Analiza procesów biznesowych w kontekście narzędzi IT

Czym jest analiza procesów biznesowych?

Analiza procesów biznesowych, opiera się na analizie procesów, które realizowane są poprzez narzędzia IT – systemy i oprogramowanie. Sprawdzamy, czy procesy są odpowiednio zoptymalizowane i zautomatyzowane, a narzędzia IT – w pełni wykorzystywane, aby zapewnić efektywność i skuteczność działań przedsiębiorstwa. Celem analizy jest zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić zmiany lub usprawnienia

 • Kto powinien ją przeprowadzić?

  Firmy usługowe, handlowe, konsultingowe, instytucje finansowe, fundacje i NGO, a także firmy produkcyjne i instytucje edukacyjne. Wszystkie organizacje, które chcą lepiej zrozumieć istniejące procesy biznesowe i znaleźć nowe sposoby ich optymalizacji przy wykorzystaniu narzędzi IT Efaktem ma być celu zwiększenia efektywności działania i wzrost biznesu.

 • Co zyskasz dzięki analizie procesów biznesowych w kontekście narzędzi IT

  Wdrożenie odpowiednich narzędzi IT i zoptymalizowanie procesów, pozwala przede wszystkim na usprawnienie działań firmy, poprawę jej efektywności, oszczędność czasu i redukcję kosztów.

Zakres wsparcia

Zakres wsparcia będzie zawsze dostosowany do konkretnej firmy i jej indywidualnych wymagań. Zakres wsparcia w większości przypadków, przedstawia się następująco:

 • Zebranie informacji na temat istniejących procesów biznesowych w organizacji

  Pierwszym krokiem jest zebranie informacji na temat istniejących procesów biznesowych w organizacji. W ramach usługi przeprowadzane są wywiady z kluczowymi pracownikami, analizowana jest dokumentacja i analizowane są przepływy pracy.

 • Identyfikacja obszarów do optymalizacji

  Na podstawie inwentaryzacji identyfikowane są obszary, w których procesy biznesowe wymagają optymalizacji lub modernizacji.

 • Analiza efektywności procesów biznesowych

  Przeprowadzenie analizy efektywności procesów biznesowych w celu zrozumienia, jak dobrze funkcjonują, jakie są główne przeszkody i jakie są wyniki tych procesów.

 • Ocena zgodności z celami biznesowymi

  Sprawdzenie, czy istniejące procesy są zgodne z celami i strategią firmy.

 • Identyfikacja punktów ryzyka

  Wskazanie potencjalnych punktów ryzyka i zagrożeń, które mogą wpływać na efektywność i bezpieczeństwo procesów biznesowych.

 • Zapewnienie zgodności z regulacjami

  Sprawdzenie czy procesy biznesowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami.

 • Wskazanie możliwości automatyzacji

  Identyfikacja procesów, które mogą zostać zautomatyzowane przy użyciu odpowiednich narzędzi IT w celu zwiększenia wydajności.

 • Rekomendacje co do narzędzi IT

  Na podstawie analizy procesów biznesowych proponowane są odpowiednie narzędzia IT, które pomogą doskonalić działanie procesów.

 • Plan działań

  Opracowanie planu działań w celu wdrożenia zalecanych zmian i usprawnień.

 • Wsparcie przy wdrażaniu zmian

  Pomoc we wdrażaniu zaproponowanych zmian, szkolenia pracowników i monitorowanie postępów.

Zobacz pozostałe (7)
Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku
Zobacz artykuł

Proces realizacji

 • Analiza

  Krok 1. Analiza rynku i otoczenia przedsiębiorstwa.

  Krok 2. Określenie wymagań biznesowych

  – Określenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania informatyczne.

  Krok 3. Opis obecnej architektury IT przedsiębiorstwa.

  – Inwentaryzacja rozwiązań IT.

  – Analiza ryzyka.

  Krok 4. Analiza procesów biznesowych.

  – Konsultacje z przedstawicielami firmy, wywiady z pracownikami.

  – Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych w kontekście narzędzi IT.

  Krok 5. Identyfikacja obszarów do automatyzacji.

  – Wyznaczenie obszarów, w których można skutecznie zastosować automatyzację.

  Krok 6. Wybór i rekomendacje rozwiązań informatycznych.

  – Weryfikacja dostępnych narzędzi informatycznych.

  – Wybór właściwych narzędzi i rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych.

  Krok 7. Opis projektów wdrożeń wybranych rozwiązań informatycznych.

  – Zdefiniowanie zakresu i ról w projektach

  – Określenie harmonogramów projektów.

  – Przygotowanie precyzyjnej dokumentacji przed wdrożeniowej.

  – Definiowanie budżetów.

  Krok 8. Wnioski z audytu

  – Pisemny raport.

  – Spotkanie z osobami decyzyjnymi w celu omówienia wniosków.

 • Po analizie

  Krok 1. Akceptacja projektów i budżetów przez osoby decyzyjne.

  – Spotkania z osobami decyzyjnymi.

  Krok 2. Wdrożenie wybranych narzędzi IT.

  – Realizacja opisanych projektów.

  – Nadzór nad realizacją projektów informatycznych.

  – Wsparcie w efektywnej współpracy z ew. podwykonawcami w projektach.

  Krok 3. Monitorowanie i analiza wdrożonych rozwiązań informatycznych.

  – Monitorowanie i optymalizacja procesów.

Krok 1. Analiza rynku i otoczenia przedsiębiorstwa.

Krok 2. Określenie wymagań biznesowych

– Określenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania informatyczne.

Krok 3. Opis obecnej architektury IT przedsiębiorstwa.

– Inwentaryzacja rozwiązań IT.

– Analiza ryzyka.

Krok 4. Analiza procesów biznesowych.

– Konsultacje z przedstawicielami firmy, wywiady z pracownikami.

– Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych w kontekście narzędzi IT.

Krok 5. Identyfikacja obszarów do automatyzacji.

– Wyznaczenie obszarów, w których można skutecznie zastosować automatyzację.

Krok 6. Wybór i rekomendacje rozwiązań informatycznych.

– Weryfikacja dostępnych narzędzi informatycznych.

– Wybór właściwych narzędzi i rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych.

Krok 7. Opis projektów wdrożeń wybranych rozwiązań informatycznych.

– Zdefiniowanie zakresu i ról w projektach

– Określenie harmonogramów projektów.

– Przygotowanie precyzyjnej dokumentacji przed wdrożeniowej.

– Definiowanie budżetów.

Krok 8. Wnioski z audytu

– Pisemny raport.

– Spotkanie z osobami decyzyjnymi w celu omówienia wniosków.

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Złoty Melon

Fundacja

 • Zakres usługi

  Obsługa systemów informatycznych, wsparcie dla wew. działu IT

Grupa DDB

Agencja reklamowa

 • Zakres usługi

  Obsługa informatyczna poprzez body leasing, pełny outsourcing IT, lease back stanowiska recepcja oraz asystenckich

TCHIBO Coffee Service

Producent kawy oraz produktów pochodnych

 • Zakres usługi:

  Pełny outsourcing IT, obsługa informatyczna

Adecco

Dostawca rozwiązań w zakresie HR

 • Zakres usługi

  Obsługa informatyczna poprzez m.in. body leasing, rozwiązywanie bieżących problemów IT, rozwój infrastruktury

HERKULES

Wynajem urządzeń dźwigowych

 • Zakres usługi

  Pełny outsourcing IT

JSW S.A.

Producent węgla

 • Zakres usługi

  Wsparcie wewnętrznego działu IT

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza procesów biznesowych w kontekście narzędzi IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt