co umożliwia opracowanie strategii, dostosowanie działań i usprawnienie zarządzania technologiami  IT.

 • Analiza środowiska IT dla dużych, średnich i małych firm

  Obejmuje wiele branż, które korzystają z technologii informatycznych do prowadzenia swojej działalności. Jest niezwykle ważna dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, ponieważ technologia informatyczna jest kluczowym elementem w realizacji celów biznesowych, usprawnianiu operacji i zwiększaniu wydajności.

 • Korzyści z eksperckiej analizy środowiska IT

  Dzięki analizie środowiska IT, firma może osiągnąć wiele korzyści, które pozytywnie wpłyną na jej działalność oraz efektywność w tym kosztową. Analiza umożliwia identyfikację słabych punktów i potencjalnych problemów w infrastrukturze IT, co pozwala na ich wcześniejsze wykrycie i naprawę, zanim spowodują większe awarie lub straty.

Typy organizacji i ich potrzeby w zakresie analizy środowiska IT

Duże firmy, ze względu na rozległą infrastrukturę IT, wymagają dogłębnej analizy, aby zoptymalizować zarządzanie, koszty i bezpieczeństwo. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) które często dysponują mniejszymi zasobami, potrzebują analizy środowiska IT, aby dostosować swoje rozwiązania do swoich potrzeb i budżetu.

Szkoły, uczelnie i inne instytucje edukacyjne potrzebują analizy IT, aby zapewnić efektywne nauczanie zdalne, zarządzanie danymi uczniów i pracowników oraz dostęp do zasobów edukacyjnych. Organizacje rządowe, agendy państwowe i inne instytucje publiczne potrzebują analizy środowiska IT, aby zoptymalizować procesy administracyjne, dostarczyć usługi publiczne i spełniać wymagania obywateli.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Organizacje non-profit również korzystają z technologii informatycznych do zarządzania danymi, komunikacji z członkami i darczyńcami oraz realizacji swoich misji. Placówki medyczne, szpitale i organizacje związane z opieką zdrowotną muszą zagwarantować bezpieczeństwo danych pacjentów oraz efektywne zarządzanie systemami medycznymi. Co do zasady – nie ma ograniczeń co do branży czy typu organizacji, dla których analiza środowiska IT może być cennym narzędziem. Każda organizacja, która korzysta z technologii informatycznych w swojej działalności, może skorzystać z analizy, aby poprawić swoje wyniki, wydajność i bezpieczeństwo oraz dostosować swoje rozwiązania do zmieniających się potrzeb rynku.

Zakres wsparcia

Analiza środowiska IT jest najczęściej wykonywaną usługą, przed rozpoczęciem stałej obsługi informatycznej. To kluczowy krok, który pozwala na dokładne zrozumienie obecnej infrastruktury technologicznej klienta oraz określenie stanu jej gotowości przed przejęciem obsługi. Celem analizy jest ocena aktualnego stanu technologii, identyfikacja potencjalnych problemów i ryzyk oraz opracowanie planu działań, aby zapewnić płynne i bezproblemowe przejęcie obsługi informatycznej.

 • Inwentaryzacja i analiza infrastruktury IT

  Przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji sprzętu, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania, licencji oraz zasobów technicznych w organizacji. Obejmuje przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji wszystkich aktywów IT klienta, włączając w to sprzęt, oprogramowanie, serwery, urządzenia sieciowe i inne zasoby techniczne w tym usługi i zasoby chmurowe.

 • Weryfikacja licencji oprogramowania

  Upewnienie się, że używane oprogramowanie jest legalnie licencjonowane i zgodne z przepisami.

 • Dokumentacja i architektura sieci

  Analiza dokumentacji związanej z infrastrukturą sieciową, w tym planów sieciowych, schematów architektury, listy dostawców i umów serwisowych.

 • Polityki IT i dokumentacja procesów

  Przegląd polityk i dokumentacji procesów IT, takich jak zarządzanie zmianami, zarządzanie incydentami, zarządzanie konfiguracją, aby upewnić się, że są one odpowiednio zdefiniowane i wdrażane. Weryfikacja dokumentacji polityk, procedur i standardów IT w celu zrozumienia, czy są one odpowiednio zdefiniowane, wdrażane i przestrzegane.

 • Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT

  W tym analiza zastosowanych zabezpieczeń, polityk bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi i kontroli dostępu.

 • Zarządzanie danymi

  Analiza sposobu zarządzania danymi i backupem, aby upewnić się, że wszystkie istotne dane są odpowiednio zabezpieczone i dostępne w razie potrzeby.

 • Zarządzanie zmianami

  Analiza procesów zarządzania zmianami w IT, aby upewnić się, że wprowadzane zmiany są odpowiednio kontrolowane i weryfikowane.

 • Współpraca z personelem IT

  Wywiady z personelem IT w celu zrozumienia ich perspektywy i potrzeb, identyfikacji wyzwań i sugerowania optymalizacji.

 • Ocena kompetencji personelu IT

  Przegląd umiejętności i wiedzy personelu IT klienta, aby zrozumieć ich zdolności i zidentyfikować obszary szkolenia i wsparcia.

 • Ocena kosztów i efektywności

  Analiza kosztów związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami oraz ocena efektywności inwestycji w technologię.

Zobacz pozostałe (5)

Analiza środowiska IT dostarcza wiedzy i informacji, które pozwalają na opracowanie spersonalizowanego planu działania, optymalizację technologii, poprawę bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów, a także przyczynia się do osiągnięcia celów biznesowych. W oparciu o wyniki analizy, można podjąć właściwe decyzje i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, które pomogą organizacji lepiej wykorzystać technologię i osiągnąć sukces na rynku.

 

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania. Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

 • Przed analizą:

  Ustalenie celów i zakresu analizy: Pierwszym krokiem jest ustalenie celów analizy i określenie zakresu działania. Wspólnie z klientem wyznaczamy obszary, które będą poddane analizie, takie jak infrastruktura, bezpieczeństwo, wydajność, zarządzanie danymi itp.

  Zebranie danych: Przeprowadzamy inwentaryzację i zbierzemy dane dotyczące infrastruktury IT, sprzętu, oprogramowania, licencji, polityk bezpieczeństwa, procedur, aktualnych problemów i wymagań biznesowych.

 • Analiza

  Analiza danych: Zebrane dane analizujemy pod kątem wydajności, bezpieczeństwa, dostępności, kosztów, zgodności z wymaganiami prawno-regulacyjnymi i innymi kluczowymi wskaźnikami.

  Wywiady i konsultacje: z kluczowymi pracownikami firmy, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę i potrzeby.

  Weryfikacja polityk i dokumentacji aby upewnić się, że są one odpowiednio zdefiniowane, wdrożone i realizowane.

  Identyfikacja słabych punktów i problemów

 • Po analizie

  Opracowanie raportu i rekomendacji: Na podstawie zebranych danych i analizy, tworzymy raport zawierający wyniki analizy oraz konkretne rekomendacje dotyczące działań naprawczych, optymalizacji i doskonalenia infrastruktury IT.

  Prezentacja wyników: Wyniki analizy są przedstawiane klientowi, a rekomendacje są omawiane i dostosowywane do specyficznych potrzeb firmy.

  Wdrożenie rekomendacji: Po zaakceptowaniu rekomendacji, możemy podjąć działania mające na celu wdrożenie sugerowanych zmian i usprawnień.

  Monitorowanie i utrzymanie: analiza środowiska IT może być regularnie powtarzana, aby monitorować skuteczność działań i dostosowywać rozwiązania do zmieniających się wymagań i sytuacji.

Ustalenie celów i zakresu analizy: Pierwszym krokiem jest ustalenie celów analizy i określenie zakresu działania. Wspólnie z klientem wyznaczamy obszary, które będą poddane analizie, takie jak infrastruktura, bezpieczeństwo, wydajność, zarządzanie danymi itp.

Zebranie danych: Przeprowadzamy inwentaryzację i zbierzemy dane dotyczące infrastruktury IT, sprzętu, oprogramowania, licencji, polityk bezpieczeństwa, procedur, aktualnych problemów i wymagań biznesowych.

Realizacja analizy środowiska IT pozwala na uzyskanie głębokiej wiedzy o infrastrukturze technologicznej i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji, które przyczyniają się do lepszej wydajności, bezpieczeństwa i dostosowania technologii informatycznej do potrzeb firmy.

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Złoty Melon

Fundacja

 • Zakres usługi

  Obsługa systemów informatycznych, wsparcie dla wew. działu IT

Grupa DDB

Agencja reklamowa

 • Zakres usługi

  Obsługa informatyczna poprzez body leasing, pełny outsourcing IT, lease back stanowiska recepcja oraz asystenckich

TCHIBO Coffee Service

Producent kawy oraz produktów pochodnych

 • Zakres usługi:

  Pełny outsourcing IT, obsługa informatyczna

Adecco

Dostawca rozwiązań w zakresie HR

 • Zakres usługi

  Obsługa informatyczna poprzez m.in. body leasing, rozwiązywanie bieżących problemów IT, rozwój infrastruktury

HERKULES

Wynajem urządzeń dźwigowych

 • Zakres usługi

  Pełny outsourcing IT

JSW S.A.

Producent węgla

 • Zakres usługi

  Wsparcie wewnętrznego działu IT

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza środowiska IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt